Sgoriau, Adolygiadau a Bwriad y Prynwr

pobl

Jeff QuippYr wythnos diwethaf, cefais y pleser o gwrdd a siarad â Jeff Quipp o Search Engine People, cwmni SEO a Marchnata Rhyngrwyd. Fe wnaeth Jeff gymedroli panel ar raddfeydd, adolygiadau a chyfryngau cymdeithasol yr oeddwn i arnyn nhw yn y Chwilio Expo Marchnata a Chynhadledd eMetrics yn Toronto gyda Gil Reich, Is-adran Rheoli Cynnyrch yn Atebion.com.

Magodd Jeff un allwedd - bwriad yr ymwelydd, rhywbeth rydyn ni bob amser yn ceisio ei ddeall wrth i ni weithio gyda chleientiaid i wneud y gorau o'u gwefannau ar gyfer chwilio ac addasu. Gwahanodd Jeff y ddwy segment yn ystyried a impulse prynwyr a thrafod dylanwad graddfeydd ac adolygiadau. Cafodd adolygiadau gwael effaith enfawr ar ymddygiad prynu. Cyfeiriodd Jeff at astudiaeth gan Lightspeed Research yn 2011:

 • Mae 62% o ddefnyddwyr yn darllen adolygiadau ar-lein cyn prynu.
 • Roedd 62% o'r defnyddwyr a arolygwyd yn ymddiried eraill barn defnyddwyr.
 • Gwnaeth 58% o ddefnyddwyr arolwg o farnau dibynadwy gan bobl y maent yn gwybod.
 • Dywedodd 21% o'r defnyddwyr a arolygwyd 2 adolygiad gwael newid eu meddyliau.
 • Dywedodd 37% o'r defnyddwyr a arolygwyd 3 adolygiad gwael newid eu meddyliau.
 • Dim ond 7% o ddefnyddwyr a drodd at eu rhwydweithiau cymdeithasol i gael adolygiadau, trodd y gweddill at wefannau cymharu siopa a peiriannau chwilio.

Efallai y byddwch chi'n meddwl am raddfeydd ac adolygiadau fel unrhyw dudalen gyda rhai sêr a rhai ymatebion anhysbys gan ddefnyddwyr ... ond heriodd Jeff y gynulleidfa i feddwl y tu hwnt i hynny:

 • Youtube mae cysylltiadau, ffefrynnau a sylwadau yn effeithio ar safleoedd fideo.
 • Mae busnes lleol yn arwain at beiriannau chwilio (Bing, google) bod adolygiadau'n gysylltiedig. Gall nifer yr adolygiadau, derbynioldeb ac amlder yr adolygiadau effeithio ar gyfraddau clicio drwodd. Mae peiriannau chwilio hefyd yn tynnu graddfeydd ac adolygiadau i mewn o wefannau adolygu trydydd parti eraill fel Yelp.
 • Mae nodwedd chwilio bersonol Google yn caniatáu ichi dynnu safle o'r canlyniadau chwilio. A fydd hynny'n effeithio ar safle safle os bydd llawer o bobl yn ei raddio'n isel? O bosib.

lleoedd organig

Nid yw graddfeydd ac adolygiadau i gyd yn warthus i gwmnïau sy'n wynebu rhywfaint o adborth negyddol ar-lein. 33% o'r rhai a dderbyniodd ymateb gan gwmni oherwydd adolygiad negyddol postio adolygiad cadarnhaol. Fe wnaeth 34% ddileu eu hadolygiad negyddol yn gyfan gwbl!

Roedd cyflwyniad Jeff yn gynhwysfawr - siarad â defnydd symudol yn ogystal â chamau Google i gynnwys sgyrsiau cyfryngau cymdeithasol yn uniongyrchol i ganlyniadau chwilio. Y wers yn yr ystadegau hyn, wrth gwrs, yw sicrhau eich bod chi'n gweithio i hyrwyddo'ch cwmnïau ar-lein. Gofynnwch i'ch cwsmeriaid ddarparu adolygiadau a dangos iddynt sut i'w cyflwyno. Ymateb a niwtraleiddio materion a arweiniodd at adolygiadau negyddol fel y gallwch wyrdroi'r sefyllfaoedd hynny.

Gall diffyg adolygiadau ac adolygiadau gwael droi darpar brynwr o gwmpas. Edrychwch y tu hwnt i'ch gwefan a monitro'ch enw da ar wefannau graddio ac adolygu. Byddant yn effeithio ar ymddygiad prynu.

Un sylw

 1. 1

  Yn ddiweddar, cefais e-bost gan y busnes atgyweirio ceir rwy'n ei ddefnyddio. Busnes bach, un lleoliad sydd newydd ddechrau defnyddio marchnata ar-lein. Maent yn cynnig cwpon $ 10 tuag at atgyweiriadau yn y dyfodol pe bawn i'n postio adolygiad am fy swydd gwasanaeth ddiweddar gyda nhw. Roedd y cynnig yn amserol, gan gyrraedd llai nag wythnos ar ôl yr ymweliad gwasanaeth. Roedd yn gynnig un-amser yn unig, ac roeddwn i'n meddwl ffordd dda o gael fi draw i'w gwefan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.