5 Manteision a Chynghorau ar gyfer Prynu Cynnwys

prynu

Yr wythnos hon, gwnaethom ofyn i'n hymwelwyr ddefnyddio Zoomerang a fyddent byth yn prynu cynnwys i ategu eu blog neu wefan:

 • Dywedodd 30% Peidiwch byth! Nid yw hynny'n ddilys!
 • Dywedodd 30% eu bod gallai brynu rhywfaint o ymchwil neu ddata
 • Dywedodd 40% eu bod yn prynu cynnwys

prynu

Er fy mod yn deall petruso cyn prynu cynnwys allanol, rydym wedi gweld rhai canlyniadau gwych gyda'n cleientiaid yn Highbridge. Weithiau, mae'n well meddwl prynu cynnwys allanol fel llogi contractwr. A fyddech chi'n llogi rhywun i'ch helpu gyda'ch Ymgyrch Talu Fesul Clic (PPC)? Yna pam na fyddech chi'n cyflogi rhywun i'ch helpu chi i gael y gorau o'ch cynnwys? Dyma rai manteision ac awgrymiadau wrth ddefnyddio cynnwys allanol:

1. Mae cynnwys wedi'i brynu yn arbed amser i chi!

Mae'r mwyafrif ohonom yn llawn o negeseuon e-bost, prosiectau a nodau marchnata eraill yn ystod y diwrnod gwaith. Trwy gontract allanol i gynnwys, mae'n rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar eich dyletswyddau a'ch nodau eraill fel marchnatwr. Ar ben hynny, yn ein profiad ni, mae'r broses o droi cynnwys yn eithriadol o gyflym, ac yn well eto, mae'n eich arbed rhag cymryd yr amser i ymchwilio i rai pynciau, a all gymryd mwy o amser nag ysgrifennu'r post blog neu'r cynnwys mewn gwirionedd!

2. Dylid optimeiddio'r cynnwys a brynwyd i'w chwilio.

Un o brif nodau cynnwys yw eich helpu chi gyda'ch ymdrechion optimeiddio peiriannau chwilio. Mae gan y mwyafrif o awduron cynnwys a gontractir yn allanol ddealltwriaeth syml, os nad uwch, o leoliad allweddair, optimeiddio gwefan syml, a thagiau meta perthnasol. Mae cael cynnwys wedi'i ysgrifennu'n dda, sy'n llawn geiriau allweddol ar eich blog neu'ch gwefan yn mynd yn bell o ran cyrraedd eich nodau chwilio.

* Byddwn yn argymell pan fyddwch yn chwilio am ysgrifenwyr cynnwys i sicrhau bod dealltwriaeth SEO yn rhan o'u gwasanaeth. Cadwch mewn cof y dylech fod yn barod i gyflenwi'ch geiriau allweddol wedi'u targedu i awduron cynnwys er mwyn sicrhau cynnwys o ansawdd chwilio.

3. Gosod disgwyliadau clir wrth brynu cynnwys.

Pan fyddwch chi'n chwilio am ysgrifennwr copi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n glir ynghylch eich disgwyliadau a pha fath o gynnwys rydych chi ei eisiau ar eich gwefan. Hefyd, byddwch mor fanwl â phosib wrth gyfathrebu â nhw. Os ydych chi'n disgwyl i'ch postiadau blog gael eu cyflwyno erbyn 5 pm ddydd Gwener, yna gosodwch y disgwyliad hwnnw. Os ydych chi am i'ch cynnwys fod yn wrthrychol yn lle goddrychol, gwnewch yn siŵr bod hynny'n glir hefyd.

Mae yna wahanol lefelau o gynnwys hefyd. Gwnewch yn siŵr pan rydych chi'n siarad ag ysgrifenwyr cynnwys eich bod chi'n glir ar lefel yr ansawdd rydych chi'n ei ddisgwyl yn dibynnu ar eich darllenydd.

4. Rhowch adborth ar bob darn o gynnwys rydych chi'n ei brynu.

Gall hyd yn oed y newidiadau lleiaf olygu byd o wahaniaeth. Pan fydd ysgrifennwr cynnwys yn cyflwyno swydd ar gyfer eich adolygiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon eich newidiadau yn ôl pan fyddwch wedi gwneud fel y gallant adolygu a gweld yr hyn a newidiasoch. Er enghraifft, efallai y byddai'n well gennych bwyntiau bwled tra bod yr ysgrifennwr cynnwys wedi bod yn defnyddio rhuthrau. Neu os nad ydych chi'n hoffi pan fydd cynnwys yn defnyddio'r geiriau “chi” neu “Myfi,” rhowch wybod iddyn nhw.

5. Rhoi mynediad i awduron cynnwys i adrodd.

Wrth i gynnwys gael ei boblogi ar eich gwefan, rhowch ystadegau mesur a analytics ar bob darn o gynnwys a ddarparwyd ganddynt. Weithiau, y ffordd hawsaf o ddweud wrth ysgrifennwr cynnwys pa ddarn o gynnwys oedd eu gorau yw dangos y canlyniadau iddynt. Fel hyn, gallant ailedrych ar y cynnwys a ddarparwyd ganddynt a gweld sut y gallant gwmpasu'r fformat neu'r arddull ysgrifennu yn eu darnau nesaf.

Hyd yn oed os ydych chi'n betrusgar, mentro! Dydych chi byth yn gwybod tan eich cais, iawn?

4 Sylwadau

 1. 1

  Tynnodd rhywun sylw ataf rywbeth unwaith ... ac fe newidiodd fy meddwl yn llwyr.  

  Mae gan yr Arlywydd Obama ysgrifennwr lleferydd. Mae'n debyg mai'r llywydd yw un o'r siaradwyr gorau rydyn ni wedi'u cael mewn hanes - yn ysbrydoledig, yn feddylgar ac yn anaml yn ddiflas. Nid wyf yn credu llai o'i areithiau gan wybod mai rhywun arall ysgrifennodd y geiriau. Rwy'n dal i gredu mai nhw yw ef. Rwy'n credu mai dyna mae ysgrifenwyr cynnwys gwych yn ei wneud ... maen nhw'n gallu dal hanfod y cwmni neu'r unigolyn a gwneud gwaith gwell yn eu rhannu. Yr unig amser nad yw'n ddilys yw pan nad ydych chi mewn gwirionedd yn credu'r hyn a ddywedon nhw neu maen nhw'n eich camliwio chi ... ond eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad yw'n digwydd! Post gwych, Jenn!

 2. 2

  Helo Jenn,
  Dwi newydd ddod ar draws eich blog ac roedd gen i ddiddordeb yn eich canlyniadau fel rhywun sy'n ysgrifennu blogiau ar gyfer sefydliadau eraill! Rwy'n synnu na fyddai cymaint o bobl yn ystyried talu am gynnwys, efallai eu bod yn meddwl am flogiau personol yn hytrach na blogiau corfforaethol. 
  Gobeithio rhyngom y gallwn argyhoeddi pobl ei bod yn iawn, ac mewn gwirionedd yn syniad eithaf da, cael rhywun arall i ysgrifennu'ch blog ar eich rhan!
  Edrychaf ymlaen at ddilyn eich swyddi.
  Sally.

  • 3

   Diolch am eich sylw, Sally! Roeddwn i wedi fy synnu mewn gwirionedd nad oedd mwy o bobl yn gwrthsefyll cynnwys allanol o ystyried y sgyrsiau rydw i wedi'u cael dros y flwyddyn ddiwethaf. Fel blogiwr personol, ni fyddwn yn allanoli cynnwys ar gyfer fy mlog personol fy hun (dim ond oherwydd y byddai'n well gennyf dreulio'r amser i ddatblygu'r cynnwys hwnnw), ond ar gyfer mwy o flogiau corfforaethol neu fusnes, ni welaf unrhyw broblem ag ef. Rwy'n ei gefnogi mewn gwirionedd. 

   Ac fel y dywedodd Doug, mae yna dunelli o enghreifftiau o'r byd go iawn lle mae ysgrifennwyr copi yn y cefndir. Os ydych chi'n iawn gyda'r rheini, yna pam na fyddech chi'n iawn gyda hyn? Diolch i chi unwaith eto!

 3. 4

  Hei Jenn,

  Er bod hon yn hen bost, roeddwn i'n cyfrif i dagu beth bynnag. Cytunaf yn llwyr â phrynu cynnwys o ffynonellau allanol. Dros y blynyddoedd, fe wnes i adeiladu tîm hyfryd iawn o awduron mewnol y gallaf ddibynnu arnyn nhw bob amser am gynnwys eithriadol. Ond pan maen nhw wedi'u gorlwytho, mae'n rhaid i mi ddefnyddio ffynhonnell cynnwys allanol i godi'r slac! Y broblem oedd dod o hyd i le i brynu cynnwys yr oeddwn i'n teimlo oedd yn cyrraedd fy safonau oherwydd fy mod i'n freak rheoli cynnwys! Defnyddiais bron bob ffynhonnell y gallwch chi feddwl amdani a thaflu'r rhan fwyaf ohonyn nhw i'r ochr am wahanol resymau. Am y llynedd, fe wnes i setlo ar LPA (LowPriceArticles.com). LPA yw'r glec orau ar gyfer y bwch y gallwn i ddod o hyd iddo. Trosi cyflym ar fy archebion ac mae'r ansawdd yn eithriadol o dda am y pris. Rwy'n archebu tua 200 o erthyglau y mis ganddynt a dim ond ychydig yn ôl yr oedd yn rhaid eu hanfon i'w hadolygu. Ydych chi'n mynd i gael erthyglau tebyg i draethawd ymchwil ganddyn nhw? Nope. Ond am yr hyn sydd ei angen arnaf, mae'n gweithio i mi.

  -Joshua-

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.