Pwrpasol: Rheoli Rhaglen Gysylltiedig Awtomataidd ar gyfer E-Fasnach

Rheoli Cysylltiedig yn Bwrpasol

Wrth i fusnesau ar-lein barhau i dyfu, yn enwedig yn ystod yr amser hwn o Covid-19, yn ogystal â blwyddyn dros flwyddyn yn ystod y tymor gwyliau, mae cwmnïau bach a midsize yn mynd i mewn i'r twyll digidol fwyfwy. Mae'r busnesau hyn mewn cystadleuaeth uniongyrchol â chwaraewyr sefydledig llawer mwy, fel Amazon a Walmart. Er mwyn i'r busnesau hyn aros yn hyfyw a chystadleuol, mae'n hanfodol mabwysiadu strategaeth farchnata gysylltiedig.

Martech Zone yn defnyddio rhaglenni cysylltiedig i wneud iawn am ei dreuliau ac i yrru rhywfaint o refeniw. Ar adegau, gall fod yn gerbyd proffidiol ... ond yn amlach na pheidio, mae'n her. Rwyf am rannu llwyfannau ac offer sy'n berthnasol i'm cynulleidfa ... ond hefyd nid wyf am roi fy nghynulleidfa mewn perygl trwy geisio gwerthu offer a chynhyrchion nad oes ganddynt ddiddordeb ynddynt.

Mae Advertise Purple wedi rhyddhau offeryn rheoli rhaglenni cyswllt awtomataidd, Yn bwrpasol. Wedi'i bweru gan dechnoleg berchnogol Advertise Purple a mewnwelediadau amser real, wedi'u gyrru gan ddata, mae'r darganfyddiad cysylltiedig newydd, recriwtio ac olrhain wedi'i gynllunio ar gyfer busnesau bach i ganolig a'r rhai sy'n newydd i farchnata cysylltiedig.

Marchnata cysylltiedig yw un o'r strategaethau mwyaf effeithiol sy'n canolbwyntio ar berfformiad y gall busnes ar-lein gymryd rhan ynddynt. Doler am ddoler, marchnata cysylltiedig yw'r sianel refeniw fwyaf proffidiol ar gyfer cwmnïau e-fasnach. Ond y gwir yw nad yw'n hawdd llywio'r farchnad gysylltiedig. Mae dros 1.2 miliwn o gysylltiadau yn weithredol heddiw ac yn cyfrif, ac nid yw'r mwyafrif helaeth ohonynt yn gyrru refeniw ystyrlon. Fe wnaethon ni greu Pwrpas i alluogi unrhyw gwmni o faint i greu a gweithredu strategaeth gysylltiedig effeithiol sy'n cael ei gyrru gan ddata.

Kyle Mitnick, Llywydd Hysbysebu Porffor

Mae Purply yn gymhwysiad marchnata cysylltiedig hunan-wasanaethol sy'n trosoli dros 10 miliwn o bwyntiau data gan dros 87,000 o bartneriaid cyswllt ar draws 23 o fusnesau fertigol, gan gynnwys ategolion a gemwaith, dillad, electroneg defnyddwyr, iechyd a harddwch, a chartref a byw.

Nod pwrpasol yw lefelu'r cae chwarae a grymuso unrhyw berchennog busnes e-fasnach i reoli ei strategaeth farchnata gysylltiedig ei hun gyda'r mewnwelediadau sydd eu hangen i wneud penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata. Gyda Pwrpas, mae perchnogion busnes yn cael mynediad at:

  • Adnabod Cyswllt Ennill Uchaf - Mae'r swyddogaeth hon yn nodi'r cysylltiadau mwyaf gros nad yw busnes yn ymgysylltu â nhw ar hyn o bryd. Yn ogystal â rhestru'r holl wybodaeth gyswllt hysbys, mae hefyd yn darparu templedi allgymorth i helpu i gychwyn ymgysylltiad.
  • Adroddiad Argymhelliad y Comisiwns - Mewnwelediadau cyfoes ar beth yw'r cyfraddau comisiwn cyfartalog ar gyfer pob cyswllt cysylltiedig yn fertigol. Gall defnyddwyr weld a ydyn nhw'n gordalu am berthynas a sut y dylen nhw addasu'r cyfraddau hynny i sicrhau'r llwyddiant mwyaf.
  • Adroddiadau Llwyddiant Mis-Dros-Fis - Mae timau marchnata yn cael golwg glir ar sut mae pob cyswllt yn perfformio, pa rai sy'n gwneud yn well nag eraill, lle mae gostyngiad yn ôl, a gweledigaeth gyffredinol o lwyddiant yr ymgyrch gyda DPA.
  • Syniadau Da a Thriciau Marchnata Cyswllt - Llyfrgell gyfan o ddeunyddiau ar sut i wneud ymgyrch farchnata gysylltiedig mor llwyddiannus â phosibl. Ar gyfer cwmnïau sy'n ymgymryd â'r strategaeth hon am y tro cyntaf, mae'n galluogi gwneud penderfyniadau yn hyderus.

Wedi hen fynd mae dyddiau'r asiantaethau ad blwch du. Gyda Pwrpas, adolygwch strategaethau twf cysylltiedig cyfredol ac profedig ac argymhellion ymgyrchu trwy glicio botwm. 

Rhowch gynnig yn bwrpasol am ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.