Cynnydd Marchnata Cymdeithasol a Yrrir gan Ddiben

marchnata pwrpasol

Yn aml fe ddewch o hyd i mi mewn rhai dadleuon enfawr ar-lein ar unrhyw beth sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth, crefydd a chyfalafiaeth ... yr holl fotymau coch-poeth y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu hosgoi. Dyma pam mae gen i bresenoldebau personol a brand ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi eisiau marchnata yn unig, dilynwch y brand. Os ydych chi eisiau i mi, dilynwch fi ... ond byddwch yn ofalus ... rydych chi'n cael pob un ohonof.

Tra fy mod i'n gyfalafwr di-baid, mae gen i galon fawr hefyd. Rwy'n credu y dylem helpu ein gilydd a pheidio â dibynnu ar fiwrocratiaethau sy'n aneffeithlon ac yn aneffeithiol. Rwy'n wirioneddol gredu mai'r ffordd rydyn ni'n newid pethau yw trwy gymryd cyfrifoldeb personol a helpu i fod yn gatalyddion ar gyfer newid. Mae ein asiantaeth bob amser yn rhoi amser, arian ac adnoddau eraill nid yn unig i helpu elusennau ... ond hefyd i helpu busnesau nad oes ganddynt yr adnoddau ond sydd ag addewid.

Nid yw bellach yn ddigon da i gael presenoldeb cyfryngau cymdeithasol. Bydd Marchnata 3.0 yn cael ei ennill gan y rhai sy'n dod yn frandiau cymdeithasol pwrpasol, ac i wneud hynny, rhaid i'r Prif Swyddog Meddygol, CSO, CSR, ac arweinwyr Sylfaen alinio i ddod â stori frand gydlynol yn fyw. Edrychwch ar Infograffig We First isod gyda rhai ffeithiau caled oer sy'n ei gwneud hi'n glir mai dyfodol elw yw pwrpas, a brandiau mwyaf eiconig y dyfodol fydd y rhai sy'n gyrru'r newid cymdeithasol mwyaf ystyrlon. Simon Mainwaring

Nid dim ond y peth iawn i'w wneud, mae bod yn bwrpasol hefyd yn dod yn ddisgwyliad gan fusnesau, y cymhelliant i weithwyr ac arfer prynu cynyddol gan ddefnyddwyr. Mae pobl eisiau i'w harian fynd i fusnesau sy'n ymwybodol o'r amgylchedd, yn trin eu gweithwyr yn dda, ac yn buddsoddi amser ac egni i wneud y byd yn lle gwell.

Rwy'n falch marchnata pwrpasol yn dod yn strategaeth gynyddol ac yn bwnc sgwrsio - rydw i wedi ysgrifennu o'r blaen am y rhwystredigaeth sydd gen i pan fydd pobl yn beirniadu achosi marchnata (buom yn trafod hyn gyda'r ALS Her Bwced Iâ… Ugh). Byddwn yn annog pob cwmni i hyrwyddo'r ymdrechion maen nhw'n eu gwneud i helpu'r rhai o'u cwmpas - mae hyn yn anfwriadol yn tynnu sylw at pam!

Marchnata 3.0

3 Sylwadau

  1. 1

    Un da ​​iawn, Douglas. Mae hyn yn sicr yn digwydd yn gyflym iawn a dylem i gyd fod yn barod i'w gofleidio. Diolch!

  2. 2

    Nid yw hynny'n fy rhoi i mewn i syndod yn hytrach mae'r rheini'n wynebau go iawn yn yr economi, ie, rydych chi wedi rhoi ergyd gyfan iddo !!!

  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.