Cysylltiadau Cyhoeddus

Offer, llwyfannau, ac arferion gorau ar gyfer ymdrechion marchnata dylanwadol a chysylltiadau cyhoeddus Martech Zone.

 • Sut i drawsnewid eich meddylfryd buddsoddi marchnata digidol

  Byddwch yn SMART: Sut i Drawsnewid Eich Meddylfryd Buddsoddiad Marchnata Digidol

  Weithiau mae addasu strategaethau marchnata fel eu bod yn gwasanaethu eich busnes orau yn gofyn am newid sylfaenol mewn meddylfryd. Gan nad yw llawer o berchnogion busnes yn deall strategaethau marchnata presennol yn llawn, nid ydynt yn ymwybodol o'r gwerth y gall buddsoddiad marchnata digidol ei roi i'w busnes. Yn y gorffennol, maent wedi gweld buddsoddiadau marchnata ychwanegol fel pethau neis yn hytrach nag angenrheidiau. Nawr, mae mwy o arweinwyr busnes yn ystyried cefnogi mynd-i-farchnad…

 • Marchnata Mewn Dirwasgiad

  Hindreulio'r Storm Gyda'ch Strategaeth Farchnata Ddigidol: Canllaw Cam Wrth Gam I Ddiogelu Elw Mewn Marchnadoedd Ansad

  Nid yw'n gyfrinach bod amodau'r farchnad wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae chwyddiant uchel, effaith y rhyfel yn yr Wcrain, a sawl ffactor arall wedi arwain at y cyfraddau twf isaf a welwyd ers blynyddoedd lawer. Yn ffodus, nid oes rhaid i strategaethau marchnata drawsnewid ar hap ynghyd â'r farchnad simsan. Yn lle torri costau ar unwaith, mae yna sifftiau strategol y gall cwmnïau…

 • Hyd Taith y Cwsmer a Mannau Cyffwrdd

  Mae Teithiau Cwsmeriaid yn Hirach nag Erioed; Dyma'r hyn y dylai brandiau ei wybod

  Mae teithiau defnyddwyr yn hirach ac yn fwy cymhleth nag erioed. Mae cyfran enfawr o ddefnyddwyr a fyddai fel arall wedi siopa yn y siop wedi newid i sianeli digidol ac mae defnyddwyr a oedd wrth eu bodd â siopa ar-lein, i ddechrau, hyd yn oed yn fwy buddsoddi nawr. Mae'r newid hwn yn ymddygiad defnyddwyr yn golygu bod goroesiad llawer o frandiau'n dibynnu'n fawr ar wneud yn siŵr bod…

 • Llwyfan Marchnata Cynnwys Semrush

  Semrush: Ymchwilio, Cynllunio, Ysgrifennu, a Dadansoddi Eich Cynnwys Er mwyn Gwella Gwelededd Peiriannau Chwilio

  Nid oes un cleient yr ydym yn gweithio arno nad ydym yn gweithio'n barhaus i optimeiddio eu marchnata cynnwys fel rhan o'u strategaeth farchnata ddigidol gyffredinol. Yn greiddiol iddo, mae cynnwys yn darparu'r briwsion bara sy'n arwain y gobaith i wneud busnes â chi. Er bod cynnwys deniadol yn gofyn am dunnell o greadigrwydd i wahaniaethu ei hun, dylai hefyd fod yn seiliedig ar…

 • Rhestr Wirio Lansio Gwefan

  Rhestr Wirio: Rhestr Gynhwysfawr o 40+ Cam I Lansio Gwefan Newydd, Siop Ar-lein, Neu Wneud Adnewyddu Gwefan yn Llwyddiannus

  P'un a wyf yn lansio gwefan ar barth newydd neu'n ail-lansio gwefan cleient, mae nifer o gamau yr wyf yn eu cymryd i sicrhau bod y wefan yn cael ei lansio'n iawn ac yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr a pheiriannau chwilio. Soniaf am rai enghreifftiau o ategion neu gymwysiadau yn yr erthygl ganlynol, ond nid yw hon yn erthygl platfform-benodol. Mae hyn…

 • Siâp CRM, Automation Gwerthu, Rheoli Piblinellau

  Siâp: CRM, Dal a Sgorio Plwm, Awtomeiddio Gwerthiant, a Rheoli Piblinellau

  Mae'n anhygoel gweld sut mae llwyfannau awtomeiddio gwerthiant uwch yn ei gael y dyddiau hyn. Roeddwn i'n siarad â chydweithiwr i mi lle soniais nad oedd rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM) bellach yn blatfform, yn y bôn mae'n nodwedd. Mae'r hen blatfformau yn aml yn gofyn am gyllidebau gweithredu enfawr sy'n ymgorffori integreiddiadau trydydd parti a thunelli o awtomeiddio. Rwy'n gwybod … fy…

 • Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata Download PDF

  Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

  Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a’u mentrau marchnata, rwy’n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy’n eu hatal rhag cyflawni eu llawn botensial. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder – Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd â chamau yn y daith brynu nad ydynt yn rhoi eglurder a ffocws ar ddiben y gynulleidfa. Diffyg…

 • Sut i Adeiladu Brand Dilys

  Sut i Adeiladu Brand Dilys

  Mae prif gurus marchnata'r byd yn ei fynegi mewn gwahanol ffyrdd, ond mae pawb yn cytuno bod y farchnad gyfredol yn aeddfed gyda damcaniaethau, achosion, a straeon llwyddiant sy'n canolbwyntio ar frandiau dynol. Y geiriau allweddol yn y farchnad gynyddol hon yw marchnata dilys a brandiau dynol. Gwahanol Genhedlaethau: Un Llais Mae Philip Kotler, un o Hen Ddynion Mawr marchnata, yn galw'r ffenomen Marchnata 3.0. Yn ei…

 • EFasnach Syniadau Marchnata Creadigol

  Tyfwch Eich Gwerthiant E-Fasnach Gyda'r Rhestr Hon o Syniadau Marchnata Creadigol

  Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen am y nodweddion a'r ymarferoldeb sy'n hanfodol i'ch gwefan e-fasnach adeiladu ymwybyddiaeth, mabwysiadu, a chynyddu gwerthiant gyda'r rhestr wirio nodweddion e-fasnach hon. Mae yna hefyd rai camau hanfodol y dylech eu cymryd wrth lansio'ch strategaeth e-fasnach. Rhestr Wirio Strategaeth Farchnata E-Fasnach Gwnewch argraff gyntaf anhygoel gyda gwefan hardd sydd wedi'i thargedu at eich prynwyr. Mae gweledol yn bwysig felly…