Rhesymau Pam Dylai Eich Prif Swyddog Gweithredol Fod Ar Gyfryngau Cymdeithasol

Rhesymau i Brif Weithredwyr fod yn Gymdeithasol

Oeddech chi'n gwybod hynny yn unig 1 allan o 5 Prif Swyddog Gweithredol hyd yn oed wedi agor cyfrif cyfryngau cymdeithasol? Yn fy marn i, mae hynny'n hollol druenus o ystyried mai cymhwysedd craidd bron unrhyw weithrediaeth y dyddiau hyn ddylai fod yn eu gallu i gyfathrebu â rhagolygon, cwsmeriaid, gweithwyr a buddsoddwyr. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fodd rhyfeddol o effeithlon i cyfleu'r weledigaeth a'r arweinyddiaeth rydych chi am i gwsmeriaid weld, eich gweithwyr yn caru, a'ch buddsoddwyr i fod â ffydd ynddynt!

Mae'r ffeithlun hwn o MBA Ar-lein cerdded trwy'r holl stats sy'n gysylltiedig â'r llwyddiant anhygoel y mae Prif Weithredwyr cymdeithasol yn ei gael! Ymhlith y 50 cwmni sy'n perfformio orau yn y byd, roedd gan ddwy ran o dair o'r Prif Weithredwyr gyfrif cyfryngau cymdeithasol. Dim syndod bod bron i hanner enw da'r cwmni yn cael ei briodoli i'r ffordd y mae pobl yn gweld y Prif Swyddog Gweithredol! Ac mae hanner yr holl ddefnyddwyr yn credu na fydd Prif Weithredwyr nad ydyn nhw'n ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol mewn cysylltiad â'u cwsmer.

Nododd 8 o bob 10 defnyddiwr y byddent yn fwy tebygol o ymddiried mewn cwmni yr oedd ei Brif Swyddog Gweithredol a'i dîm yn ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol ac y byddent yn fwy tebygol o brynu gan gwmni yr oedd ei arweinwyr yn ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol.

Yn olaf ond nid ar brydles, mae gweithwyr yn gwerthfawrogi Prif Swyddog Gweithredol sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol hefyd. Dywedodd 78% o'r gweithwyr y byddent yn gweithio i Brif Swyddog Gweithredol a oedd yn ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol ac roedd 81% yn eu hystyried yn arweinwyr gwell yn gyffredinol. Mae 93% yn credu bod Prif Weithredwyr cymdeithasol mewn gwell sefyllfa i ddelio ag argyfwng.

Prif Swyddog Gweithredol Cyfryngau Cymdeithasol

3 Sylwadau

  1. 1

    Y stat intro hwnnw ... ni all “dim ond 1 o bob 5 Prif Swyddog Gweithredol” fod yn iawn. Mae mabwysiadu cyfryngau cymdeithasol ym mhob demograffig yn llawer uwch. Efallai “dim ond 1 o bob 5 Prif Swyddog Gweithredol sy'n rhannu eu cyfrif SM yn gyhoeddus” ond ni allaf gredu bod 4 o 5 Prif Swyddog Gweithredol yn sownd ym 1994 ... neu efallai fy mod i newydd fod mewn cwmnïau sydd â Phrif Weithredwyr wedi'u plygio i mewn yn ddigidol?

    • 2

      Nid wyf yn credu bod Prif Weithredwyr yn sownd ym 1994, credaf nad yw'r mwyafrif ohonynt yn gweld gwerth mewn treulio amser ar gyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n mynd i rannu rhai canlyniadau gan DOMO sy'n ei chael hi'n llai fyth wrth i chi fynd i mewn i'r cwmnïau Fortune 500 - dim ond 8.3%.

  2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.