Cofleidiwch Eich Ray Liotta Mewnol

douglas karr pelydr liotta

Wrth i ni aros ar ein haen o LA i San Francisco, cerddodd Ray Liotta i fyny i'r hediad. Bu'n sgwrsio â rhai o'r staff ac eistedd i lawr gyda chydweithiwr. Roedd yn un o'r eiliadau hynny nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud ... ydych chi y dyn hwnnw a mynd i ofyn am lun? Neu a ydych chi'n gadael y boi ar ei ben ei hun gan ei fod yn ôl pob tebyg wedi ei drafferthu gan bobl trwy'r dydd. Doeddwn i ddim eisiau bod y dyn hwnnw… Ond dwi'n ffan enfawr. Rwyf wedi gwylio Goodfellas amseroedd dirifedi a phopeth arall o Field of Dreams i Operation Dumbo Drop i Killing Them Softly.

Rwy'n ddyn mawr felly rwy'n hedfan o'r radd flaenaf yn hytrach na gwasgu i mewn i hyfforddwr a gwneud fy nghymdogion yn ddiflas. Llwythodd yr awyren ac eisteddodd Mr Liotta i lawr yn 1B ac roeddwn i'n groeslin yn 2A. Eisteddodd Marty a Jenn yn uniongyrchol y tu ôl iddo. Gan ein bod yn aros i dynnu oddi arno, gofynnais yn dawel a allwn i dynnu llun o Mr Liotta pan safodd i fyny i gael rhywbeth allan o'i fag. Roedd ei ateb fel ei fod yn darllen llinell o un o'i nifer o ffilmiau. Edrychodd arnaf yn farw yn y llygad a dywedodd:

“Ar hyn o bryd?! Na! Arhoswch nes i ni lanio. ”

Rwy'n swyddogol y dyn hwnnw. Rwy'n mympwyo ymddiheuriad neu rywbeth gwirion ac rwy'n archebu gwydraid o win. Mae'n 10AM.

Mae'r hediad yn wych ac mae Mr Liotta hyd yn oed yn sgwrsio gyda Jenn a Marty am ychydig funudau. Pan mae Jenn yn sôn ein bod ni'n marchnata, mae'n dweud bod angen i ni gael y gair allan ar ei ffilm newydd, Y Iceman. Ar ôl gweld y HBO arbennig am Richard Kuklinski, does dim ffordd rydw i'n colli'r ffilm hon.

Yn ôl i'r hediad. Mae Mr Liotta yn codi tua 20 munud i ffwrdd o lanio ac yn cerdded trwy'r caban dosbarth cyntaf yn sgwrsio ac yn tynnu lluniau gyda phobl. Mae'n gwyro drosodd ataf ac yn dweud y gwir wrthyf fod angen i mi wneud rhywbeth am fy mhwysau ... fy mod i'n mynd i farw os na fyddaf yn gwneud rhywbeth yn ei gylch.

“Ydych chi'n adnabod unrhyw hen bobl sydd o'ch maint chi?”

Rwy'n mumble rhywfaint mwy.

Yna mae'n neidio ar fy nglin ac yn fy nghusanu ar y boch. Mae pawb yn y caban yn chwerthin ac mae Marty yn tynnu llun:
Douglas Karr Ray liotta

Nid yw'r stori'n gorffen yno, rydyn ni hefyd yn cwrdd ac yn siarad ag ef wrth ymyl y palmant ... roedd yn rhwystredig nad oedd ei reid wedi cyrraedd ac mae'r bobl yn dechrau heidio. Fe wnaethon ni archebu a limo o Uber a rhuthrodd Alldaith fawr 'Black Ford' i fyny. Fe wnaethon ni gynnig taith i Mr Liotta fynd i ffwrdd o'r maes awyr. Diolchodd yn wirioneddol i ni ond penderfynodd ei ddiffodd trwy fynd yn ôl i'r derfynfa. Rydym yn ffarwelio ac yn diolch iddo eto am y lluniau.

Waw. Am ddiwrnod!

Ni allai Marty, Jenn a minnau roi'r gorau i siarad am yr hyn a ddigwyddodd. Yn fwy felly, ni allem gredu bod cyfarfod a siarad â Mr Liotta yn adlewyrchiad o'r hyn a welsom ar y sgrin fawr. Mae o flaen llaw, yn dryloyw, ac yn dweud beth mae'n ei feddwl. Nid oedd hidlydd ... dwi'n golygu DIM hidlydd. Dydw i ddim yn ffan enfawr o Mr Liotta mwyach, rydw i wir yn parchu ac yn gwerthfawrogi'r dyn am y cipolwg byr y gwnaethon ni ei gyfarfod.

Nid oes gen i lawer o hidlydd wrth i mi dyfu'n hŷn. Pan fydd pobl yn gofyn cwestiynau i mi, maen nhw weithiau'n synnu at y gonestrwydd di-flewyn-ar-dafod rydw i'n ymateb iddo. Nid fy mod i'n ceisio bod yn grinc, ond rydw i'n dod oddi ar y ffordd honno yn aml. Rwy'n credu bod llawer o bobl wedi colli'r gallu i ddweud eu barn. Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas ymosodol goddefol lle mae pobl yn ysgwyd eich llaw ac yn eich cofleidio, yna cerdded i ffwrdd a siarad amdanoch chi y tu ôl i'ch cefn.

Y tu allan i'm ffrindiau agosaf, nid oes gormod o bobl sy'n fy wynebu ar fy mhwysau. Rwy'n falch bod Mr Liotta wedi gwneud ... fe wnaeth y daith hon fy lladd yn fawr. Rydw i mewn gwirionedd yn ystafell y gwesty gyda chefn dolurus - yn ysgrifennu hwn yn lle allan yn San Francisco yn mwynhau'r tywydd anhygoel. Pan gyrhaeddaf yn ôl i Indy, rwy'n gosod fy rac beic ac yn mynd i ddechrau marchogaeth ychydig filltiroedd i'n swyddfa. Roeddwn i'n bwriadu ei wneud yn barod, ond roedd di-flewyn-ar-dafod Mr Liotta wedi helpu i wthio'r mater gyda mi.

Cofleidiwch eich Ray Liotta mewnol.

Mae angen i ni i gyd fod yn fwy gonest. Rydyn ni'n byw mewn byd phony ... yn hedfan i'r affwys oherwydd nad oes unrhyw un eisiau bod yn onest gyda'n gilydd - er mai ein hiechyd, ein llywodraeth, ein marchnata a hyd yn oed ein busnes. Pe bai Mr Liotta yn dysgu unrhyw beth i mi ar yr hediad hwnnw, roedd i bob amser yn byddwch yn onest ac yn agored.

7 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Post gwych Doug (yn ôl yr arfer). Marchogaeth ychydig filltiroedd i'ch swyddfa? A wnaethoch chi symud? A symudodd y swyddfa? Rwy'n credu ei fod tua 15 milltir o Greenwood i ganol Indy. Mae angen i mi fynd ar y beic eto. A dweud y gwir newydd gyrraedd adref ar ôl stopio gan chwaraeon Grey Goat ac edrych ar feiciau. Rydw i fod i fod yn hyfforddi ar gyfer yr RAIN ym mis Gorffennaf. Yn fath o bwysig cael beic neis i wneud hynny.

  3. 5

    Mor cŵl iawn! Dwi bob amser mor swil o gwmpas pobl enwog. Ond pam? POBL yn unig ydyn nhw, iawn! Yay i chi bois! Mae'n swnio fel cymeriad go iawn!

  4. 6

    Erthygl hynod o hwyl, onest a bregus Douglas. Diolch am fod yn chi. Edrychaf ymlaen at ddod i adnabod y chi go iawn. Ac, enghraifft wych o'r hyn y mae angen i fywyd fod yn ymwneud ag ef mewn gwirionedd ... bod yn wir eich hunan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.