Publicfast: Dewch o Hyd i Ddylanwadwyr, Adeiladu Ymgyrchoedd, a Chanlyniadau Mesur

Llwyfan Marchnata Dylanwadwyr Publicfast

Mae fy nghwmni'n gweithio gyda gwneuthurwr ar hyn o bryd sy'n edrych i ddatblygu brand, adeiladu eu safle e-fasnach, a marchnata eu cynhyrchion ar gyfer defnyddwyr sy'n cael eu danfon gartref. Mae'n dechnoleg yr ydym wedi'i defnyddio yn y gorffennol ac un ffactor allweddol wrth ehangu eu cyrhaeddiad oedd nodi micro-ddylanwadwyr, dylanwadwyr wedi'u targedu'n ddaearyddol, a dylanwadwyr diwydiant i helpu i godi ymwybyddiaeth a gyrru caffael.

Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu, ond mae'r canlyniadau fel arfer yn cyd-fynd yn uniongyrchol â pha mor dda y mae eich dylanwadwr yn gysylltiedig â'r union farchnad darged rydych chi'n ceisio ei chyrraedd. Gall dylanwadwyr eang, fel enwogion, fod yn gostus gyda chyfradd argraff uchel, ond fel rheol mae ganddyn nhw gyfradd ymateb fach. Pa mor isel bynnag yw'r gyfradd argraff gyda micro-ddylanwadwr, maent fel arfer yn cyflawni cyfraddau ymateb uwch er nad oes ganddynt bron cymaint o ganlynol.

Mae brandiau sydd â diddordeb mewn defnyddio marchnata dylanwadwyr yn aml yn ei chael hi'n anodd adnabod dylanwadwyr. Mae'r ymchwil sy'n ofynnol yn eithaf anodd ac nid mor syml â chwilio am gyfrif dilynwyr uchel yn unig. Mae'n deall y gilfach y mae ganddyn nhw awdurdod ynddi, yr ymddiriedaeth sydd ganddyn nhw â'u dilynwyr, a'r rhyngweithio sydd gan eu swyddi â'u cynulleidfa.

Dyma ddadansoddiad gwych o sut i benderfynu pa ddylanwadwyr i weithio gyda nhw Mediakix.

sut ydych chi'n pennu dylanwadwyr
ffynhonnell: Mediakix

Llwyfan Marchnata Dylanwadwyr Publicfast

Mae gan frandiau offeryn nawr i'w helpu i ddarganfod dylanwadwyr, datblygu ymgyrchoedd cydweithredol gyda nhw, gosod disgwyliadau, a mesur y canlyniadau. Nid yn unig y gall brandiau chwilio am ddylanwadwyr a'u gwahodd i'r ymgyrchoedd, gallant hefyd gyhoeddi briff ymgyrch y gall dylanwadwyr ymateb iddo. Cyflym cyhoeddus yn llwyfan marchnata dylanwadol gyda hwnnw sy'n galluogi marchnatwyr i:

  • Dewch o hyd i ddylanwadwyr - Stopiwch y dyfalu a gwnewch eich dylanwadwr yn marchnata mor ragweladwy â rhedeg hysbysebion Facebook. Archwiliwch gost fesul clic, CPM, nifer yr argraffiadau a metrigau eraill a allai wella'ch strategaeth a dod â'r ROI gorau.

8413E5C1 3940 43EC B.

  • Adeiladu ymgyrchoedd rhagweladwy - Gall brandiau ysgrifennu briff, gan gynnwys y wybodaeth am y cynnyrch, y lleoliad maen nhw'n ei geisio, a nodau'r ymgyrch. Cyflym cyhoeddus yna mae'n defnyddio ei algorithmau i ragfynegi'r canlyniadau yn seiliedig ar y nodau. Gall dylanwadwyr gyflwyno'r cynnwys, cael olrhain ymgyrchoedd, a gall y ddau barti gymeradwyo'r ymgyrchoedd a chytuno ar iawndal.

rhagfynegiadau publicfast

  • Talu am ymgyrch neu berfformiad - Cyflym cyhoeddus yn darparu cysylltiadau personol i'ch dylanwadwr i olrhain gweithredoedd eich ymgyrch fel y gall y brand fonitro'ch perfformiad neu hyd yn oed eich talu yn seiliedig ar y weithred.

Nod

Cyflym cyhoeddus yn helpu cannoedd ar filoedd o ddylanwadwyr i gael eu darganfod a chydweithio â dros 1000+ o frandiau ar draws cannoedd o ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr yn rhyngwladol.

Rhowch gynnig ar Publicfast am Ddim

Datgeliad: Rwy'n gysylltiedig â Cyflym cyhoeddus a Dylanwadwr wedi'i restru.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.