3 Rheswm dros Llogi Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus

megaffon

lleferydd-swigen.pngYn fy rôl ynffurfwedd , Mae adeiladwr ffurflenni ar-lein, un o fy nhasgau yw trosoli cysylltiadau cyhoeddus (PR) ac yn benodol sylw yn y cyfryngau, sy'n gyrru amlygiad ac yn gyrru gwerthiannau.

O gael profiad ar ochr yr asiantaeth a'r cleient, rwy'n deall beth a cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus da yn gallu gwneud dros sefydliad. Dyma dri rheswm, o fy mhrofiadau i, pam y dylai busnesau, ac yn enwedig busnesau bach, logi asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus allanol.

 1. Nid oes gennych amser i wneud cysylltiadau cyhoeddus: Nid yw PR yn sbigot y gallwch ei droi ymlaen ac i ffwrdd. Yn union fel swyddogaethau marchnata eraill, mae cysylltiadau cyhoeddus cyson, strategol a mesuradwy yn rhywbeth y mae angen cynllunio ar ei gyfer a'i weithredu dros gyfnod hir. Yn union fel na allwch droi SEO ymlaen, mae PR yn rhywbeth sydd ddim ond yn cryfhau wrth i chi roi mwy o ymdrech ynddo.
 2. Gwneud y Gorau o Lansio: Mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn deall pa mor hanfodol bwysig yw lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd i lwyddiant eich busnes. Mae cysylltiadau cyhoeddus yn llawer mwy nag ysgrifennu datganiad i'r wasg a'i roi dros wasanaeth gwifren. Gall cael partner a all wneud y mwyaf o gysylltiadau â'r cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau, dyfarnu cyfleoedd a gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus eraill ar y cyd â datganiad mawr roi hwb i chi wrth i chi lansio'ch cynnyrch. Ond cofiwch, fel y soniais ym mhwynt 1. Nid rhywbeth i droi ymlaen ac i ffwrdd yw PR. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio asiantaeth allanol ar gyfer eich lansiad mae angen i chi sicrhau bod gennych system ar waith unwaith y bydd y lansiad drosodd parhewch â'r holl egni a'r momentwm rydych chi wedi'i adeiladu. Y peth gwaethaf y gall cwmni ei wneud yw lansio cynnyrch mawr, cael cysylltiadau cyhoeddus mawr, a diflannu heb wneud y mwyaf o'r hyn rydych chi a'ch asiantaeth wedi treulio misoedd yn ei ddatblygu.
 3. Adfywio Cynnyrch neu Wasanaeth: Weithiau gall hyd yn oed y bechgyn PR mewnol gorau redeg allan o syniadau da. Yn union fel mewn ail-frandio neu ail-wneud gwefan gall dod ag asiantaeth allanol i adfywio eich cysylltiadau cyhoeddus dalu ar ei ganfed. Mae asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus da yn gwybod sut i edrych ar gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni a gweld rhywbeth newydd - rhywbeth sy'n deilwng o wefr. Gellir mynd â rhywbeth rydych chi'n meddwl sy'n farw neu'n flinedig yn gyflym i farchnad newydd neu allfa newydd ac ennill coesau yn gyflym. Gall defnyddio cwmni cysylltiadau cyhoeddus a all ddeialu eu cysylltiadau yn gyflym a phrofi syniadau newydd ddod yn gynnyrch neu'n fusnes sy'n pylu. Cofiwch, serch hynny, na all hyd yn oed y cysylltiadau cyhoeddus gorau adfywio cynnyrch sy'n marw, gwnewch yn siŵr bod rhywbeth yno a byddwch yn onest â'ch asiantaeth am lwyddiannau a methiannau yn y gorffennol fel y gallant ddarparu strategaeth gywir.

Ac fel bonws dyma un rheswm arall i logi asiantaeth allanol.

4.  Rydych Chi Mewn Marchnad Gorlawn: Efallai y bydd busnesau bach sy'n ceisio cystadlu mewn marchnadoedd mawr, sefydledig neu orlawn yn gweld rhai buddion da o logi asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus allanol. Bydd asiantaeth dda yn gallu datblygu strategaeth sydd yn canolbwyntio ar gryfderau a gwahaniaethwyr eich cwmni sy'n eich gwneud chi'n sefyll allan. Yn aml, gall asiantaeth eich helpu i dorri trwy'r sŵn a chyrraedd marchnad a ddymunir yn gyflymach.

Nid dyma'r unig resymau pam y dylai sefydliad logi asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus ond dyma rai rhesymau yr wyf wedi'u gweld o safbwynt cleient ac asiantaeth i logi cymorth cysylltiadau cyhoeddus y tu allan.

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

  Pob pwynt da. Nid oes gan y mwyafrif o fusnesau bach yr arian i wneud hyn. Ond yn union fel sydd gennych chi uchod,
  mae angen i ymdrechion fod yn gyson, yn strategol ac yn fesuradwy.

  Mae'r un peth yn wir am hysbysebu. Rwy'n gweld busnesau bach yn ei wneud ychydig o weithiau ac yn cwyno nad yw hysbysebu'n gweithio.

  Os yw busnes yn dewis ei wneud ar ei ben ei hun, nid yw'r allwedd yn diffodd y spigot. Yn union wrth i chi wactod eich carpedi bob dydd, ysgubo'r strydoedd o flaen eich siop, mae hyn yn rhywbeth sydd angen sylw parhaus.

 6. 6

  Mewn gwirionedd dyma'r arian gorau y gallwch ei wario i fod o ddifrif am eich gwerthiannau. Gallwch bownsio o amgylch dilyn cyfleoedd trwy'r amser, ond yn gyffredinol ni fydd gennych y gyllideb i gwmpasu pob un ohonynt yn effeithiol. Dewch o hyd i'ch cryfderau a chael y cyngor cywir ac adeiladu oddi yno. Erthygl dda

 7. 7
 8. 8

  Rwy'n credu y gallaf gytuno â'r Chris hyn i gyd. Rheswm arall yw cael gwybod, 'na' pan fydd gennych chi syniad gwael. Os ydych chi'n asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus technegol yn ddigon annibynnol, bydd yn gallu dweud pryd mae'n credu na fydd un o'ch syniadau'n gweithio a dylai fod yn ddigon dewr i ddweud wrthych chi.

  Rwy'n credu ei bod yn rhaid dweud y dylent fod yn ddigon creadigol i feddwl am syniadau eu hunain hefyd!

 9. 9

  Mae'n ddiddorol dysgu, o ran busnes sydd eisiau llogi cwmni cysylltiadau cyhoeddus, fod buddion a all ddod ohonynt trwy ddefnyddio un. Rwy'n hoffi sut y soniasoch y bydd hyn yn eu helpu i lansio lansiad eu busnes i'r eithaf neu ba bynnag gynnyrch newydd y maent am ei werthu. Mae hyn yn rhywbeth y dylent ei gofio fel y byddant yn gallu cael rhywfaint i weithio gyda'r cyfryngau ar bob ffurf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.