Strategaethau Caffael Darllenwyr ar gyfer Blogwyr Newydd

Dod o hyd iMae'n cymryd peth dewrder i ymrwymo i ysgrifennu blog. Rydych chi'n rhoi eich hun allan ar y we gyda chofnod ysgrifenedig o'ch meddyliau a'ch barn. Mae'r tryloywder hwnnw'n eich agor chi ar gyfer gwawd ar unwaith neu, ar ôl llawer o waith caled, owns o barch. Yn y bôn, rydych chi wedi rhoi eich enw da ar y trywydd iawn - mae'n bosibl y bydd unrhyw gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol yn cael eu chwalu gydag un camgymeriad. Gwych!

Fe wnaethoch chi sefydlu'ch blog ar blogger, TypePad or WordPress (argymhellir). Yna rydych chi'n eistedd ac yn meddwl am y blogbost cyntaf hwnnw ... mae cannoedd o syniadau yn troelli yn eich pen. Sut ydych chi'n dechrau? Rwy'n dweud wrth bobl am wneud hynny a chael y maen i'r wal. Dechreuais gydag a rantio ar Mountain Dew yn hysbysebu i frecwast. Gyda'ch post cyntaf, oni bai eich bod chi'n enw hysbys, rydych chi'n dechrau heb enw da ac, yn ôl pob tebyg, sero ddarllenwyr.

Pe bawn i'n gwybod dim ond yr hyn rwy'n ei wybod nawr, efallai y byddai'r ychydig swyddi nesaf wedi bod ychydig yn wahanol. Nid wyf yn difaru’r llwybr a gymerais, ond yn bendant gallwn fod wedi caffael darllenwyr newydd yn gynt o lawer. Nid oeddwn yn canolbwyntio ar ddarllenwyr, roeddwn i ddim ond yn ceisio dod i arfer ag ysgrifennu bob dydd, fwy neu lai, a chael teimlad ohono. Ffordd well y gallwn fod wedi'i chymryd fyddai ysgrifennu rhai ymatebion gwych i bostiadau blog eraill. Roeddwn i wedi darllen llawer o flog cyn i mi ddechrau ond heb ymuno yn y sgwrs. Pe bawn i wedi gwneud hynny, mwy o blogwyr gyda byddai enw da wedi darllen fy mlog ac efallai wedi hyrwyddo fy ysgrifennu.

Tip #1 Ynghyd â rhai postiadau ffres, ysgrifennwch am rai swyddi eraill allan yn y blogosffer i neidio i fyny eich darllenwyr. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio traciau trac.

Ar ôl eich ychydig swyddi cyntaf, gwahoddwch (llwgrwobrwyo, mynnu, cardota, bygwth) eich ffrindiau i ddarllen a rhoi sylwadau ar eich postiadau. Mae sylwadau wir yn rhoi hygrededd i flog oherwydd ei fod yn rhoi ymdeimlad i ddarllenwyr o'r hyn y mae eich darllenwyr yn ei feddwl o'ch gwefan A bod eich blog yn werth rhoi sylwadau arno. Os ydych chi'n adnabod blogwyr eraill, anogwch nhw i adolygu'ch blog ar eich rhan a thaflu rhywfaint o 'gariad cyswllt' atoch chi.

Tip #2 Crëwch rai sylwadau a cheisiwch gael rhai ôl-draciau gan blogwyr rydych chi'n eu hadnabod.

Yn iawn, fe aethoch chi i'r salon harddwch a chael torri gwallt y hebog ffug, nawr mae'n bryd gwisgo i fyny a dangos y gwlith newydd! Arllwyswch eich hun i mewn i gymunedau a safleoedd llyfrnodi cymdeithasol. Pan gynorthwyais JD i lansio ei flog, Du Mewn Busnes, Cefais JD i ymuno â MyBlogLog ac yna postiais ei flog ar sawl safle llyfrnodi cymdeithasol, yn bennaf StumbleUpon. Nid oes angen post go iawn ar StumbleUpon - gallwch gymhwyso disgrifiad a rhai tagiau yn syml. Bydd defnyddwyr StumbleUpon sydd â diddordebau tebyg baglu ar eich blog a bydd llawer yn glynu oherwydd y diddordebau cyffredin.

Tip #3 Manteisiwch ar rai rhwydweithiau blogio a gwefannau llyfrnodi cymdeithasol.

Wrth i chi barhau i ysgrifennu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny dadansoddi eich cynnwys. Bydd hynny'n rhoi adborth ichi o'r swyddi y mae ymwelwyr yn dod o hyd iddynt fwyaf yn ogystal â'r swyddi sydd â'r nifer fwyaf o drawiadau. Ynghyd â'ch edrych ar eich sylwadau, nawr gallwch gael llun o gyfeiriad i gymryd cynnwys eich blog ynddo. Ewch amdani! Lather (glanhewch eich cynnwys), rinsiwch (gollwng y sothach) a'i ailadrodd. Parhewch i'w wneud a 500 o swyddi yn ddiweddarach ni fyddwch yn credu pa mor bell rydych chi wedi cyrraedd.

Tip #4 Lather, rinsiwch, ailadroddwch.

Awgrym olaf: Osgoi'r crap allan yna. Dyma reol gyffredinol: mae unrhyw wefan 'Blogio Gorau' sy'n gofyn eich bod chi'n gosod bathodyn, baner, neu unrhyw graffig arall, yn cadw'r heic i ffwrdd. Nid oes ateb cyflym i flog. Mae enw da yn cymryd amser, mae adeiladu darllenwyr yn cymryd amser, ac mae adeiladu eich 'canfyddadwyedd' ar beiriannau chwilio yn cymryd amser. Osgoi unrhyw safle blogio sy'n mynd i gynyddu safle eich blog trwy roi graffig ar eich blog.

Tip #5 Ceisiwch osgoi rhoi graffeg ar eich gwefan sy'n hysbysebu rhywfaint o agregydd blogio crappy nad yw'n rhoi crap amdanoch chi.

8 Sylwadau

 1. 1

  Post Gwych, Doug.

  Mae gadael sylwadau da yn bendant yn ffordd dda o gael darllenwyr - chi oedd y cyntaf i wneud sylwadau ar fy mlog, ac rwyf wedi bod yn ddarllenydd cyson ar eich blog ers hynny. 😉

  Unwaith y bydd mwy o gyngor efallai y byddaf yn ei rannu yw rhoi golwg a theimlad unigryw i blog - peidiwch â'i wneud yn rhy gymhleth, mae'n beryglus defnyddio gormod o ategion sy'n ychwanegu nodweddion cŵl. Mae llawer o'r nodweddion hynny o gymorth cyntaf pan fyddwch wedi ennill nifer fawr o swyddi.

  Fel y soniodd Doug o'r blaen, cael rhyw fath o gymhelliant sy'n cadw darllenwyr ar eich blog; daw llawer trwy beiriant chwilio, ac efallai y byddant yn darllen un cofnod penodol yn unig. Fodd bynnag, os ydych chi'n dangos rhai swyddi cysylltiedig ar ddiwedd eich swyddi, efallai y byddan nhw'n aros ychydig yn hirach, a dychwelyd, Hefyd!

 2. 3

  Awgrymiadau anhygoel i blogwyr newydd Doug.

  Rwy'n eilio popeth rydych chi wedi'i ysgrifennu.

  Un tip arall:

  Peidiwch â rhoi'r gorau iddi! Weithiau bydd yn teimlo fel eich bod chi'n siarad â wal friggin. Peidiwch â phoeni, mae pobl yn gwrando / gwylio hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ymateb. Cadwch arno!

  Dim ond fy $ 0.02 🙂

 3. 4

  Mae'r $ 0.02 hwnnw'n werth miliwn o bychod, Tony! Mae blogwyr yn poeni pan nad ydyn nhw'n cael llawer o ymatebion ... ond y gwir yw na fydd 98% i 99% (yn llythrennol ... rydw i wedi darllen rhai stats) o'r bobl sy'n ymweld â'ch blog byth byth yn gadael sylw. Felly cofiwch fod Folks yn darllen ac rydych chi'n gwneud gwaith gwych!

  Marathon ydyw, nid sbrint.

 4. 5

  Doug, mae eich cefnogaeth wedi bod yn bwysig iawn a chyda'ch arweiniad chi allan byddwn wedi cael trafferth. Y pwynt yw, mae'n helpu yn y dechrau i gael rhywun â mwy o brofiad i'ch helpu chi i ddeall eich bod chi'n cael eich pennawd yn iawn neu'n gwneud ffwl ohonoch chi'ch hun. O ran y gwefannau rhwydweithio, gwnewch sylwadau ar wefannau eraill a gwnewch eich hun yn hysbys. Postiwch yn amlach a mynd lle mae'ch calon yn eich cario. Mae gen i flog busnes ond rydw i hefyd wedi gwneud sylwadau ar wleidyddiaeth chwaraeon ans.
  Fy mentor a model rôl yw Doug Karr, rhif 3000 rhywbeth yn y byd. Mae wedi bod yn hwyl gwylio ei flog yn ennill darllenwyr ar raddfa syfrdanol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.