Effeithiolrwydd Marchnata Gwthio App Symudol

Delwedd Blog Gwthiwch ddelwedd post blog infographicV1

Yn ôl SVP Responsys o Sianeli sy'n Dod i'r Amlwg Michael Della Penna, erbyn 2020 bydd Dyfeisiau 75 biliwn gysylltiedig â'r Rhyngrwyd o Bethau. Nid yw hyn yn bobl ... mae ein cartrefi, ein ceir, ein platfformau, a hyd yn oed ein dyfeisiau meddygol i gyd yn datblygu cymwysiadau symudol a llechen cynhwysfawr gyda hysbysiadau gwthio.

Yn ddiweddar, comisiynodd Responsys arolwg marchnata symudol o 1,200 o ddefnyddwyr yr UD a chanfod bod 68 y cant o ddefnyddwyr sydd wedi lawrlwytho apiau, wedi galluogi'r hysbysiadau gwthio. Ymhlith defnyddwyr iau (18-34 oed), mae bron i 80 y cant. Fel y gwelwch yn yr infograffig isod, mae gwthio yn sianel na ddylai marchnatwyr fod yn ei hanwybyddu.

Yn y mater, yn debyg iawn i e-bost, fydd pa mor ddeallus y mae marchnatwyr yn trosoli marchnata gwthio. Os nad yw'r hysbysiadau gwthio o werth i'r defnyddiwr, byddant yn eu diffodd. Mae gen i deimlad sy'n mynd i ddod yn beth cyffredin iawn. Rydw i mewn gwirionedd wedi eistedd i lawr am awr ac wedi analluogi'r rhan fwyaf o'r cymwysiadau a oedd yn anfon hysbysiadau gwthio ataf ... yn syml, nid oeddent yn ddigon pwysig i ymyrryd â hwy.

Symudol-Marchnata-Gwthio-Hysbysu-Infograffig