Siop Gyfnewid: Masnachwch y Gwasanaethau neu'r Cynhyrchion y Gallwch eu Rhannu, am yr Adnoddau sydd eu hangen arnoch

Cyhoeddi Siop Gyfnewid

Wrth i'r byd fynd yn ansicr, mae angen i gwmnïau gadw llygad agosach ar lif arian ac osgoi unrhyw dreuliau diangen. Un dull a all helpu yw masnachu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau am yr adnoddau sydd eu hangen arnoch. Rwyf wedi chwilio am gleientiaid o'r blaen mewn diwydiannau y gallwn eu defnyddio'n bersonol ac yn broffesiynol ac mae wedi arbed cryn dipyn o arian imi dros y blynyddoedd.

Rhagwelir y bydd y pandemig coronafirws cyfredol yn costio'r economi fyd-eang $ 1 trillion yn 2020, ac mae wedi rhoi pwysau digynsail ar bob diwydiant a math o fusnes. Mae'r ansefydlogrwydd wedi achosi i lawer o berchnogion busnes newid i fodelau gweithredu darbodus a rhewi cyllidebau caffael.

Cyhoeddi Siop Gyfnewid

Rwyf wedi sylwi yw bod crefftau uniongyrchol yn drafodiad anodd, serch hynny. O'm rhan i, roedd yn rhaid i mi gyflawni ymhell y tu hwnt i'r disgwyliadau er mwyn sicrhau bod y derbynnydd yn hapus gyda'r canlyniadau. A fy nisgwyliad fel partner oedd y byddwch yn gwneud yr un peth. Rydw i wedi dod i fyny ar ben amrwd y ffon gwpl o weithiau lle dywedodd y darparwr gwasanaeth rywbeth tebyg i, “Wel, nid ydych chi'n talu amdano ...“. Ouch ... mewn geiriau eraill ... oherwydd i chi dalu mewn amser ac adnoddau ac nid arian parod, nid ydym yn credu ichi dalu. Bydd yn rhaid i chi fod yn ofalus wrth gyfnewid unrhyw fasnach neu wasanaeth a wnewch.

Efallai, y Cyhoeddi Siop Gyfnewid yn helpu gyda'u system bartio ar-lein. 

Cyhoeddi Siop Gyfnewid

Cyhoeddi, yr asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer cychwyniadau yn y sector technoleg, heddiw yn cyhoeddi lansiad y Cyhoeddi Siop Gyfnewid. Mae'r farchnad ar-lein rhad ac am ddim hon i'w defnyddio yn creu ffordd arall i fusnesau ac entrepreneuriaid ledled y byd gael mynediad at gynhyrchion a gwasanaethau trwy system gyfnewid. 

Mae'r platfform ar-lein sydd ar gael yn rhyngwladol yn cynnwys porthiant gyda chynigion a cheisiadau sydd wedi'u postio. Mae angen i gyfnewidwyr sydd â rhywbeth i'w gynnig yn gyntaf greu cyfrif a chyhoeddi manylion y cynnig, ynghyd ag awgrym 'gofyn' o'r hyn sydd ei angen arnynt yn gyfnewid, os rhywbeth. Gall unrhyw un bori trwy'r platfform a'r bargeinion sydd ar gael. Unwaith y bydd y cyfnewidwyr wedi'u cysylltu trwy e-bost, mater i'r ddau barti yw selio'r fargen.

Adeiladwyd y Siop Gyfnewid gan Publicize fel ffordd i gefnogi'r gymuned dechnoleg a chychwyn trwy greu rhith-ofod lle gall entrepreneuriaid ofyn am help pan fydd ei angen arnynt, ond hefyd rhoi help llaw. 

Rwyf bob amser wedi gweld bod gan yr olygfa gychwyn ymdeimlad anhygoel o gymuned, gydag arbenigedd sydd ar gael yn rhwydd, datrysiadau meddalwedd ffynhonnell agored a haciau twf wedi'u datgelu ar ffrydiau byw. Mae angen y gymuned hon ar yr ecosystem nawr yn fwy nag erioed, a dyna pam y gwnaethom benderfynu lansio'r Siop Cyfnewid Cyhoeddi yn y gobaith y gallwn wneud ein rhan fach i helpu. 

Erik Zijdemans, Is-lywydd Gweithrediadau yn Publicize

Mae'r gymuned wedi bod yn gyflym i ymgysylltu â nifer o gynigion adar cynnar ar y bwrdd. Mae cyfnewidwyr eisoes yn cael cyfle i gynnig am affeithiwr gwaith-o-gartref eithaf Nerdytec, offer ymgysylltu cynulleidfa rhyngweithiol Riddle, a gwasanaethau creu e-lyfrau gan Publicize. 

Creodd Publicize y platfform i greu ffordd hawdd a diogel i fusnesau gysylltu, ond gadewir trafodaeth a chytundeb y crefftau i'r ddwy ochr.

Gweld Cynigion Creu Cynnig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.