ReachEdge i Helpu Busnesau Lleol i Gael Mwy o Gwsmeriaid

cyrraeddge

Mae busnesau lleol yn colli bron i dri chwarter eu harweinwyr oherwydd gollyngiadau yn eu proses werthu a marchnata. Hyd yn oed os ydyn nhw'n llwyddo i gyrraedd defnyddwyr ar-lein, nid oes gan lawer o fusnesau wefan sydd wedi'i hadeiladu i drosi arweinyddion, peidiwch â mynd ar drywydd arweinyddion yn gyflym neu'n rheolaidd, ac nid ydyn nhw'n gwybod pa rai o'u ffynonellau marchnata sy'n gweithio.

ReachEdge, system farchnata integredig gan ReachLocal, sy'n helpu busnesau i ddileu'r gollyngiadau marchnata costus hyn a gyrru mwy o gwsmeriaid trwy eu twmffat gwerthu. Gyda'r system hon, mae gan fusnesau yr offer a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i gael mwy o ROI o'u gwariant marchnata.

ReachEdge yn awtomeiddio'r prosesau marchnata cyfan dair cydran graidd: gwefan glyfar, meddalwedd rheoli plwm awtomataidd, ac ap symudol pwerus sydd i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i drosi rhagolygon yn gwsmeriaid.

ReachEdge mae meddalwedd yn helpu busnesau lleol i ddal mwy o arweinwyr, eu troi'n gwsmeriaid a deall pa dactegau marchnata sy'n cynhyrchu'r nifer fwyaf o arweinwyr / cwsmeriaid a ROI. Mae ei nodweddion allweddol yn cynnwys:

  • Technoleg olrhain arweiniol a galwadau sy'n cipio arweinyddion yn ôl ffynhonnell farchnata; recordio galwadau ac yn caniatáu i fusnesau eu chwarae yn ôl, eu graddio ac ymateb i arweinwyr; yn creu rhestr arweiniol wedi'i blaenoriaethu sy'n storio manylion cyswllt fel enw, cyfeiriad e-bost, lleoliad busnes, rhif ffôn, diwrnod ac amser yr alwad, a recordio galwadau ar gyfer pob cyswllt; ac yn olrhain canlyniadau ymgyrchoedd ReachLocal ac ymgyrchoedd nad ydynt yn ReachLocal.
  • Ap symudol a rhybuddion sy'n hysbysu busnesau bob tro y cânt gyswllt newydd o'u gwefan; yn trefnu ac yn arwain arweinwyr yn seiliedig ar ddaearyddiaeth, swyddfa a / neu weithiwr; yn darparu adroddiad cryno mewn-app o'r prif ffynonellau arweiniol a'r gyfradd ymgysylltu ag arweinwyr newydd; gadael i fusnesau weld rhestrau arweiniol wedi'u blaenoriaethu, diweddaru gwybodaeth gyswllt, gwrando ar alwadau wedi'u recordio a chategoreiddio cysylltiadau yn grwpiau; ac yn darparu dosbarthiad un-gyffwrdd o arweinyddion newydd sy'n cychwyn e-byst sy'n meithrin plwm a hysbysiadau dilynol staff.
  • Arwain hysbysiadau a meithrin sy'n darparu hysbysiadau symudol (SMS ac mewn-app) i atgoffa perchnogion busnes a staff i ddilyn i fyny gydag arweinwyr; e-bost crynhoad dyddiol o'r holl gysylltiadau newydd ac arweinwyr blaenllaw; a chyfres o negeseuon e-bost marchnata awtomataidd sy'n helpu busnesau i aros o flaen eu harweiniadau.
  • Adroddiadau a mewnwelediadau ROI sy'n darparu argaeledd 24/7 i fusnesau trwy eu porth gwe ac ap symudol; adroddiadau ffynhonnell sy'n dangos ffynonellau marchnata ymweliadau, cysylltiadau ac arweinwyr; golwg llinell amser o'r holl gysylltiadau newydd, gan gynnwys pryd y derbyniwyd pob galwad ffôn, e-bost neu ffurflen we; adroddiadau tuedd sy'n dangos yr union ddyddiau ac amseroedd y mae cysylltiadau'n digwydd; adroddiadau ymgysylltu sy'n dangos pa mor dda y mae busnesau'n trosi cysylltiadau newydd yn arweinwyr a chwsmeriaid; ac amcangyfrif o refeniw cwsmeriaid sy'n dangos i fusnesau eu ROI marchnata.
  • Arbenigwyr marchnata o ReachLocal sy'n darparu setup cyflawn o feddalwedd ReachEdge ac integreiddio â gwefannau busnes; sefydlu a chyflunio rhybuddion cyswllt newydd a hysbysiadau staff; sefydlu negeseuon e-ymateb cyswllt newydd a meithrin e-byst; ac adolygu adroddiadau ac argymhellion i wella perfformiad marchnata gwefan a ar-lein.

Mae ein symudiad i sicrhau bod ReachEdge ar gael ar gyfer unrhyw wefan yn rhan o strategaeth fwy i sicrhau bod marchnata ar-lein yn fwy hygyrch, tryloyw a haws i fusnesau lleol. Sharon Rowlands, Prif Swyddog Gweithredol, ReachLocal

Mae ReachLocal, Inc. yn helpu busnesau lleol i dyfu a gweithredu eu busnes yn well gyda thechnoleg flaenllaw a gwasanaeth arbenigol ar gyfer cynhyrchu a throsi arweiniol eu cleientiaid. Mae pencadlys ReachLocal yn Woodland Hills, Califfornia ac mae'n gweithredu mewn pedwar rhanbarth: Asia-Môr Tawel, Ewrop, America Ladin a Gogledd America.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.