Ciwio: Ychwanegu Ystafell Aros Rithwir at Eich Gwefan I Reoli Ymchwyddiadau Traffig Uchel

Ciwio: Ystafell Aros Rithwir ar gyfer Ymchwyddiadau Gwefan Traffig Uchel

Ni allwn gymryd archebion… mae'r safle wedi gostwng oherwydd ei fod yn cael ei wasgu gan draffig.

Nid dyma'r geiriau rydych chi am eu clywed os ydych chi erioed wedi bod yn rhan o lansiad cynnyrch, gwerthiant ar-lein, neu werthu tocynnau i ddigwyddiad ... mae'r anallu i raddfa eich seilwaith mor gyflym â'r galw yn cyrraedd eich gwefan yn drychineb i nifer o resymau:

  • Rhwystredigaeth Ymwelwyr – Does dim byd mor rhwystredig â tharo gwall sgript drosodd a throsodd ar eich gwefan. Mae ymwelydd rhwystredig fel arfer yn bownsio ac nid yw'n dychwelyd ... gan arwain at ergyd i'ch brand a cholli refeniw.
  • Galw Gwasanaeth Cwsmer - Mae ymwelwyr rhwystredig yn arwain at e-byst blin a galwadau ffôn, gan drethu eich tîm gwasanaeth cwsmeriaid mewnol.
  • Galw Bot Drwg - Mae yna nifer o chwaraewyr drwg allan yna sy'n sgriptio offer i fanteisio ar y digwyddiadau hyn. Enghraifft yw sgalwyr sydd eisiau prynu cymaint o docynnau ar gyfer cyngerdd poblogaidd. Gall bots gladdu'ch gwefan a dileu'ch rhestr eiddo.
  • Tegwch Cwsmeriaid – Os yw'ch gwefan i fyny ac i lawr o bryd i'w gilydd, efallai na fydd eich ymwelwyr cyntaf yn gallu trosi ac efallai y bydd ymwelwyr diweddarach yn gallu gwneud hynny. Gall hyn, unwaith eto, niweidio enw da eich brand.

Mae yna atebion graddadwy y mae llawer o gwmnïau'n eu defnyddio i geisio darparu ar gyfer ymchwyddiadau a phigau yn y galw am eich gwefan. Fodd bynnag, gall y rhain fod yn gostus ac ni allant ymateb ar unwaith. Yn ddelfrydol, yr ateb yw ciw eich ymwelwyr. Hynny yw, mae ymwelwyr yn cael eu hailgyfeirio i ystafell aros rithwir ar safle allanol hyd nes y gallant

Beth Yw Ystafell Aros Rithwir?

Gydag ymchwyddiadau traffig uchel, mae cwsmeriaid mewn ciw yn gallu cyrchu'ch gwefan trwy ystafell aros mewn trefn deg, y cyntaf i'r cyntaf allan. Mae ystafell aros rithwir yn darparu profiad defnyddiwr cadarnhaol, yn cynnal cywirdeb eich brand, yn niwtraleiddio cyflymder bots drwg a mantais cyfaint. Rydych chi'n sicrhau bod eich cynhyrchion neu'ch tocynnau yn nwylo gwir gwsmeriaid a chefnogwyr.

Ciwio: Eich Ystafell Aros Rithwir

ei giwio

Ciw-it yn ddatblygwr blaenllaw o wasanaethau ystafell aros rhithwir i reoli ymchwyddiadau traffig gwefannau ac apiau trwy ddadlwytho ymwelwyr i ystafell aros. Mae ei blatfform SaaS pwerus yn galluogi mentrau a llywodraethau ledled y byd i hysbysu eu systemau ar-lein ac ymwelwyr, gan ddal gwerthiannau allweddol a gweithgaredd ar-lein ar eu diwrnodau mwyaf hanfodol i fusnes.

Queue-it yn rhoi rheolaeth i chi dros uchafbwyntiau traffig ar-lein sy'n bygwth damwain eich gwefan. Mae gosod ymwelwyr mewn ystafell aros y cyntaf i mewn, y cyntaf allan yn cadw'ch gwefan i berfformio ar ei gorau pan fo'r pwys mwyaf.

Ciw-it yn cael ei arwain gan yr ymchwil seicoleg ciw diweddaraf i gadw eich ymwelwyr yn unol a rhoi profiad cadarnhaol iddynt. Gyda chyfathrebu amser real, amser aros wedi'i arddangos, hysbysiadau e-bost, ystafelloedd aros y gellir eu haddasu, a phroses y cyntaf i'r cyntaf allan rydych chi'n rhoi arosiad meddianedig, esboniadol, cyfyngedig a theg i'ch cwsmeriaid.

Mae yna ffyrdd annheg a mympwyol o ddelio â thraffig trwm ar-lein. Gyda Queue-it, rydych chi'n sicrhau profiad defnyddiwr cadarnhaol ac yn cynnal cywirdeb eich brand. Mae cwsmeriaid yn cyrchu'ch gwefan mewn trefn deg, cyntaf i mewn.

Mae defnyddio Queue-it wedi sicrhau tegwch ar-lein yn ystod ymgyrchoedd a gweithgareddau y mae galw mawr amdanynt ar gyfer biliynau o ddefnyddwyr ledled y byd. Rhowch gynnig ar Ciw - mae'n ystafell aros rithwir ac archwiliwch yr hyn y gall ei wneud ar gyfer eich gwefan neu ap sydd wedi'i orlwytho.

Cofrestrwch Ar Gyfer Treial Am Ddim Gyda Chiwio