Cwarantîn: Mae'n bryd mynd i'r gwaith

Firws Corona

Dyma, y ​​tu hwnt i amheuaeth, yr amgylchedd busnes mwyaf anarferol a'r dyfodol amheus rydw i wedi bod yn dyst iddo yn ystod fy oes. Wedi dweud hynny, rwy'n gwylio fy nheulu, ffrindiau, a chleientiaid wedi'u rhannu'n sawl trac:

  • Dicter - dyma, heb amheuaeth, y gwaethaf. Rwy'n gwylio pobl rwy'n eu caru ac yn eu parchu mewn dicter yn difetha pawb. Nid yw'n helpu dim na neb. Dyma'r amser i fod yn garedig.
  • Parlys - mae gan lawer o bobl a aros i weld agwedd ar hyn o bryd. Mae rhai ohonyn nhw'n aros i gael eu hachub ... ac rwy'n ofni na fydd unrhyw un yno i wneud hynny.
  • Gwaith - Rwy'n gwylio eraill yn cloddio. Gyda'u prif ffrydiau refeniw wedi torri, maen nhw'n edrych ar ddewisiadau amgen ar gyfer goroesi. Dyma fy modd - rydw i'n gweithio ddydd a nos ar godi ffrydiau refeniw amgen, torri costau, a gwneud y mwyaf o'r adnoddau sydd gen i ar ôl.

Gyda manwerthu a swyddfeydd ar gau i lawr i fflatio'r gromlin a phellhau eu hunain yn gymdeithasol i leihau lledaeniad y Firws Corona, does gan bobl ddim dewis ond aros gartref. Er y gallai hyn gladdu llawer o fusnesau, ni allaf helpu ond tybed pam nad yw cwmnïau yn bod bendant a manteisio ar yr amser hwn i ddelfryd, arloesi a gweithredu.

Roedd yn rhaid i un o fy nghleientiaid allweddol adael imi fynd i achub eu refeniw sy'n dibynnu'n llwyr ar ysgolion. Galwodd y Prif Swyddog Gweithredol arnaf yn bersonol i egluro'r sefyllfa. Roedd yn rhaid iddo amddiffyn ei gwmni. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth mai hwn oedd y penderfyniad priodol a rhoddais wybod iddo y byddwn ar gael, heb unrhyw gost, ar gyfer unrhyw newid neu weithredu a fyddai’n eu helpu.

Mae'r cleient penodol hwn newydd lansio cynnyrch uniongyrchol-i-ddefnyddwyr. Roeddem wedi bod yn araf ac yn fwriadol i beidio â hyrwyddo'r cynnyrch i brofi a gwella defnyddioldeb a sicrhau ei fod wedi'i integreiddio'n iawn i'w llif gwaith gweithgynhyrchu. Fe wnes i rannu gyda'i dîm mai hwn oedd yr amser gorau i gamu ar y nwy, serch hynny. Dyma pam:

  • Llai o Amhariad - gyda chriwiau sgerbwd ac archebion lleiaf posibl yn dod i mewn, bydd lansio meddalwedd awtomeiddio marchnata i hyrwyddo'r cynnyrch yn mynd i fod yn llai aflonyddgar yn fewnol i'w staff. Gallant drin y mewnlifiad o faterion yn well wrth lansio'r cynnyrch newydd a systemau newydd i'w gefnogi.
  • Amser ar gyfer Addysg - gyda staff yn gweithio gartref, yn methu â mynychu cyfarfodydd, a ddim yn cael eu tynnu sylw gan faterion swyddfa, mae gan y staff amser anhygoel i fynychu hyfforddiant a gweithredu'r atebion sydd eu hangen arnynt. Rwyf wedi sefydlu demos i'r staff mewnol eu mynychu ac wedi annog fy ngwerthwyr i'w helpu i drefnu amser i fod yn bresennol.
  • Awtomeiddio Prosesau - Dwi ddim yn credu y byddwn ni byth yn dychwelyd busnes fel arfer ar ôl y digwyddiad hwn. Rydym yn wynebu dirwasgiad byd-eang posibl, golwg angenrheidiol ar ynysu ein cadwyni cyflenwi, a layoffs tebygol i amddiffyn cwmnïau rhag mynd o dan. Dyma'r amser gorau posibl i gwmnïau fuddsoddi'n helaeth a gwneud y gorau o'u llifoedd gwaith fel y gallant barhau i gynhyrchu wrth leihau costau.

Cwmnïau: Mae'n bryd mynd i'r gwaith

Byddwn yn annog pob cwmni allan yna i gyrraedd y gwaith. Mae eich staff yn gweithio gartref, mae ganddynt gysylltedd, a gallant fod yn brysur yn gweithredu ac yn hyfforddi ar lwyfannau newydd. Mae timau integreiddio a gweithredu yn gweithio o bell y dyddiau hyn, felly mae contractwyr yn barod fel erioed o'r blaen i'ch cynorthwyo. Fy nghwmni, Highbridge, yn cynnig rhai syniadau integreiddio ar gyfer cwrdd â datrysiadau cudd-wybodaeth i gynorthwyo cwmnïau ag amgylcheddau gwaith anghysbell.

Gweithwyr: Mae'n bryd Dilyn eich Dyfodol

Os ydych chi'n unigolyn y mae ei gyflog yn y fantol, dyma'r amser i chi neidio. Pe bawn i, er enghraifft, yn bartender neu'n weinydd ... byddwn yn neidio ar-lein ac yn dysgu crefftau newydd. Gallwch aros am help llaw, ond mae hynny'n rhyddhad ... nid datrysiad tymor hir i'ch sefyllfa anodd. Yn y diwydiant technoleg, gallai hyn fod yn cofrestru am ddim Cwrs Trailhead ar Salesforce, cymryd rhai dosbarthiadau cod am ddim ar-lein, neu ddysgu sut i agor eich siop eich hun ar Etsy.

Nid yw hyn yn amser ar gyfer Playstation a Netflix. Nid dyma'r amser i fod yn ddig nac wedi'i barlysu. Ni all unrhyw un atal digofaint Mother Nature. Roedd hyn neu ryw ddigwyddiad cataclysmig arall yn anochel. Dyma amser i fanteisio ar ymyrraeth â'n bywydau beunyddiol i gamu ymlaen. Bydd y bobl a'r cwmnïau sy'n manteisio ar hyn o bryd yn codi'n gyflymach nag y gwnaethon nhw ei ddychmygu erioed.

Dewch i ni weithio!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.