Yr Ategyn SEO WordPress Gorau: Rank Math

Rank Math Yw'r Ategyn SEO WordPress Gorau

Mae bron pob cleient WordPress a bron popeth yn edrych yr ydym yn edrych arno yn defnyddio ategyn SEO SEO Yoast i reoli elfennau allweddol ar gyfer optimeiddio peiriannau chwilio. Ar wahân i'r ategyn rhad ac am ddim, mae Yoast yn cynnig amrywiaeth o ategion arbenigedd hefyd.

Rwyf bob amser wedi gweld ategyn SEO Yoast yn eithaf da, ond mae yna gwpl o blychau anifeiliaid anwes rydw i wedi'u cael:

  • Mae gan banel gweinyddol Yoast SEO ei brofiad defnyddiwr ei hun sy'n wahanol i brofiad defnyddiwr diofyn WordPress.
  • Mae Yoast bob amser yn pwyso am i bobl drosi i un neu fwy o'u ategion taledig. Hei ... fe wnaethant ddarparu ategyn gwych am ddim a ddefnyddir yn helaeth, felly rwyf am eu gweld yn monetize yr arlwy honno. Fodd bynnag, weithiau mae'n ychydig yn rhy wthio yn fy marn i.
  • Mae Mae angen cryn dipyn o adnoddau ar ategyn Yoast ac mae'n arafu fy safle.

Rydyn ni'n gwybod - gyda ffonau symudol a chwilio yn hollbwysig - y gallwch chi golli cannoedd neu hyd yn oed filoedd o ymwelwyr os yw amseroedd eich llwyth tudalen yn arafach na'ch cystadleuydd ... felly cyflymder oedd y mater hollbwysig i mi.

Ategyn Rank Math WordPress SEO

Soniodd fy ffrind, Lorraine Ball, am y Rank Math ategyn SEO a bu'n rhaid i mi ei brofi ar unwaith. Asiantaeth Lorraine, Crwnpeg, yn adeiladu gwefannau WordPress hardd a fforddiadwy ar gyfer tunnell o gwsmeriaid. Roedd gen i ddiddordeb ar unwaith mewn profi'r ategyn a'i lwytho i fyny ar draws sawl safle i weld pa mor dda y gwnaeth berfformio.

Y dewin i drosi o Ategyn SEO Yoast i Safle Math yn syml. Mantais arall yr ategyn yw y gallwch chi hefyd ei fewnforio a rheoli ailgyfeiriadau eich gwefan. Hoffwn pe baent yn cynnig i grwpiau drefnu eich ailgyfeiriadau, ond mae lleihau nifer yr ategion yn werth colli'r nodwedd honno.

Rwy'n gwerthfawrogi dadansoddwr cynnwys Rank Math yn arbennig, sy'n eithaf da i ddechreuwyr SEO ysgrifennu a gwella'r cynnwys ar gyfer geiriau allweddol y gallent fod yn eu targedu:

02 Rank Rhyngwyneb Defnyddiwr Math

Safle Buddion a Nodweddion Math

  • Dewin Gosodiad Hawdd i'w Ddilyn - Mae Rank Math yn ffurfweddu ei hun yn ymarferol. Mae Rank Math yn cynnwys dewin gosod a chyfluniad cam wrth gam sy'n sefydlu SEO ar gyfer WordPress yn berffaith. Ar ôl ei osod, mae Rank Math yn gwirio gosodiadau eich gwefan ac yn argymell y gosodiadau delfrydol ar gyfer y perfformiad gorau. Yna mae'r dewin cam wrth gam yn sefydlu SEO, proffiliau cymdeithasol, proffiliau gwefeistr a gosodiadau SEO eraill eich gwefan.
  • Rhyngwyneb Defnyddiwr Glân a Syml - Mae Rank Math wedi'i gynllunio i gyflwyno'r wybodaeth gywir i chi ar yr amser iawn. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr syml, ond pwerus, yn tynnu sylw at wybodaeth bwysig am eich swyddi ochr yn ochr â'r post ei hun. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, gallwch wella SEO eich post ar unwaith. Mae Rank Math hefyd yn cynnwys rhagolygon pytiau datblygedig. Gallwch gael rhagolwg o sut y bydd eich post yn ymddangos yn y SERPs, rhagolwg pytiau cyfoethog, a hyd yn oed rhagolwg sut y bydd eich post yn edrych wrth ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol.
  • Fframwaith Modiwlaidd - Defnyddiwch yr hyn rydych chi ei eisiau yn unig ac analluoga'r gweddill. Mae Rank Math wedi'i adeiladu gan ddefnyddio fframwaith modiwlaidd fel y gallwch gael rheolaeth lwyr ar eich gwefan. Analluoga neu alluogi modiwlau pryd bynnag y mae eu hangen arnoch chi.
  • Cod Optimeiddiedig ar gyfer Cyflymder - Fe ysgrifennon ni'r cod o'r dechrau a sicrhau bod pwrpas i bob llinell o god. Rydym wedi rhoi blynyddoedd o brofiad yn hyn felly mae'r ategyn mor gyflym ag y gall fod.
  • Wedi'i greu gan People Behind the MyThemeShop - Gyda Rank Math, rydych chi'n gwybod eich bod chi mewn dwylo da. Mae codio a chynnal portffolio o 150+ o gynhyrchion WordPress wedi dysgu peth neu ddau inni am wneud ategion gwell. Ac rydym wedi tywallt ein holl wybodaeth i godio Rank Math.
  • Cefnogaeth sy'n Arwain y Diwydiant - Rydyn ni'n gofalu am ein pennau ein hunain. Ni fyddwch yn cael eich gadael yn uchel ac yn sych pan ddefnyddiwch Rank Math. Rydym yn cynnig yr amser troi cyflymaf cyflymaf ar gyfer ymholiadau cymorth ac yn trwsio chwilod yn gyflymach nag y gallwch ddod o hyd iddynt.

Adroddiadau SEO Post Sengl

Ar ôl dros flwyddyn o redeg yr ategyn hwn, rydw i wedi uwchraddio i'r fersiwn taledig ac wedi mudo fy holl gleientiaid iddo. Rwyf hefyd wedi diweddaru fy rhestr argymhellion o Ategion WordPress ar gyfer busnes gyda Rank Math yn lle Yoast ac Ailgyfeirio. Rwy'n sicr y byddwch yn gweld y manteision.

Ymweld â Rank Math

Datgeliad: Rwy'n gwsmer ac yn aelod cyswllt o Safle Math.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.