Rant: Y Gair “P”

Depositphotos 22675653 s

Mae marchnatwyr gwych yn mwynhau siarad am Dychwelyd ar Fuddsoddi. Ddoe, bûm mewn cyfarfod gyda chwmni eiddo tiriog a gafodd rai heriau gyda’u strategaeth we. Nid oedd safle eu pamffled yn gyrru gormod o dennynau ac roeddent yn gwario cryn dipyn o arian ar nifer o raglenni allanol i yrru arweinyddion i'w twndis gwerthu. Y broblem a nodwyd gennym oedd eu bod yn talu i'r holl gwmnïau hynny gystadlu â nhw ar-lein.

Gan yrru tuag yn ôl o’u cyfradd trosi plwm a’u refeniw fesul agos, gwnaethom helpu i ddelweddu pa fath o effaith y gallai strategaeth farchnata ar-lein gyffredinol ei gwneud i yrru’r gost fesul plwm i lawr, cynyddu nifer yr arweinyddion, a lleihau eu dibyniaeth ar drydydd partïon. Nid yw'n broses dros nos - mae'n gofyn am fomentwm a strategaeth hirdymor i drosglwyddo. Mae'n ymddangos bod hynny'n her yn aml gyda chwmnïau sy'n gaeth i ffynonellau arweiniol trydydd parti.

Roeddent yn hapus iawn gyda'r cyfarfod a byddwn yn mynd ar drywydd y camau nesaf yn fuan. Gan fy mod yn siarad â chasgliad amdano, serch hynny, ni allwn helpu ond meddwl bod yr holl sôn hwn am fuddsoddiad, enillion ar fuddsoddiad, gwariant marchnata, costau hysbysebu ... mae'r cyfan yn tynnu ar un strategaeth. Er mwyn datblygu cyllideb farchnata, mae'n rhaid i chi gynyddu elw i gwmni.

Yn ddiweddarach, roeddwn i'n darllen mewn sgwrs gymdeithasol am sut mae cwmnïau'n poeni dim ond elw. Nid wyf yn cytuno o gwbl. Roedd 99% o'r cwmnïau rydyn ni wedi gweithio gyda nhw - o gwmnïau cyhoeddus mawr i'r cychwyniadau lleiaf - yn mesur elw ond anaml iawn oedd eu mesur llwyddiant. Mewn gwirionedd, mae caffael cwsmeriaid, cadw cwsmeriaid, trosiant gweithwyr, awdurdod, ymddiriedaeth a chyfran o'r farchnad bob amser wedi bod ar y radar uchaf wrth i ni siarad am gynorthwyo cwmnïau. Yn onest dwi erioed wedi cael cwmni yn mynd ataf a dweud hynny mae angen i ni gynyddu elw - sut allwch chi helpu?

Wedi dweud hynny, mae'n ofidus bod y gair “P” wedi dod yn un sy'n cael ei sibrwd yn hytrach na'i weiddi o'r mynydd cryfaf. Nid yw elw yn gyfystyr â thrachwant. Elw yw'r hyn sy'n galluogi cwmnïau i logi, galluogi cwmnïau i dyfu, galluogi cwmnïau i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu, ac - yn y pen draw - elw yw'r hyn y mae corfforaethau'n cael ei drethu arno. Hynny yw, po uchaf yw'r elw ar gyfer cwmni, y gorau yw hi i'n heconomi gyffredinol. Mae elw uwch yn cynhyrchu refeniw treth uwch i gefnogi ein dinasyddion tlotaf. Mae elw uwch yn galluogi cwmnïau fel fy un i i dyfu a galluogi cyfle i symud ymlaen a chyflogaeth i'r rheini sy'n chwilio am swydd neu'n ceisio symud ymlaen.

Trachwant yw pan fydd cwmnïau'n erchyll cyfoeth ar draul eu gweithwyr, eu cwsmeriaid a'u cymdeithas. Mae'r cwmnïau hynod broffidiol rwy'n eu hadnabod yn talu eu gweithwyr yn dda, yn parhau i wella'r profiad i'w cwsmeriaid, ac yn buddsoddi ac yn rhoi llawer i'r gymdeithas. Ac maen nhw'n ei wneud trwy gronni cyfoeth yn wirfoddol, nid ei gymryd.

Nid wyf yn credu y dylem fod yn dawel ynglŷn â marchnata a'i effaith ar elw. Rwy'n credu y dylem ddathlu elw ... po fwyaf, gorau oll. Ac ni ddylem fod yn chwilio am ffyrdd i'w leihau trwy drethi a rheoleiddio. Mae'n wrthun.

Dyma ni i gynyddu eich elw a'ch elw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.