Hysbysebion Symudol Amser Real gan Zapp360

rhwydwaith hysbysebion symudol amser real zapp360

Zapp360 yn arloesi'r ffordd y mae hysbysebion symudol yn cael eu danfon i ddefnyddwyr o ran y dyluniad a'r perthnasedd. Mae hysbysebu symudol traddodiadol yn bennaf yn cynnwys cwmnïau sy'n ailddefnyddio hysbysebion porwr bwrdd gwaith yn unig - wedi'u cynllunio'n wael, heb eu cyllidebu a ddim yn ystyried sut mae defnyddwyr yn ymgysylltu â sgriniau bach.

Mae hysbysebu symudol yn ddiwydiant $ 14.3 biliwn a'r holl ragfynegiadau yw y bydd yn parhau i dyfu, ond ni fydd hyn yn digwydd nes bydd profiad y defnyddiwr terfynol yn cael ei roi ar y blaen ac yn y canol. Felly aeth Zapp yn ôl i’r dyfodol trwy greu uned hysbysebu testun sgrolio a fyddai’n cyflwyno cyfathrebiadau ar frys a chyd-destun ar gyflymder y defnyddiwr… sydd mewn amser real.

Un o'r gwahaniaethwyr allweddol ar gyfer y platfform yw'r cyflymder y gall hysbyseb fynd yn fyw. Mae hysbyseb graffig, neu weledol yn cymryd amser i dynnu at ei gilydd, ond mae testun, mor syml ag y daw. Ac o ystyried sut mae pobl yn cyfathrebu trwy twitter mor voraciously heddiw, mae testun yn offeryn cyfathrebu sy'n parhau i fod yn amserol ac yn berthnasol i gynulleidfaoedd ym mhobman.

Mae Zapp360 platfform yn cyflwyno neges sgrolio anymwthiol o hyd at 140 nod wedi'i hymgorffori ym mhorwyr neu apiau symudol defnyddwyr ar amser a bennir gan yr hysbysebwr. Yna gall cwsmeriaid tapio'r neges i lywio i leoliad, gosod galwad, gweld fideo, adbrynu cwpon neu lanio ar wefan hysbysebwyr. Mae'r lefel hon o uniongyrchedd a rhyngweithio yn gyrru profiad cyfoethocach ac yn darparu cyfraddau trosi sydd wedi rhagori ar gyfartaleddau diwydiant.

Mae'r platfform Zapp360 sy'n eistedd y tu ôl i'r hysbysebion yn hawdd ei sefydlu, ei reoli, ac yn mesur ymgyrchoedd hysbysebion symudol wedi'u targedu mewn amser real (CTRs ac ati) felly nid ydych chi'n aros am adroddiad ar ddiwedd yr ymgyrch i benderfynu a yw'n gweithio neu ddim.

Mae'r hysbysebion yn hawdd i asiantaethau a brandiau eu sefydlu a'u gweithredu. Fel enghraifft - os bydd stori newyddion yn torri, digwyddiad yn digwydd, neu hyd yn oed y tywydd yn cymryd tro er gwaeth, a bod eu cynnyrch neu wasanaeth yn berthnasol i'r set honno o amgylchiadau, gallant ymateb ar unwaith (neu cyn gynted ag y gallant lluniwch hysbyseb pithy mewn 140 nod neu lai).

Yn ei hanfod, Zapp360 yr un mor hawdd ei ddefnyddio i'r rheolwr hysbyseb ag ydyw i'r defnyddiwr terfynol sy'n gwylio'r hysbyseb. Meddyliwch amdano fel neges drydar y gallwch chi redeg dros dudalen we berthnasol mewn porwr symudol y mae defnyddiwr eisoes yn edrych arno. Gwybodaeth gryno gyda galwad i weithredu mewn man rydych chi eisoes wedi ymgysylltu ag ef. Gyda hysbysebu symudol amser real, gall y marchnatwr ysgogi ymgysylltiad gwell a chyfoethocach rhwng defnyddwyr a'r hysbysebion a welant, gan eu bod yn fwy amserol a pherthnasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.