12 Cwestiwn ar gyfer Dylunio Tudalen Gartref

cwestiynau

Ddoe, cefais sgwrs wych gyda Gregory Noack. Roedd pwnc y sgwrs yn syml ond yn hanfodol i bob cwmni… tudalennau cartref. Eich tudalen gartref yw'r brif dudalen lanio ar gyfer ymwelwyr â'ch gwefan, felly mae'n hanfodol eich bod chi'n ei dylunio'n dda.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu gwefan newydd ar gyfer ein hasiantaeth a chododd Greg bwyntiau gwych sy'n ein galluogi i addasu rhai o'n copi a'n elfennau. Nid wyf yn credu bod ysgrifennu rhestr flaenoriaeth o gyfarwyddiadau ar gyfer dylunio tudalennau cartref yn briodol felly rwyf wedi ysgrifennu rhai cwestiynau a allai eich arwain at yr atebion cywir. Mae Greg yn haeddu llawer o'r clod yma ac rydw i wedi taflu ychydig o fy rhai i.

Efallai y bydd angen elfennau sy'n wahanol iawn i'n tudalen gartref o ystyried ein cynulleidfa a'r ymateb rydyn ni'n ei geisio gan ymwelwyr.

 1. Pryd mae pobl yn ymweld â'ch tudalen gartref? A yw cyn iddynt gwrdd â chi? Ar ôl iddyn nhw gwrdd â chi? Sut fyddech chi'n addasu'r wybodaeth ar gyfer rhywun a oedd eisoes yn eich adnabod yn erbyn y rhai nad ydyn nhw? Sut allwch chi siarad â'r ddau yn effeithiol?
 2. Beth yw'r argraff gyntaf? Os ydych chi wedi gwario llai o arian ar eich tudalen gartref na'ch gwisg fusnes galetaf, neu lobi'ch cwmni, neu'r car rydych chi'n ei yrru i gwrdd â'ch gobaith gyda ... pam? Nid o'r siwt, y lobi neu'r car yn unig y daw'r argraffiadau ... mae eich tudalen gartref yn cwrdd ac yn cyfarch llawer mwy o ymwelwyr nag yr ydych chi.
 3. Beth yw'r profiad i ymwelydd symudol? Efallai bod eich ymwelydd ar fin eich ffonio chi neu ymweld â'ch swyddfa ... felly maen nhw'n ymweld â'ch tudalen gartref ar ddyfais symudol. A fyddant yn dod o hyd i chi?
 4. A fyddai'ch ymwelwyr yn cael eu gorfodi gyda ffotograffiaeth stoc neu ffotograffiaeth arfer? - pan wnaethom drawsnewid gwefan y canolfan ddata fwyaf yn y canol orllewin i luniau arfer gan Paul D'Andrea, fe drawsnewidiodd y profiad ar y we a gyrru llawer mwy o ymwelwyr i deithiau. Mae teithiau'n arwain at gwsmeriaid.
 5. A yw eich cyflawniadau personol neu gyflawniadau eich cwmni wedi creu argraff ar eich ymwelwyr? - Gall MBA neu ardystiad proffesiynol roi prawf o'ch hygrededd i ymwelydd yn llwyr ... ond a oes angen ei roi ar y dudalen gartref? Defnyddiwch yr eiddo tiriog hwnnw i siarad am gyflawniadau eich cwmni ar ran eich cleientiaid.
 6. Beth mae rhif 1-800 yn erbyn rhif ffôn symudol yn ei ddweud wrthych chi am y cwmni? - Mae'r mwyafrif ohonom yn cyfeiliorni ynghylch diogelwch prif linell ffôn gorfforaethol ... ond dychmygwch weld rhif ffôn symudol preifat y person rydych chi am gysylltu ag ef mewn gwirionedd. onid yw hynny'n llawer mwy cymhellol?
 7. Pa un sy'n fwy pwerus - tystebau neu nodweddion? - eto ... dyma'ch tudalen gartref. Dyma'ch cyfle cyntaf i ennill ymddiriedaeth ymwelydd. Mae syfrdanu am eich nodweddion neu eu cymharu â'ch cystadleuwyr yn cystadlu o gymharu arweinwyr mewn cwmnïau mawr sy'n rhannu eu tystebau cwsmeriaid â'ch ymwelydd newydd.
 8. A yw elfennau eich tudalen gartref wedi'u trefnu i gyd-fynd ag ymddygiad darllen eich ymwelydd? Mae sylw ymwelwyr yn cychwyn ar y chwith uchaf, yna ar y dde uchaf, ac i lawr y dudalen. Teitl allweddol i'r chwith, gwybodaeth gyswllt allweddol i'r dde ... ac yna cynnwys sy'n tynnu'ch ymwelydd i mewn.
 9. Mewn 2 eiliad, beth mae ymwelydd yn ei wybod amdanoch chi? A yw'r penawdau allweddol yno? Ydyn nhw'n gwybod beth mae'ch busnes yn ei wneud? Mae hwn yn un gwych i'w brofi. Agorwch eich gliniadur i ychydig o bobl nad ydyn nhw wedi gweld y wefan, ei chau ar ôl 2 eiliad, gofynnwch iddyn nhw beth rydych chi'n ei wneud.
 10. Os ydych chi'n hoffi gweithio gyda rhai mathau a meintiau o gleientiaid, a oes enghreifftiau o gleientiaid fel yr un wedi'u rhestru? Nid yw claddu tudalen cleient neu grybwyll eich bod yn gweithio gyda Fortune 500 o fusnesau yn cael effaith mor fawr â rhestru logos y cwmnïau hynny ar eich tudalen gartref. Gall ymwelwyr werthuso ar unwaith p'un a ydych chi'n gweithio gyda chwmnïau fel nhw ai peidio trwy edrych ar y cwmnïau rydych chi'n gweithio gyda nhw ... codwch rai logos!
 11. Beth ydych chi am i'r ymwelydd ei wneud nesaf? Fe lanion nhw ... fe ddaethon nhw o hyd i chi ... nawr beth? Mae angen i chi ddweud wrth eich ymwelydd beth rydych chi am iddyn nhw ei wneud a gofyn iddyn nhw ei wneud ar unwaith.
 12. Pa opsiynau eraill sydd ar gael? Iawn ... dydyn nhw ddim yn barod i godi'r ffôn, ond maen nhw wedi gwirioni. A allan nhw gofrestru ar gyfer cylchlythyr? Dadlwythwch ebook? Darllen eich blog? Yn eich dilyn ar LinkedIn, Twitter, Facebook neu Google+? Ydych chi'n darparu opsiynau eraill yn seiliedig ar fwriad yr ymwelydd?

SYLWCH: Credydau Greg Seth Godin i gael mewnwelediad ar dudalennau cartref ... ond credaf fod mewnwelediad Greg i adrodd straeon yn ychwanegu llawer mwy o fanylion at y sgwrs.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Diolch i chi am rannu'r rhestr ddefnyddiol hon o gwestiynau.

  Dim ond i ychwanegu, os oes nod trosi ar gyfer yr hafan, dylai'r busnes bob amser fod yn profi pa fath o wybodaeth sy'n gyrru mwy o drawsnewidiadau i'r busnes. Mae'n werth profi gwahanol alwadau i weithredoedd, cynigion arwyddo, delweddau, penawdau, uchafbwyntiau budd-daliadau, personasau targed a llawer o rai eraill.

 3. 3

  Dyma restr ragorol o gwestiynau y dylai pob perchennog gwefan fusnes fynd drwyddynt ac ateb pob un ohonynt. Bydd hyn yn sicr o wella'r profiad gyda llawer o wefannau busnes sydd ar y rhyngrwyd. Diolch am roi hyn at ei gilydd, Douglas.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.