3 Dull Lleoleiddio Cynnwys Amser Real i Gynyddu Ymgysylltiad

cynnwys wedi'i bersonoli mewn amser real

Pan fydd pobl yn meddwl am bersonoli cynnwys, maen nhw'n meddwl am ddata personol sydd wedi'i ymgorffori yng nghyd-destun neges e-bost. Nid yw'n ymwneud â dim ond sy'n mae eich gobaith neu gwsmer, mae hefyd yn ymwneud lle Mae nhw. Mae lleoleiddio yn gyfle enfawr i yrru gwerthiannau. Mewn gwirionedd, mae 50% o ddefnyddwyr sy'n chwilio'n lleol ar eu ffôn clyfar yn ymweld â siop o fewn diwrnod, gyda 18% yn arwain at brynu

Yn ôl ffeithlun gan microsoft a VMob, gall defnyddio data amser real arwain at greu cynnwys hyper-bersonoledig. Er enghraifft, gwelodd manwerthwr a oedd yn alinio negeseuon marchnata a hyrwyddo tymhorol â thueddiadau tywydd lleol gynnydd o 18% mewn gwerthiannau. NewsCred

3 math o bersonoli y gallwch eu hymgorffori i gynyddu cyfradd clicio drwodd, ymgysylltu, ac addasiadau gyda phob gobaith y gallech fod yn edrych drosto:

  • Lleoliad - Creu hysbysebu a hyrwyddiadau yn seiliedig ar leoliad y defnyddiwr.
  • Traffig - Darparu data traffig amser real i lwybro'ch gobaith i'r lleoliad mwyaf cyfleus.
  • Tywydd - gweithio gydag APIs tywydd i alinio'ch marchnata â'r rhybuddion tywydd neu dywydd sydd ar ddod.

Gellir defnyddio hysbysebu deinamig, cynnwys gwe deinamig, cynnwys e-bost deinamig, rhybuddion e-bost a rhybuddion symudol i gyd i ddarparu ar gyfer y data hwn sydd ar gael yn rhwydd.

Lleoli Cynnwys Amser Real