Data Trosoledd Ar unwaith gyda RapLeaf

Rapddail

Mae “Gwybod dy gwsmer” yn ganfyddiad anrhydeddus ar gyfer llwyddiant yn y byd marchnata. Mae mwyafrif y marchnatwyr yn casglu cyfeiriadau e-bost, ond nid oes ganddynt y data ychwanegol a all eich helpu i gyfathrebu'n well â'r tanysgrifwyr hynny. Rapddail yn eich helpu i ddysgu mwy am eich cwsmeriaid. Maent yn darparu data demograffig a ffordd o fyw (oedran, rhyw, statws priodasol, incwm, ac ati. Cliciwch yma i weld popeth) ar gyfeiriadau e-bost defnyddwyr yr Unol Daleithiau.

A yw'n werth y gost a'r ymdrech? Yr ateb byr ydy ydy. Mewn astudiaeth achos bargeinion ddyddiol, arweiniodd segmentu ac addasu at y canlyniadau canlynol:

  • Cynnydd o 30% yn y cyfraddau agored a chlicio drwodd defnyddio llinellau a chynnwys pwnc wedi'i dargedu.
  • Cynnydd o 14% mewn enillion fesul defnyddiwr newydd dros gyfnod o 30 diwrnod.
  • Gostyngiad o 63% yn y gost fesul trosiad dros grŵp rheoli.
  • Traean yr amser i gyrraedd yr enillion amcangyfrifedig ar fuddsoddiad gan ddefnyddio targedu rhywedd.

Mae defnyddio Rapleaf yn syml. Llwythwch restr e-bost fel ffeil testun neu daenlen, i gael oedran, rhyw, statws priodasol, incwm cartref, galwedigaeth, addysg a gwybodaeth fanwl arall. Mae'r cwmni'n honni bod ganddo wybodaeth am 70 y cant o'r holl gyfeiriadau e-bost gweithredol yn yr UD. Maent yn gwarantu cyfraddau gemau sy'n fwy na 90% ac yn gwerthu'r cofnodion ar hanner ceiniog y cofnod.

screenshot rapleaf

A yw'n gyfreithiol? Ydw. Mae Rapleaf yn partneru gyda dwsinau o gwmnïau data mawr (a bach) i gydgrynhoi data a'i glymu i gyfeiriadau e-bost. Maent ei ffynonellau o'r canolfannau data cyfreithlon yn unig sy'n cadw at yr holl reoliadau preifatrwydd defnyddwyr - ffynonellau sy'n rhoi rhybudd a dewis priodol i ddefnyddwyr ynghylch rhannu eu gwybodaeth. Gweld eu Cwestiynau Cyffredin am wybodaeth ychwanegol.

Mae mynediad at wybodaeth bersonol o'r fath mewn amgylchedd amser real yn caniatáu i'r marchnatwr gynnig yn union yr hyn y mae'r cwsmer ei eisiau, neu anfon e-byst ystyrlon a pherthnasol yn hytrach na sbamio'n ddall. Mae gwybodaeth o'r fath hefyd yn taflu goleuni ar broffiliau eu cwsmeriaid mwyaf ffyddlon, gan ganiatáu iddynt fireinio'u hymgyrchoedd marchnata ar y hedfan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.