Y 5 Rheswm a Ymwelodd Ymwelydd Ar Eich Tudalen

Dyluniad Gwe a Bwriad Ymwelwyr

Mae gormod o gwmnïau yn dylunio gwefan, proffil cymdeithasol, neu dudalen lanio heb ddeall bwriad yr ymwelydd. Mae rheolwyr cynnyrch yn pwyso ar yr adran farchnata i restru nodweddion. Mae arweinwyr yn pwyso ar yr adran farchnata i gyhoeddi'r caffaeliad diweddaraf. Mae timau gwerthu yn pwyso ar yr adran farchnata i hyrwyddo cynnig a gyrru arweinwyr.

Mae'r rheini i gyd yn gymhellion mewnol wrth i chi edrych i ddylunio gwefan neu dudalen lanio. Pan fyddwn yn dylunio ac yn datblygu presenoldeb ar y we i gwmni, mae'r gwthio yn ôl a gawn yn nodweddiadol ... popeth sydd ar goll. Weithiau mae'n a nodwedd we mae hynny ar goll, ond y rhan fwyaf o'r amser mae'n ffaith aneglur am y cwmni.

Rwy'n gweithio ar hyfforddiant corfforaethol i gwmni cyhoeddus mawr gyda channoedd o is-gwmnïau a gofynnwyd imi wneud cyflwyniad ar agweddau ar dudalen we neu dudalen lanio. Dywedwch y gwir, mae pob tudalen o'ch gwefan yn dudalen lanio. Mae pob ymwelydd yno gyda rhyw fath o fwriad. Yr elfen bwysicaf ar dudalen we yw sicrhau eich bod yn darparu llwybr i'r ymwelydd hwnnw!

Pan rydyn ni'n dylunio gwefannau, proffiliau a thudalennau glanio ar gyfer cwmnïau, yr un rheol sy'n rhaid i mi eu hatgoffa'n gyson yw hyn ::

Ni wnaethom ddylunio ac adeiladu'r wefan ar gyfer eich cwmni, gwnaethom ei ddylunio a'i adeiladu ar gyfer eich ymwelwyr.

Douglas Karr, Highbridge

Beth yw bwriad eich ymwelydd?

Mae 5 rheswm sylfaenol bod pob ymwelydd yn dod i'ch gwefan, proffil cyfryngau cymdeithasol, neu dudalen lanio. Dyna ni ... dim ond 5:

  1. Ymchwil - mae mwyafrif llethol y bobl sy'n cyrraedd ar dudalen we yn gwneud ymchwil. Efallai eu bod yn ymchwilio i broblem yn eu diwydiant neu gartref. Efallai eu bod yn ymchwilio i broblem gyda'ch cynnyrch neu wasanaeth. Efallai eu bod yn ymchwilio i wybodaeth brisio. Efallai eu bod hyd yn oed yn syml yn addysgu eu hunain fel rhan o'u gyrfa. Beth bynnag, dan sylw yw a ydych chi'n darparu'r atebion y maen nhw'n chwilio amdanyn nhw ai peidio. Fel mae Marcus Sheridan yn ateb yn ei lyfr, Maen nhw'n Gofyn, Rydych chi'n Ateb!
  2. cymharu - Ynghyd ag ymchwil, efallai y bydd eich ymwelydd yn cymharu'ch cynnyrch, eich gwasanaeth, neu'ch cwmni ag un arall. Efallai eu bod yn cymharu buddion, nodweddion, prisio, tîm, lleoliad (au), ac ati. Mae llawer o gwmnïau'n gwneud gwaith rhagorol o gyhoeddi tudalennau cymharu gwirioneddol eu cystadleuwyr (heb gymryd pigiadau) i wahaniaethu eu hunain. Os oedd ymwelydd yn gwneud cymhariaeth ohonoch chi â'ch cystadleuwyr, a ydych chi'n gwneud hynny'n hawdd iddynt ei wneud?
  3. Dilysu - Efallai bod ymwelydd wedi cyrraedd y camau olaf yn eu taith cwsmer ond roedd ganddo ychydig o bryderon swnllyd amdanoch chi neu'ch cwmni. Efallai eu bod yn poeni am linellau amser gweithredu, neu gymorth i gwsmeriaid, neu foddhad cleientiaid. Os yw ymwelydd yn glanio ar eich tudalen, a ydych chi'n darparu unrhyw ddilysiad? Mae dangosyddion ymddiriedolaeth yn agwedd hanfodol - gan gynnwys graddfeydd, adolygiadau, tystebau cwsmeriaid, ardystiadau, dyfarniadau, ac ati.
  4. Cysylltiad - Efallai mai dyma un o agweddau mwyaf rhwystredig y mwyafrif o wefannau corfforaethol mawr. Efallai eu bod yn ddarparwr meddalwedd ... ac nid oes botwm mewngofnodi. Neu rydych chi'n ymgeisydd sy'n chwilio am swydd - ond does dim tudalen gyrfaoedd. Neu maen nhw'n gorfforaeth fawr ac yn ymdrech i wella llwybro ac effeithlonrwydd mewnol, maen nhw'n osgoi gosod rhifau ffôn. Neu yn waeth, mae ganddyn nhw un ac maen nhw'n eich gwthio i uffern cyfeirlyfr ffôn. Neu nid yw'r ffurflen we a gyflwynwch yn rhoi unrhyw gyd-destun i chi ar ymateb na sut y gallwch gael y cymorth sydd ei angen arnoch. Dyma lle mae chatbots yn cymryd camau breision. Mae'ch gobaith neu'ch cwsmer eisiau cysylltu â chi ... pa mor anodd ydych chi'n ei wneud iddyn nhw?
  5. Trosi - Ynghyd â chysylltiad, a ydych chi'n ei gwneud hi'n hawdd i rywun sy'n dymuno prynu brynu gwneud hynny mewn gwirionedd? Rwy'n synnu at nifer y safleoedd neu'r tudalennau glanio sydd wedi fy ngwerthu ... ac yna ni allaf werthu i mi. Rwy'n barod - cerdyn credyd mewn llaw - ac yna maen nhw'n fy nhaflu i gylch gwerthu erchyll lle dwi'n cael fy ngorfodi i siarad â chynrychiolydd, trefnu demo, neu gymryd rhyw gam arall. Os oedd rhywun eisiau prynu'ch cynnyrch neu wasanaeth pan fyddant ar eich gwefan, a allant?

Felly ... wrth i chi weithio i ddylunio gwefan, proffil cymdeithasol, neu dudalen lanio - meddyliwch am fwriad yr ymwelydd, o ble maen nhw'n cyrraedd, o ba ddyfais maen nhw'n cyrraedd, a sut y gallwch chi fwydo'r bwriad hwnnw. Rwy'n credu bod angen i bob tudalen gael ei dylunio gyda'r 5 rheswm hyn bod ymwelwyr yn glanio yno. Oes gan eich tudalennau nhw?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.