Bwydo'r Bwystfil Cynnwys gyda Rallyverse

raliverse

Nid yw cwmnïau sydd â strategaethau cynnwys gwych yn cyfyngu gwerth eu rhaglen i gynnwys y maent yn ei ysgrifennu yn unig. Mae yna lawer iawn o gynnwys yn taro'r we bob eiliad ... rhai yn dda, rhai yn ddrwg. Mae'r gallu i fanteisio ar y pibell dân honno, tynnu'r gemau allan, a'i rhannu â'ch cynulleidfa yn fantais enfawr dros eich cystadleuwyr. Os mai chi yw'r brif ffynhonnell wybodaeth ar gyfer eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid, nid oes angen iddynt edrych yn unman arall!

Rallyverse yn gwybod pwysigrwydd llais brand dilys a gafaelgar yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae eu platfform yn darganfod ac yn curadu cynnwys o ffynonellau a phynciau rydych chi'n eu dewis, ac maen nhw'n ei gwneud hi'n hawdd i gymuned a thîm marchnata eich brand ychwanegu cyd-destun a mewnwelediadau i ddiweddariadau. Mae eu rhyngwyneb yn debyg i pinterest ac yn anhygoel o hawdd i'w hidlo a defnyddio llawer o gynnwys:

Rallydeck_full

Ar ôl i chi nodi'r cynnwys yr ydych am ei rannu â'ch cynulleidfa, mae rhannu yr un mor syml. Rallyverse hefyd yn darparu'r fethodolegau i gyfuno cyfryngau taledig a pherchnogaethol yn eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae eu cleientiaid sydd wedi cynnal ymgyrchoedd cydgyfeiriedig wedi gweld eu hargraffiadau firaol yn cynyddu 13X, ac mae nifer y bobl sy'n siarad amdanynt yn cynyddu 21X.

Rllydeck_tile_Cyfansoddwr

Mae adroddiadau Robost hefyd wedi'u darparu. Yn ogystal ag olrhain twf eich cymuned, Rallyverse mae adrodd hefyd yn caniatáu ichi ymchwilio i berfformiad negeseuon unigol:

 • Golwg gryno sy'n rhoi ystadegau perfformiad cyfanredol i chi ar Twitter ac ar Facebook, yn ogystal â golygfeydd manwl ar gyfer y ddau rwydwaith.
 • Mae pob elfen o berfformiad yn cael ei olrhain mewn graff llinell cryno ar frig y dudalen, yn ogystal ag mewn golwg tabl manwl. Gallwch chi ddidoli'r data yn ôl unrhyw golofn yn y tabl.
 • Ar Twitter, maen nhw'n olrhain y cliciau ar bob dolen rydych chi'n ei phostio yn ogystal â nifer y dilynwyr newydd rydych chi'n eu hennill trwy bob post.
 • Ar Facebook, maen nhw'n olrhain y cliciau, y hoff bethau, y sylwadau a'r cyfranddaliadau rydych chi'n eu hennill gyda phob post.
  Rydym hefyd yn cynnig crynodeb cyflym o'r tair gwaith gorau o'r dydd a greodd y nifer fwyaf o ymrwymiadau ar bob swydd.

Rallydeck_adrodd

5 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Fel cwmni neu frand pam na fyddwn i eisiau cyfeirio cymaint o draffig â phosib at fy safle, yn hytrach nag eraill? Yn amlwg mae yna achosion defnydd ar gyfer hyn a gallwch chi ddim ond pimpio'ch pethau eich hun trwy'r dydd ond mae'n ymddangos fel treulio hanner yr amser y byddech chi'n defnyddio'r system hon i ailgyflenwi a strwythuro peth o'r cynnwys ar eich gwefan a phostio'r dolenni hynny yn mynd yn bellach na cysylltu ag eraill. Ydw i'n llwyr oddi ar y sylfaen?

  • 3

   Chris,

   Rwy'n credu bod cwmnïau nad ydyn nhw'n sôn am gynnwys sy'n werthfawr i'w cynulleidfa oherwydd eu bod nhw'n poeni bod y darllenydd yn mynd i rywle arall yn chwarae gêm beryglus. Trwy beidio â darparu'r holl werth posibl, maent mewn perygl o golli'r ymddiriedolaeth a'r cleient yn gyfan gwbl. Er enghraifft, gadewch i ni ddweud bod ein cwmni cyfrifo yn darganfod rhywbeth yn y cod treth newydd sydd wedi'i egluro'n llawn ar safle eu cystadleuydd. Wrth gwrs gallen nhw ail-osod y cynnwys yn unig (os oes ganddyn nhw'r adnoddau i geisio cadw i fyny trwy'r dydd), neu gallen nhw roi neges drydar syml, “Mae ABC Accounting wedi nodi diweddariad cod treth eithaf pwysig, cysylltwch â ni os byddech chi hoffwn drafod sut y gallai hyn effeithio arnoch chi. ” - A ydyn nhw'n mynd i golli'r cleient? Neu a wnaethant gynyddu eu gwerth i'r cleient yn unig? Yma ar y Blog Technoleg Marchnata, mae ein dwy gymuned - Blog Blogio Corfforaethol a Thechnoleg Marchnata - yn newyddion a gwybodaeth rydym wedi'u curadu o adnoddau eraill yn bennaf. Mae'n ein gwneud ni'n werthfawr iawn i'n cymuned. A na, nid wyf yn credu ein bod yn colli mwy nag yr ydym yn ei ennill. Yr hyn rydyn ni'n canolbwyntio arno yw darparu gwerth i'n cynulleidfa.

   Hefyd, yn ein hachos ni mae digon o fusnes i fynd o gwmpas! Rydym yn gweithio gyda bron pob un o'n cystadleuwyr mewn un ffordd neu'r llall.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.