Dyrnu Trwy

dyrnu drwodd

Ddydd Gwener, cawsom amser gwych gyda'r tîm yn ein noddwyr technoleg,ffurfwedd , trafod meddalwedd busnesau bach a'u twf a'u llwyddiant yn y diwydiant. Fe wnaeth un sgwrs daro llinyn gyda mi mewn gwirionedd ac roedd hynny'n siarad drwoddffurfwedd ail-frandio.

I roi rhywfaint o gefndir,ffurfwedd ei lansio gyntaf fel Formspring. Pan welodd y tîm pa mor boblogaidd y daeth eu hofferyn wrth ofyn cwestiynau, fe wnaethant lansio teclyn ar gyfer hynny a'i enwi Formspring, yna ail-frandio eu teclyn gwreiddiol ffurfwedd. Symudodd Formspring eu pencadlys i Silicon Valley affurfwedd aros yn Indianapolis.

Fel ffrind i Ade a'i gwmni, credaf fy mod hyd yn oed wedi lleisio fy mhryder ynghylch y newid a sut y gallai effeithio ar chwilio. Ond gwnaed y newid,ffurfwedd Roedd gan brandio solet diolch i'r tîm yn KA + A., ac roedd y nifer anhygoel o ddefnyddwyr Formspring yn hapus… fel yr oedd Formspring a unodd ag arweinwyr ap cyfryngau cymdeithasol yn Silicon Valley. Y gwir yw, er ei fod yn boenus, y peth gorau hynnyffurfwedd dim ond dyrnu trwy'r sŵn, y feirniadaeth a pharhau i wasanaethu eu cwsmeriaid oedd gwneud hynny.

Yn y pen draw, fe weithiodd yn iawn ... os nad yn berffaith.ffurfwedd yn parhau i dyfu ac yn parhau i fod yn ystwyth ac arloesol - gan lansio a Dropbox integreiddio yn ystod y dyddiau nesaf a fydd yn ffrwydro eu twf!

Nid wyf yn gyfrinachol â'r sgyrsiau mewnol a ddigwyddodd ynffurfwedd ar y pryd, ond rwy'n siŵr bod rhywfaint o anhrefn ... yn ogystal â demtasiwn i olrhain y penderfyniad. Wrth i mi weithio gyda mwy a mwy o gwmnïau, serch hynny, sylwaf ar nodwedd gyffredin mewn cwmnïau llwyddiannus. Maent dyrnu drwodd.

Y gwir yw weithiau nid yw'r masau yn gywir. A'r rhan fwyaf o'r amser, mae'r beirniaid yn hollol anghywir. Mae blogwyr, newyddiadurwyr a beirniaid eraill yn awduron ac yn aml nid oes ganddynt lwyddiant busnes eu hunain i'w cymhwyso ar gyfer gwneud awgrymiadau ar sut y dylai cwmni weithredu. Pan ddechreuais Highbridge, Gwyliais a gwrandewais ar bawb ac roedd fy musnes bron mor gyflym ag y dechreuodd.

Dim ond nes i mi ddechrau siarad â phobl a oedd â hanes o dyfu busnesau llwyddiannus y dechreuais ddilyn fy ngweledigaeth fy hun o'r hyn y dylai fy musnes fod y daeth fy musnes yn llwyddiannus. Rhoddodd cyfarfodydd gyda Chris Baggott, Kristian Andersen, Matt Nettleton, Harry Howe, David Castor, Todd Boyman, Adam Small, Doug Theis a Michael Cloran yr ysbrydoliaeth imi ddyrnu. Newidiais fy musnes yn sylweddol, collais ffrind da drosto, a gwrandewais ar y grwgnachwyr yn y rhanbarth yn rhagweld fy nhranc.

Ond mi wnes i bwnio drwodd.

Highbridge fel busnes ffurfiol newydd ragori ar 2 flynedd ac erbyn hyn mae gennym 6 o weithwyr amser llawn a chasgliad eithaf o gleientiaid. Rydym newydd arwyddo Roche yn rhyngwladol, cwblhau ein cyntaf o lawer o brosiectau ar gyfer VMware, ac mae gennym gleientiaid hynod o ffyddlon fel Angie's List, Zmags, Mindjet, TinderBox, Delivra, Right On Interactive a mwy. Mae gennym gleientiaid eraill sydd wedi dychwelyd ar ôl gweithredu'n llwyddiannus ... fel ChaCha, Webtrends, a Chapten Benthyciad VA.

Rydyn ni'n dyrnu drwodd.

Mae ein tîm yn fach ac yn amrywiol, ond rydyn ni'n ystwyth ac rydyn ni i gyd yn ymosodol wrth gael canlyniadau. Mae Jenn yn rhan annatod o'n tîm sy'n cadw popeth i symud, mae Stephen yn tynnu oddi ar bob golchwr a gwyrth, mae Marty yn ffynnon o ddarganfod ac yn herio ein cleientiaid, mae gan Nikhil sylw anhygoel i fanylion, ac mae Nathan yn ddylunydd seren roc a fydd fod yn enw yn y diwydiant ryw ddydd. Mae gan bob un o'n tîm un peth yn gyffredin - rydyn ni'n dyrnu drwyddo. Nid ydym yn gwrando ar ein pobl sy'n galw heibio, rydym yn cynllwynio ein llwybr ein hunain. Nid yw ein hasiantaeth yn debyg i unrhyw un arall ac mae hyd yn oed yn drysu rhai o'n cleientiaid gan nad ydyn nhw erioed wedi gweithio gyda chwmni fel ein un ni.

Stopiwch wrando ar y llu a phlotiwch eich llwybr eich hun. Bydd pobl yn dweud wrthych na allwch wneud pethau y gallwch. Mae adborth cleientiaid ar gynhyrchion a gwasanaethau yn helpu'r cleient ... ond efallai na fydd er budd gorau eich cwmni. Mae rhai cwsmeriaid yn mynd i brifo'ch cwmni ac mae angen i chi ddysgu sut i gael gwared arnyn nhw. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis y llwybr diogel, nid y llwybr peryglus.

Cyfryngau cymdeithasol efallai mai ef yw'r dylanwadwr gwaethaf erioed i gwmnïau ... nid yw'r dorf yn ddeallus yn ei chyfanrwydd, meddylfryd grŵp yw'r cyfartaledd - nid yr eithriad. Os ydych chi'n dymuno llwyddo, rhaid i chi roi'r gorau i ddilyn a rhaid i chi ddechrau arwain.

Punch drwodd.

3 Sylwadau

  1. 1
    • 2

      Diolch @jaschakaykaswolff: disqus! Yn ddiau, ynglŷn â'r newidiadau busnes a marchnata cyfredol y mae Mindjet yn mynd drwyddynt - nid oes gennyf unrhyw amheuaeth gyda chi wrth y llyw y byddwch yn dyrnu drwodd a byddwn yn parhau â'r pwysau di-ildio i'ch helpu i'w wneud. Yn ogystal, diolch am fod yn bartner mor ysbrydoledig a gonest. Rydych chi wedi helpu i'n gwthio i'r cyfarwyddiadau y mae angen i ni fynd ac wedi bod yn ffactor enfawr yn ein twf a'n llwyddiant parhaus.

  2. 3

    Doug, diolch am ein cael ni ymlaen a diolch am y swydd ddilynol. Gallaf eich sicrhau bod ychydig o “anhrefn” yn y dyddiau hynny. Mae'n anhygoel sut y gall cael ap solet, cwsmeriaid anhygoel, ac arweinyddiaeth wych, eich helpu i ddod o hyd i'r cryfder i wthio drwyddo. Rydw i wedi mwynhau eich gwylio chi'n tyfu DK New Media ac nid ydych erioed wedi amau'r pethau y gallwch eu gwneud. Rydych chi'n griw dryllio un dyn ar eich pen eich hun, a nawr bod gennych chi dîm rwy'n disgwyl dim byd ond y gorau i chi. Llongyfarchiadau ar wthio drwodd a thyfu eich busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.