Sut i Adeiladu Ymgyrch Ail-Ymgysylltu ar gyfer Tanysgrifwyr Anactif

ymgyrchoedd ymgysylltu

Yn ddiweddar fe wnaethon ni rannu ffeithlun ar sut i wneud hynny gwrthdroi eich cyfradd athreuliad ymgysylltu e-bost, gyda rhai astudiaethau achos ac ystadegau ar yr hyn y gellir ei wneud yn eu cylch. Yr ffeithlun hwn o Email Monks, E-byst Ail-Ymgysylltu, yn mynd ag ef i lefel ddyfnach o fanylion i ddarparu cynllun ymgyrch gwirioneddol ar gyfer gwrthdroi eich dirywiad perfformiad e-bost.

Mae rhestr e-bost ar gyfartaledd yn dadfeilio 25% bob blwyddyn. Ac, Yn ôl a Adroddiad Sherpa Marchnata 2013, Mae 75% o danysgrifwyr #email yn anactif.

Er bod marchnatwyr fel rheol yn anwybyddu cyfran segur eu rhestr e-bost, maent yn anwybyddu'r canlyniadau. Mae cyfraddau ymgysylltu isel yn brifo cyfraddau lleoli mewnflwch, a gall ISPs hyd yn oed hawlio e-byst nas defnyddiwyd i osod trapiau i adnabod sbamwyr! Mae hynny'n golygu bod tanysgrifwyr segur yn effeithio mewn gwirionedd p'un a yw'ch tanysgrifwyr e-bost ymgysylltiedig yn gweld eich e-byst ai peidio.

Sefydlu Ymgyrch Ail-Ymgysylltu

  • Segment tanysgrifwyr nad ydynt wedi agor, clicio na throsi o'ch rhestr tanysgrifiwr e-bost yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
  • Dilysu cyfeiriadau e-bost y segment hwnnw trwy a gwasanaeth dilysu e-bost ag enw da.
  • anfon e-bost clir a chryno yn gofyn i'r tanysgrifiwr optio i mewn eto i'ch rhestr marchnata e-bost. Gwnewch yn siŵr eich bod yn hyrwyddo buddion derbyn eich e-bost.
  • Arhoswch pythefnos a mesur ymateb yr e-bost. Mae hyn yn ddigon o amser i bobl ar wyliau neu sydd angen clirio eu mewnflwch a gwneud lle i'ch neges.
  • Dilynol gydag ail rybudd y bydd y tanysgrifiwr e-bost yn cael ei dynnu o unrhyw gyfathrebu pellach oni bai ei fod yn optio i mewn eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn hyrwyddo buddion derbyn cyfathrebiad e-bost gan eich cwmni.
  • Arhoswch pythefnos arall a mesur ymateb yr e-bost. Mae hyn yn ddigon o amser i bobl ar wyliau neu sydd angen clirio eu mewnflwch a gwneud lle i'ch neges.
  • Dilynol gyda neges derfynol bod y tanysgrifiwr e-bost wedi'i dynnu o unrhyw gyfathrebu pellach oni bai ei fod yn optio i mewn eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn hyrwyddo buddion derbyn cyfathrebiad e-bost gan eich cwmni.
  • Ymatebion dylid diolch i optio yn ôl i mewn ac efallai yr hoffech ofyn iddynt am wybodaeth am yr hyn a fyddai'n gwneud iddynt ymgysylltu'n ddyfnach â'ch brand.
  • anweithgar dylid tynnu tanysgrifwyr o'ch rhestr (nau). Fodd bynnag, efallai yr hoffech eu symud i ymgyrch ail -getio ar gyfryngau cymdeithasol, neu hyd yn oed ymgyrch farchnata uniongyrchol i'w hennill yn ôl!

Mae'r ffeithlun o Email Monks hefyd yn darparu rhai arferion gorau i gynyddu eich siawns o ail-ymgysylltu â'ch tanysgrifwyr anactif:

Infograffig Ymgyrch Ail-Ymgysylltu E-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.