Mae'r Cwmnïau Rheswm # 1 yn Methu â Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Depositphotos 7770893 s

Os oes un peth sy'n fy ngwylltio o ran beiriant optimization search, dyma pryd mae rhywun yn gwthio yn ôl yn erbyn datblygiad neu safle yn newid oherwydd ei fod nhw darllen rhywbeth yn rhywle. Os yw'ch gwefan yn sugno mewn safleoedd ac nad ydych yn gallu gwella safleoedd, mae'n rhaid i chi wneud y gorau. Gadael y status quo safle oherwydd chi darllen rhywbeth yn rhywle yn sicrhau'r union ganlyniadau sydd gennych chi nawr ... dim.

Y rheswm # 1 y mae cwmnïau'n methu wrth optimeiddio peiriannau chwilio yw oherwydd y darllen rhywbeth yn rhywle esgus dros ddiffyg gweithredu. Yn hytrach na chymhwyso adnoddau wrth ddatblygu a phrofi, mae rhai datblygwr yn eistedd mewn ystafell gefn yn sgwrio fforymau Google i amddiffyn ei ragosodiad na ddylai orfod gorfod optimeiddio'r wefan. Mae'n hurt.

Diffiniad o Optimeiddio

Deddf, proses, neu fethodoleg o wneud rhywbeth (fel dyluniad, system, neu benderfyniad) mor berffaith, swyddogaethol, neu effeithiol â phosibl; yn benodol: y gweithdrefnau mathemategol (fel dod o hyd i uchafswm swyddogaeth) sy'n gysylltiedig â hyn. Geiriadur Merriam-Webster

Nid oes gan beiriannau chwilio reolau na rhestr wirio ar gyfer sicrhau bod eich gwefan yn graddio'n dda. Mae'r tîm yn Google wedi darparu rhai pethau sylfaenol y gallwch eu gwneud yn ogystal â rhai offer ar gyfer monitro eich llwyddiant. Byddant yn dweud wrthych i sicrhau bod eich gwefan yn symudol, sicrhau ei bod yn gyflym, sicrhau nad ydych yn blocio peiriannau chwilio ... ac maent yn darparu llawer mwy o bethau y gallwch eu gwneud i wella'r profiad chwilio - mapiau gwefan, dolenni canonaidd, meta disgrifiadau. , tagiau alt, strwythur HTML, pinging, defnyddio geiriau allweddol, hierarchaeth, ac ati…

Ond nid ydyn nhw'n dweud popeth sy'n rhaid i chi ei wneud, maen nhw'n eich cynghori i wneud y gorau o'ch gwefan. Felly, chi sydd i brofi defnydd delwedd, defnydd fideo, strwythur y wefan, llywio, ac ati. Er mwyn gwneud y gorau, mae'n ofynnol i chi:

  1. Gweithredu - mae hynny'n golygu bod angen i chi wneud rhywbeth!
  2. Prawf - mae hynny'n golygu eich bod chi'n creu methodoleg neu broses i brofi newidiadau.
  3. Mesur - mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi fesur canlyniadau'r newidiadau rydych chi'n eu gwneud i'r wefan er mwyn i chi allu dweud beth sy'n gweithio a ddim yn gweithio.

Darllenwch Rhywbeth Rhywle

Mae yna gwpl o broblemau gyda'r darllen rhywbeth yn rhywle esgus dros ddiffyg gweithredu:

  • Mae'r amseriad gallai'r cyngor a roddwyd fod wedi dyddio gyda'r strategaethau optimeiddio peiriannau chwilio cyfredol. Er enghraifft, fe allech chi ddarllen erthygl wych ar awduriaeth ... ond nid yw Google yn ei chefnogi mwyach.
  • Mae'r ffynhonnell gallai'r cyngor fod yn hollol allan o'i gyd-destun ar gyfer y materion rydych chi'n rhedeg i mewn iddynt. Efallai y darparwyd y cyngor ar gyfer safle menter, neu safle lleol, neu safle â defnydd symudol uchel ... gall y cyngor hwnnw weithio neu beidio â bod yn flaenoriaeth i'ch gwefan.

Felly ... rydych chi'n gwneud y gorau. Ac os ydych chi'n gweithio gyda chwmni gwych sy'n cadw i fyny â strategaethau SEO, y cyfrifoldeb yw sicrhau nad ydych chi'n ei wella. Ond mae ganddyn nhw'r profiad hefyd felly does dim angen i'ch tîm fynd darllen rhywbeth yn rhywle.

Mae'r darllen rhywbeth yn rhywle rhaid i esgus fynd. Fe welwch filiwn o resymau ar y we dros ddiffyg gweithredu, ond pan nad yw'r hyn rydych wedi'i wneud yn gweithio, ni allwch ddisgwyl canlyniadau gwahanol nes i chi wneud newidiadau. Dyna'r allwedd i optimeiddio - parhewch i brofi gwahanol ddulliau fel y gallwch chi ddarganfod beth sy'n gweithio orau. Peidiwch â thaflu unrhyw beth oni bai, er enghraifft, bod Google wedi darparu negeseuon clir ar beth i'w wneud ai peidio. Er enghraifft, mae Google wedi dweud wrthych am beidio byth â thalu am ddolenni. Felly peidiwch â gwneud hynny.

Mae popeth arall ar agor i'w optimeiddio. Rhoi'r gorau i esgusodi a dechrau optimeiddio'ch gwefan nawr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.