Holi ac Ateb: Ailddyfeisio Fforymau Busnes

cwestiynau

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae amryw o ryngwynebau holi ac ateb wedi bod yn ymddangos ar draws y Rhyngrwyd, gan gynnwys Quora, Barn, a Atebion LinkedIn. Nid yw'r cysyniad o Holi ac Ateb yn un newydd, ond mae'r cais wedi symud o bynciau cyffredinol i gymwysiadau busnes. Y chwaraewyr gwreiddiol yn y maes hwn, Atebion.com, Ask.com, QuoraDefnyddiwyd ac ati ar gyfer cwestiynau cyffredinol fel “Beth yw ods ennill y loteri?” a heb ganolbwyntio ar ryngweithio cymdeithasol. Mae'r rhyngwynebau newydd, fodd bynnag, wedi trawsnewid yn lleoedd nid yn unig i gael gwybodaeth, ond i wneud cysylltiadau cymdeithasol pwysig a dysgu mwy am arferion y diwydiant yn ei gyfanrwydd.

At ei gilydd, mae gwasanaethau Holi ac Ateb wedi newid mewn tair prif ffordd:

1. Cydran Gymdeithasol

Yn wahanol i wefannau Holi ac Ateb cynharach, mae'r cymwysiadau newydd yn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â'u ffrindiau, yn ogystal â phobl nad ydyn nhw o reidrwydd yn eu hadnabod, ond yr hoffent eu gwneud. Er enghraifft, gallaf weld cwestiynau gan bobl nad wyf yn eu dilyn ar Quora a bostiodd gwestiynau mewn pynciau rwy'n eu dilyn. Mae'r gydran gymdeithasol wedi ennyn mwy o ymateb emosiynol i bobl oherwydd ei fod yn caniatáu iddynt ryngweithio ag eraill, yn lle aros am ateb yn unig. Mae'n ymddangos bod pobl hefyd yn ymddiried yn fwy o'r atebion ar y gwefannau hyn oherwydd gallwn gysylltu'r atebion hyn ag wyneb ac enw.

2. Categorïau a Phynciau

Mae galluoedd chwilio'r holl wefannau hyn wedi creu argraff fawr arnaf, yn ogystal â'r categorïau a'r pynciau wedi'u hidlo. Er bod yna dunelli o bynciau ar y gwefannau hyn i ddewis ohonynt, gellir teilwra'ch porthiant i'r pynciau rydych chi am wybod mwy amdanynt.

3. Bod yn Agored ac Ymchwil

Nid yn unig y mae pobl yn ateb cwestiynau pwysig, ond maent hefyd yn cynnig gwybodaeth na fyddai wedi cael ei rhoi i fyny hyd yn oed ddeng mlynedd yn ôl. Mae pobl yn hoffi ateb cwestiynau, ac maen nhw'n hoffi darparu gwerth. Hyd yn oed os nad ydych chi'n weithgar ar y gwefannau hyn, gallwch ymchwilio i'r hyn y mae'r diwydiant yn ei wneud, yr hyn y mae eich cystadleuaeth yn ei ddweud, a sut mae'n cael ei weld yn y farchnad.

Os nad ydych chi'n bresennol ar y rhwydweithiau hyn, meddyliwch amdano yn fuan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.