Rheoli Enw Da gyda Radian6

rheoli enw da

Tueddiadau gwe cyhoeddi partneriaeth bwysig gyda rheiddiol6 yn y Cynhadledd Ymgysylltu Webtrends 2009. O safle Radian6:

Mae effaith cyfryngau cymdeithasol ar gysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu yn newid y proffesiwn yn sylfaenol. Nid yw perchnogaeth brand bellach yn barth y sefydliad yn unig. Bellach diffinnir brand fel swm yr holl sgyrsiau sy'n digwydd ymhlith defnyddwyr ac mae'n digwydd ni waeth a ydych chi'n rhan o'r sgyrsiau hyn ai peidio.

Mae Radian6 yn canolbwyntio ar adeiladu'r datrysiad monitro a dadansoddi cyflawn ar gyfer gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu fel y gallant fod yn arbenigwyr ar gyfryngau cymdeithasol.

Aliniad analytics ac mae enw da yn bwysig iawn yn y gofod cyfryngau cymdeithasol. Mae marchnatwyr ar-lein yn aml yn gwneud y camgymeriad o gredu mai llwybr gobaith i ddod yn gwsmer yw pan fyddant yn glanio ar eich gwefan neu'ch blog. Nid yw hyn yn wir o gwbl ... mae'r llwybr yn cychwyn lle mae pobl yn dod o hyd i chi. Peiriannau chwilio yw hyn yn bennaf ond mae cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, rhwydweithiau cymdeithasol a gwefannau nodau tudalen cymdeithasol yn dod yn ffynhonnell ragolygon gynyddol arall.

Mae partneriaeth Webtrends gyda Radian6 yn newid gêm ar gyfer y diwydiant. Mae cydnabyddiaeth Webtrends o ymgysylltu all-lein ac oddi ar y safle a map ffordd ar gyfer ymgorffori'r rheini yn eu platfform yn gipolwg ar ddyfodol Web Analytics. Mae cynnyrch Radian6 yn dra gwahanol yn y gofod rheoli enw da, maen nhw'n canolbwyntio ar fonitro, mesur cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu. Yn ogystal, mae ganddyn nhw ryngwyneb defnyddiwr trawiadol iawn!

Nododd Radian6 y broblem - ni allai timau marchnata ymgysylltu â phob sgwrs ar-lein - felly fe wnaethant ddatblygu system lle mae dylanwad y ffynhonnell yn cael ei defnyddio bob tro y mae'ch cwmni, cynhyrchion neu wasanaethau'n cael eu crybwyll ac mae tasgau'n cael eu cychwyn a'u neilltuo i ymateb yn gyflym. ac yn effeithiol.

4 Sylwadau

 1. 1

  Helo Doug,

  Diolch yn fawr iawn am gynnwys y fideo a'r cyhoeddiad hwn. Rydyn ni'n gyffrous iawn am botensial y bartneriaeth gyda Webtrends; gyda'r symudiad cadarnhaol tuag at well metrigau a mesur mewn cyfathrebu cymdeithasol, bydd yn bwysig byth bod gennym ddadansoddeg ddyfnach a strategaethau ymgysylltu gweithredadwy sy'n deillio o'n hymdrechion monitro.

  Ein gobaith yw ein bod yn grymuso mwy a mwy o gwmnïau nid yn unig i glywed a gweld yr hyn sy'n cael ei ddweud amdanynt ar-lein, ond deall sut mae hynny'n gyrru eu busnes a chymryd rhan ar-lein mewn ffyrdd sydd o fudd gwirioneddol iddynt hwy a'u cwsmeriaid.

  Diolch am eich cefnogaeth.

  Cheers,
  Ambr Naslund
  Cyfarwyddwr Cymuned | Radian6
  @AmberCadabra

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.