Pedwar Canllaw ar gyfer Cynnwys Gwe Darllenadwy

darllen mwy

Darllenadwyedd yw'r gallu y gall person ddarllen darn o destun iddo a deall a dwyn i gof yr hyn y mae newydd ei ddarllen. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer gwella darllenadwyedd, cyflwyniad a mynegiant eich ysgrifennu ar y we.

1. Ysgrifennwch Am Y We

Nid yw'n hawdd darllen ar y we. Mae gan monitorau cyfrifiaduron ddatrysiad sgrin isel, ac mae'r golau rhagamcanol yn gwneud i'n llygaid flinder yn gyflym. Hefyd, mae llawer o wefannau a chymwysiadau yn cael eu hadeiladu gan bobl heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol yn y grefft o deipograffeg na dylunio graffig.

Dyma rai awgrymiadau i'w hystyried yn ystod y broses ysgrifennu:

 • Bydd y defnyddiwr cyffredin yn darllen ar y mwyaf 28% o'r geiriau ar dudalen we, felly gwnewch i'r geiriau rydych chi'n eu defnyddio gyfrif. Y canllaw rydyn ni'n ei awgrymu i'n cleientiaid yn Tuitive yw torri'ch copi yn ei hanner, ac yna ei dorri yn ei hanner eto. Rydyn ni'n gwybod bod hyn yn gwneud i'ch Tolstoy fewnol grio, ond bydd eich darllenwyr yn ei werthfawrogi.
 • Defnyddiwch iaith glir, uniongyrchol a sgyrsiol.
 • Osgoi “marketese”, y testun ymffrostgar gorliwiedig sy'n llenwi hysbysebion gwael (“Cynnyrch Newydd Poeth!”). Yn lle, darparwch wybodaeth ddefnyddiol, benodol.
 • Cadwch baragraffau yn fyr, a chyfyngwch eich hun i un syniad ym mhob paragraff.
 • Defnyddiwch restrau bwled
 • Defnyddiwch yr arddull ysgrifennu gwrthdro-pyramid, gan gadw'ch gwybodaeth bwysicaf ar y brig.

2. Trefnwch Eich Cynnwys gydag Is-benawdau

Mae is-benawdau yn bwysig iawn wrth ganiatáu i'r defnyddiwr ledaenu tudalen o gynnwys yn weledol. Maent yn rhannu'r dudalen yn adrannau hylaw ac yn datgan beth yw pwrpas pob adran. Mae hyn yn bwysig i ddefnyddiwr sy'n sganio'r dudalen yn ceisio dod o hyd i'r hyn sydd bwysicaf.

Mae is-benawdau hefyd yn creu llif gweledol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr symud eu llygaid i lawr ar draws y cynnwys.

is-bennawd

Ceisiwch gyfyngu prif gorff eich tudalen we (ac eithrio llywio, troedyn, ac ati) i dri maint: teitl y dudalen, is-bennawd, a chopi corff. Gwnewch y cyferbyniad rhwng yr arddulliau hyn yn glir ac yn effeithiol. Bydd rhy ychydig o wrthgyferbyniad o ran maint a phwysau yn gwneud i'r elfennau wrthdaro yn hytrach na chydweithio.

Wrth ysgrifennu, gwnewch yn siŵr bod is-benawdau yn cyddwyso pwynt y testun y maen nhw'n ei gynrychioli i lond llaw o eiriau, a pheidiwch â chymryd yn ganiataol bod y defnyddiwr wedi darllen yr adran uchod neu'n is. Osgoi iaith rhy giwt neu glyfar; mae eglurder yn hollbwysig. Bydd is-benawdau ystyrlon a buddiol yn cadw'r darllenydd i ymgysylltu ac yn ei wahodd i barhau i ddarllen.

3. Cyfathrebu â Thestun Fformatedig

 • Eidaleg: Gellir defnyddio italig i bwysleisio, a rhoi naws fwy sgyrsiol i'ch brawddegau trwy awgrymu ffurfdro lleisiol. Er enghraifft, yr ymadrodd “Dywedais wrthych y gwelais a mwnciMae gan ”ystyr gwahanol i“ I. Dywedodd ti welais i fwnci ”.
 • Pob Cap: Mae pobl yn darllen trwy wneud siapiau geiriau yn hytrach na chyfrifiadura geiriau fesul llythyren. Am y rheswm hwn mae'n anoddach darllen testun ym MHOB CAPS oherwydd ei fod yn tarfu ar siapiau'r geiriau rydyn ni wedi arfer eu gweld. Ceisiwch osgoi ei ddefnyddio ar gyfer darnau hir o destun neu frawddegau llawn.
 • Pendant: Gall beiddgar wneud i ddognau o'ch testun sefyll allan, ond ceisiwch beidio â'i orddefnyddio. Os oes gennych blob mawr o destun y mae angen ei bwysleisio, ceisiwch ddefnyddio lliw cefndir yn lle.

beiddgar

4. Gall Gofod Negyddol Fod O Hyd-Cadarnhaol

Gall y maint priodol o le rhwng llinellau testun, rhwng llythrennau, a rhwng blociau o gopïau wella cyflymder darllen a deall yn fawr. Y gofod gwyn (neu “negyddol”) hwn yw'r hyn sy'n caniatáu i bobl wahaniaethu rhwng un llythyren a'r nesaf, cysylltu blociau o destun â'i gilydd, a chadw golwg ar ble maen nhw ar y dudalen.

gofod gwyn

Wrth i chi edrych ar y dudalen, gwasgwch a chymylu'ch llygaid nes bod y testun yn unigryw. A yw'r dudalen yn rhannu'n daclus yn adrannau? A allwch chi ddweud beth yw'r pennawd ar gyfer pob adran? Os na, efallai y bydd angen i chi ail-weithio'ch dyluniad.

Dysgu mwy

2 Sylwadau

 1. 1

  Cynnwys gwych yma! Mae cymaint o weithiau y lleiaf a ddywedir yn dda yn llawer gwell na po fwyaf, mwy, mwy a ddywedir yn wael. Un o fy hoff lyfrau yw “Peidiwch â Gwneud i Mi Feddwl.” am rai o'r un rhesymau a nodwyd yma.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.