Rhesymau Pam na ddylech Chi gynnal eich Fideo Eich Hun

golygu fideo

Gofynnodd cleient sy'n gwneud rhywfaint o waith anhygoel ar yr ochr gyhoeddi ac sy'n gweld canlyniadau eithriadol beth oedd fy marn arno yn cynnal eu fideos yn fewnol. Roeddent yn teimlo y gallent reoli ansawdd y fideos yn well a gwella eu optimeiddiad chwilio.

Yr ateb byr oedd na. Nid oherwydd nad wyf yn credu y byddent yn wych arno, mae hyn oherwydd eu bod yn tanamcangyfrif holl heriau anhygoel fideo a gynhelir sydd eisoes wedi'u datrys mewn man arall. Youtube, Vimeo, Wistia, Brightcove, ac amrywiaeth o Rheoli Asedau Digidol mae cwmnïau eisoes wedi gweithio trwy nifer o heriau fideo a gynhelir:

  • Spikes Lled Band - yn fwy nag unrhyw safle cyd-destunol, mae pigau lled band yn fater enfawr gyda fideo. Os yw un o'ch fideos yn digwydd mynd yn firaol ... nid yw'n broblem syml ac efallai y bydd angen 100 gwaith neu hyd yn oed 1000 gwaith y lled band arnoch i gadw i fyny â'r galw. Allwch chi ddychmygu o'r diwedd cael eich fideo allan yna ac yna mae chwaraewr pawb yn sgipio ac yn stondin wrth iddyn nhw geisio (a rhoi'r gorau i'r chwarae)?
  • Canfod Dyfais - bydd llwyfannau cynnal fideo cwmwl yn canfod eich cysylltedd a'ch gwyliadwriaeth i wneud y gorau o ansawdd y fideo i'ch gwylwyr. Mae hynny'n darparu profiad defnyddiwr rhagorol i ddefnyddwyr sydd ar gysylltiadau cyflym iawn neu gysylltiadau araf fel ei gilydd. Mae nid yn unig yn sicrhau bod y fideo yn cael ei ffrydio cyn gynted â phosibl, ond mae hefyd yn lleihau eich defnydd o led band.
  • Nodweddion Chwaraewr - y gallu i ychwanegu mannau problemus, ffurflenni, galw i weithredoedd, ticwyr, intros, outros ... mae'r rhestr o nodweddion sy'n cael eu cynnwys mewn chwaraewyr dosbarthedig yn dringo oherwydd bod gan y llwyfannau fideo a gynhelir dimau cyfan o ddatblygwyr sy'n gweithio i hyrwyddo buddion y llwyfannau hynny. pob dydd. Mae cwmnïau'n tueddu i edrych ar gynnal fideo fel prosiect lle maen nhw'n ei wirio oddi ar y rhestr ac yn symud ymlaen ... ond mae hon yn dechnoleg sy'n gofyn am ddatblygiad a chynnal a chadw parhaus wrth i ddyfeisiau newid, mynediad at newidiadau lled band, a phoblogrwydd nodweddion newid. Bydd cwmnïau bob amser ar ei hôl hi pan fyddant yn ceisio datblygu hyn yn fewnol.
  • Dadansoddeg Traws-Safle - pwy sydd wedi gwreiddio'ch chwaraewr? Ble mae'n cael ei weld? Faint o safbwyntiau sydd ganddo? Am faint mae'ch fideos yn cael eu gwylio? Fideo analytics yn rhoi mewnwelediad anhygoel i sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r fideos hynny, p'un a ydyn nhw'n gweithredu yn seiliedig arnyn nhw ai peidio. Fel gydag unrhyw gynnwys arall, analytics yn hanfodol i addasu eich strategaeth gynnwys a'i optimeiddio i'ch cynulleidfa.
  • Chwilia Beiriant Optimization - Mae llawer wedi cael ei ysgrifennu amdano optimeiddio fideo eisoes ... ond yn allweddol i'n canfyddiadau yw nad yw'r peiriannau chwilio yn disgwyl, yn argymell nac yn darparu budd i gwmnïau sy'n cynnal eu fideo eu hunain. Er y bydd poblogrwydd fideo o fudd i'w allu i raddio, bydd fideo wedi'i fewnosod ar dudalen gyda thestun a delweddau ategol yn graddio cystal, os nad yn well, na thudalen fideo cyrchfan. Yr achos mewn pwynt yw Youtube. Mae gennym dudalennau ar y wefan hon gyda fideos Youtube wedi'u hymgorffori sy'n graddio'n well na thudalen Youtube oherwydd eu bod wedi'u optimeiddio â chynnwys ategol.

Sut mae Gwesteio Fideo yn Gweithio

Gwyliwch y fideo fer o Wistia ar sut mae cynnal fideo yn gweithio yn ein post.

Mae gan lwyfannau cynnal fideo nifer o nodweddion eraill, gan gynnwys storio graddadwy, integreiddio â llwyfannau rheoli prosiect, cyhoeddi i lwyfannau fideo eraill, cynhyrchu porthwyr fideo i'w tanysgrifio a chynnwys offer 3ydd parti (fel cymwysiadau symudol), trawsosod awtomataidd, adroddiadau e-bost, chwiliadwy. llyfrgelloedd, tagio a chategoreiddio fideo, creu bawd fideo, a'r gallu i wthio hysbysiadau cyhoeddi i'ch rhwydweithiau cymdeithasol. Mae'r rhain i gyd yn nodweddion y gallai fod angen eu hailddatblygu os ydych am gynnal yn lleol - mae hynny'n llawer o waith.

Gyda Youtube yr ail beiriant chwilio mwyaf, hyd yn oed pe bawn i'n defnyddio gwasanaeth gyda gwell chwaraewr ac ansawdd, byddwn yn dal i gynnal a optimeiddio fy fideo ar Youtube, Ychwanegu trawsgrifio fideo i ychwanegu at y cynnwys ar eich tudalen fideo a sicrhau ei fod yn cael ei ddarganfod!

Yn fyr, nid wyf yn cynghori pobl i wneud hynny cynnal eu fideos eu hunain. Rwy'n hyderus bod yr ôl-groniad o brosiectau sy'n wynebu'r mwyafrif o gwmnïau o ran datblygu a thechnoleg yn un hir. Canolbwyntiwch ar eich mechnïaeth. Yn syml, nid yw cymryd amser i ail-greu'r hyn y mae eraill yn gweithio arno bob dydd yn gwneud synnwyr. Er bod costau wedi plymio a thechnolegau wedi gwella i wneud BYO (adeiladu eich un chi) yn bosibl, mae llinell sylfaen symudol o hyd mewn llawer o ddiwydiannau. RYDYM YN cynghori cwmnïau i adeiladu technolegau yn fewnol pan fydd yn gwneud synnwyr - gan integreiddio â darparwyr trydydd parti lle mae hefyd yn gwneud synnwyr.

Mae fideo yn ffrwydro mewn poblogrwydd ar hyn o bryd ... clicied ar ddarparwr cwmwl SaaS sy'n ymroddedig i hyrwyddo'r profiad gyda llawer mwy o adnoddau yw'r cyfeiriad cywir i fynd ... heddiw.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.