7 Rhesymau dros lanhau'ch rhestr e-bost a sut i lanhau tanysgrifwyr

glanhau rhestr e-bost

Rydyn ni'n canolbwyntio llawer ar farchnata e-bost yn ddiweddar oherwydd rydyn ni wir yn gweld llawer o broblemau yn y diwydiant hwn. Os yw gweithrediaeth yn parhau i'ch plagio ar dwf eich rhestr e-bost, mae gwir angen i chi eu cyfeirio at yr erthygl hon. Y gwir yw, po fwyaf a hŷn eich rhestr e-bost, y mwyaf o ddifrod y gallai fod yn ei gael i'ch effeithiolrwydd marchnata e-bost. Yn lle hynny, dylech chi ganolbwyntio ar faint o danysgrifwyr gweithredol sydd gennych chi ar eich rhestr - y rhai sy'n clicio neu'n trosi.

Rhesymau dros lanhau'ch rhestr e-bost

 • Enw da - Mae ISPs yn blocio neu'n gosod eich e-bost yn y ffolder sothach yn seiliedig ar enw da anfon IP gwael. Os ydych chi bob amser yn anfon i gyfeiriadau e-bost gwael, bydd yn effeithio ar eich enw da.
 • Rhestr Ddu - Os yw'ch enw da yn ddigon gwael, gellid rhwystro'ch holl e-bost.
 • Cyllid - Os yw mwy o'ch e-byst yn cyrraedd y blwch derbyn gyda thanysgrifwyr gweithredol, bydd hynny'n cynhyrchu mwy o refeniw.
 • Cost - Os yw hanner eich holl e-bost yn mynd i gyfeiriadau e-bost marw, rydych chi'n talu dwywaith yr hyn y dylech chi fod gyda'ch gwerthwr e-bost. Bydd glanhau eich rhestrau yn lleihau eich cost ESP.
 • Targedu - Trwy adnabod eich tanysgrifwyr anactif, gallwch anfon cynigion ail-ymgysylltu yn uniongyrchol atynt, eu targedu ar gyfryngau cymdeithasol, a gweld a allwch eu cael i ail-ymgysylltu.
 • Perthynas - Trwy gael rhestr lân, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n ymgysylltu â thanysgrifwyr sy'n poeni fel y gallwch chi ganolbwyntio'ch negeseuon yn well.
 • Adrodd - Trwy beidio â phoeni am faint y rhestr a chanolbwyntio ar ymgysylltu, gallwch gael data llawer mwy cywir ar ba mor dda y mae eich rhaglenni meithrin ac e-bost yn gweithredu.

Rydym yn argymell ein partneriaid yn Neverbounce ar gyfer eich gwasanaeth gwirio e-bost! Mae eu algorithmau perchnogol a'u dilysu trydydd parti wedi gwneud gwahaniaeth enfawr o ran cyflawniad ein cleientiaid. Bythol yn cynnig gwarant cywirdeb o 97%. (Pe bai mwy na 3% o'ch e-byst dilys yn bownsio ar ôl defnyddio ein gwasanaeth, byddant yn ad-dalu'r gwahaniaeth.)

Nodweddion Neverbounce Cynnwys:

 1. Proses Gwirio 12 Cam - Gan ddefnyddio MX, DNS, SMTP, CYMDEITHASOL, a thechnolegau ychwanegol wrth bennu dilysrwydd cyfeiriadau, mae ein proses ddilysu 12 cam perchnogol yn gwirio pob e-bost hyd at 75 gwaith o wahanol leoliadau ledled y byd.
 2. Offeryn Dadansoddi Am Ddim - Profwch eich data heb unrhyw gost. Byddwn yn adrodd yn ôl p'un a yw'n ddiogel anfon neu a oes angen ei lanhau gydag amcangyfrif o gyfradd bownsio. Fel cwsmer i NeverBounce, mae gennych ddefnydd diderfyn o'r nodwedd hon. Yn ogystal, gallwch gynnwys eu dadansoddiad am ddim yn eich system eich hun trwy ein API heb unrhyw gost.
 3. Sgwrio Rhestr Am Ddim - Mae NeverBounce yn cynnig dad-ddyblygu am ddim a chael gwared ar gystrawen wael cyn darparu cyfanswm cost ar gyfer eich swydd. Nid ydym byth yn codi tâl am sgrwbio.
 4. Nid ydynt byth yn defnyddio data hanesyddol - Mae e-byst yn newid yn gyson, ac er bod y mwyafrif o gwmnïau gwirio yn arbed costau trwy ddarparu canlyniadau hanesyddol, rydym yn gwirio'ch e-byst bob tro, gan sicrhau'r ymateb diweddaraf a mwyaf cywir. Gyda'r amser troi cyflymaf yn y busnes, ni fydd yn rhaid i chi aros yn hir i lanhau a gwirio'ch rhestr.

Dadansoddwch Eich Rhestr E-bost Am Ddim Nawr!

Mae'r ffeithlun hwn o E-bost Mynachod hefyd yn darparu rhestr o gamau i'w cymryd i lanhau tanysgrifwyr a glanhau eich rhestr e-bost yn iawn.

Glanhau Rhestr E-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.