Pum Gwers ac Un Gyfrinach Fawr i Blogio Cyflymach

hbHenderConn
Bil llaw o'r 19eg ganrif

Bil llaw o'r 19eg ganrif

Gall ymgyrchoedd marchnata llwyddiannus rychwantu gwahanol gyfryngau, cynnwys gwahanol negeseuon, neu gael eu targedu at wahanol boblogaethau, ond mae gan bob un un peth yn gyffredin: nhw rhaid bod yn gyflym. Yr unig ffordd i gystadlu yw adeiladu eich ymgyrch yn gyflym a chael deunyddiau marchnata allan i gwsmeriaid yn effeithlon. Cymerwch ormod o amser ac mae eich ymdrechion marchnata yn wastraff llwyr.

Wrth gynhyrchu cynnwys blog, mae'r ffenestr hyd yn oed yn dynnach. Efallai y bydd digwyddiad Rhyngrwyd yn rhedeg ei gylchred gyflawn yn ystod ychydig oriau. Os Douglas Karr heb neidio ar y Brias PR fiasco, ni fyddai llawer o bwynt wedi bod wrth drafod y pwnc yma Martech Zone. Y moesol: rhaid i flogiwr effeithiol fod yn ymatebol ac yn gynhyrchiol.

blog-indiana-safle

Yn blogINDIANA 2009, cyflwynais sesiwn ar Cynhyrchedd a Blogio. Dechreuodd y sgwrs gyda phum gwers feirniadol y mae'n rhaid i bob blogiwr eu dysgu:

 1. Mae bron pawb yn rhoi'r gorau i flogio. Yn ôl y New York Times mae 95% anhygoel o'r holl flogiau wedi'u gadael. Mae hyn yn dystiolaeth wych bod cynhyrchiant gwael yn lladd blogio.
 2. Mae blogiau anhygoel yn rheolaidd. Mae pob un o'r blogiau gwych, p'un a ydyn nhw'n hynod boblogaidd neu'n llwyddiannus mewn cilfach wedi'i ddiweddaru'n gyson.
 3. Nid oes ots am ansawdd. Blogwyr dadlau yn gyson p'un a yw gramadeg a sillafu o bwys mewn gwirionedd, ac yn aml yn nodi bod y mwyafrif o flogiau busnes yn drewi.
 4. Mae'r swydd ddiweddaraf yn ennill. Mae peiriannau chwilio a defnyddwyr yn talu mwy o sylw i'r hyn a ysgrifennoch heddiw na'r hyn a ysgrifennoch ddoe.
 5. Rydym i gyd yn ofer. Mae pob post blog yn cael ei ysgrifennu a'i wneud yn gyhoeddus felly gall eraill ei ddarllen. Mae cydnabod ein bod yn ysgrifennu oherwydd ein bod am i'n geiriau gael eu darllen yn hanfodol i flogio.

Mae'r gwireddiadau hyn yn arwain at rai casgliadau amlwg ond hanfodol. Os yw bron pawb yn rhoi'r gorau i flogio, nag y gallwch chi ei ennill trwy benderfynu peidio â rhoi'r gorau iddi! Os yw blogwyr gwych yn cyhoeddi ar amserlen gyson, nag y gallwch chi ymuno â'u rhengoedd trwy wneud yr un peth. Fodd bynnag, mae un gyfrinach fawr i flogio yn gyflymach. Dylunio proses ar gyfer ysgrifennu blogiau.

Ni fydd gan unrhyw ddau flogiwr na chwmni yr un broses yn union ar gyfer blogio, yn yr un modd ag na fydd dwy ymgyrch farchnata byth yn union yr un fath. Ond mae sawl cydran sy'n werth eu hystyried:

 • Swyddi nodweddu: Yn Datblygu Lladd, mae gennym bum categori o swyddi yn union: a ymateb i flog arall, erthygl newyddion neu gynnwys op-ed, a crynodeb o ddigwyddiad y gwnaethom ei noddi neu ei fynychu, a parhad o bost blog blaenorol, unigryw persbectif ar ychydig o wybodaeth gyffredin neu fynegiant bob dydd, neu cyhoeddiad o ddigwyddiad sydd ar ddod neu gamau arfaethedig. Mae ysgrifennu blog yn golygu dewis un o'r pum categori hyn o swyddi, sy'n rhyddhau'r blogiwr o'r parlys o beidio â gwybod am beth i ysgrifennu. Hefyd, gallwch chi gylchdroi'r categorïau i sicrhau nad ydych chi'n ailadrodd gormod eich hun.
 • Amserlennu a Chyfyngu: Mae blogio i fod i fod yn weddol sgyrsiol. Os ydych chi'n treulio oriau ac oriau yn crefftio pob paragraff, mae'n debyg eich bod chi'n colli'r pwynt. Yn lle hynny, ceisiwch drefnu eich amser blogio ymlaen llaw a chyfyngu'ch hun i ddim mwy na 60 munud mewn un sesiwn.
 • Rhannu yn ôl gweithgaredd: Y broses o ysgrifennu mae blog yn wahanol iawn na golygu blog. Yn yr un modd, mae cynhyrchu rhan a hyd yn oed ddatblygu eich “calendr golygyddol” yn gofyn am ran nodedig o'ch ymennydd. Os yw'ch sefydliad yn ddigon mawr, ceisiwch neilltuo pob un o'r tasgau hyn i wahanol bobl. Os ydych chi'n blogiwr unigol, dewch o hyd i bartner a chyfrifoldebau masnach. Mae'n llawer haws golygu rhywun arall gwaith, a llawer mwy o gysur gwybod y bydd cynghorydd dibynadwy yn adolygu'ch geiriau cyn eu cyhoeddi.

Daeth y sesiwn i ben gyda demo dewr. Ar ôl gofyn am syniad gan y gynulleidfa a recriwtio gwirfoddolwr i olygu, fe wnaethon ni gynhyrchu post blog cyflawn mewn 575 eiliad. Mae hyn yn brawf diymwad eich bod chi Gall blogiwch yn gyflym os oes gennych system. Edrychwch ar y sleidiau (cyswllt uniongyrchol):

I gael mwy o wybodaeth am ddylunio proses blogio i chi neu'ch cwmni, cysylltwch â Datblygiad Lladd heddiw!

2 Sylwadau

 1. 1

  Dwi'n hoff iawn o'r un llinell, Robby ... "Mae blogiau anhygoel yn rheolaidd." Mae rhai pobl yn treulio cymaint o amser yn ceisio gwneud eu blogiau'n wych fel eu bod yn colli pwynt blog ... i ddangos dynoliaeth gyda holl ddiffygion ein bywyd a'n gwaith bob dydd wedi'i gynnwys. Rydym am glywed am gamgymeriadau, hyd yn oed methiannau.

 2. 2

  Mae'r rhain i gyd yn bwyntiau da iawn, ond nid dyma'r unig ffordd i wneud pethau.

  Ni fyddaf yn defnyddio fy mlog, lle mae'n rhaid i mi gymryd 1, 2 ddiwrnod neu fwy ar rai swyddi sy'n gofyn am wybodaeth dechnegol ddwfn i ysgrifennu. Er bod ysgrifennu o'r fath yn rhan hanfodol o sut rwy'n sefydlu fy hygrededd personol, nid wyf yn cael digon o draffig i brofi fy mhwynt. Mae'n debyg y byddai'n profi'ch pwynt yn lle ...

  Ond mae blog Steve Pavlina yn profi fy mhwynt. Mae Steve yn ysgrifennu postiadau blog hynod hir. Mae'n torri pob rheol rydw i erioed wedi'i darllen am bostio blogiau. Ac mae'n cael cymaint o draffig mae'n rhaid iddo gyfeirio sylwadau'n uniongyrchol i fforwm.

  Rwy'n credu ei fod yn wir yn dibynnu ar yr egni y mae'r blogiwr yn ei ddwyn i'w ysgrifennu. Yn dilyn y "rheolau" gydag egni isel, mae postiadau blog annisgwyl yn ymddangos i mi yn rysáit ar gyfer methu. Mae'n ymddangos bod torri'r rheolau ag egni uchel, cynnwys gwerth uchel yn debygol o lwyddo.

  Caniatâf ei bod yn haws ysgrifennu swyddi byrrach na swyddi hirach. Efallai mai dyna pam mae'r rhan fwyaf o bobl yn ysgrifennu'n fyrrach yn hytrach nag yn hirach?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.