Mae Cwmnïau Cysylltiadau Cyhoeddus yn cael eu Gwenwyno i Gyfryngau Cymdeithasol

Depositphotos 7537438 s

Gyda fy swydd ddiwethaf slamio Brody PR, efallai y byddech chi'n meddwl fy mod i'n ddyn cyfryngau cymdeithasol sy'n casáu cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus. Ni allai hynny fod ymhellach o'r gwir. Byddwn i wedi postio post blog am asiantaeth cyfryngau cymdeithasol yr un mor hawdd pe byddent wedi gwneud yr un peth.

kyle-lacy.pngMae Kyle Lacy wedi ei gymryd a cam ymhellach, gan nodi,

Os nad yw'ch cwmni cysylltiadau cyhoeddus yn ysgrifennu, siarad ac addysgu eu cleientiaid ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer rheoli brand neu gyfathrebu? eu tanio yn y fan a'r lle.

Gyda phob parch, nid wyf yn cytuno â Kyle.

Nid yw'r rhyfel rhwng Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau Cymdeithasol, rwy'n dal i werthfawrogi'r arbenigedd y mae Cysylltiadau Cyhoeddus yn dod ag ef i'r bwrdd. Nid oes unrhyw arbenigwr cyfryngau cymdeithasol (a byddwn yn herio pob un ohonynt) yn barod i drosoli'r cyfryngau hyn yn well nag asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus sy'n deall sut i gyfathrebu'n effeithiol ac adeiladu strategaethau cyfathrebu gyda'r cyhoedd, gan weithio ar ac oddi ar-lein.

Un peth rydyn ni'n parhau i anghofio dynion cyfryngau cymdeithasol yw ein bod ni yn y lleiafrif. Cysylltiadau cyhoeddus yw'r dyn mawr - yn dal i dynnu'r tannau a gosod y naws ar gyfer cwmnïau mwyaf y byd. Mae cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus yn dal i gael canlyniadau gwych i'w busnesau ac maent yn fuddsoddiad gwych i gwmnïau. Mae cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus yn cael eu haddysgu'n ffurfiol ar gyfathrebu, cyfryngau, tactegau ac ati effeithiol. Maent yn bobl hynod o glyfar!

Credaf yn onest fod y pos Cyfryngau Cymdeithasol yn tueddu i or-or-ddweud y cyfryngau a'n pwysigrwydd ein hunain. Mae marchnatwyr gwych a weithiodd ym maes marchnata uniongyrchol, post uniongyrchol, marchnata cronfa ddata a chyhoeddiadau sydd wedi mabwysiadu cyfryngau cymdeithasol wrth eu bodd yn gweithio yn y gofod oherwydd ei bod yn haws ei defnyddio, yn haws ei fesur, ac yn rhad i newid cyfeiriad ar y hedfan.

Mae angen i'r rhyfel rhwng cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus fynd ochr yn ochr ac mae angen i fechgyn cyfryngau cymdeithasol fel Kyle a minnau eu cofleidio, eu helpu, a dysgu oddi wrthyn nhw. Rwy'n edrych ymlaen at addysgu cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus ar y cyfryngau, awtomeiddio a dadansoddi y gall cyfryngau cymdeithasol eu darparu ers hynny, unwaith y byddant ei gael, byddant wrth eu bodd â'r canlyniadau y gallant eu cael ohono a'r boddhad uniongyrchol y mae'n ei ddarparu.

Dyna fy 2 sent ar Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfryngau Cymdeithasol!

Llun o Kyle gan Kyle Weller.

10 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r llun hwnnw o Kyle yn anhygoel! haha.

  Rwy'n cytuno. Dwi wedi blino ar "bobl cyfryngau cymdeithasol" yn treulio cymaint o amser yn ceisio argyhoeddi pawb bod cyfryngau cymdeithasol yn werthfawr. Dylai pobl wybod erbyn hyn. Weithiau mae bron fel pe baem yn cymryd osgo amddiffynnol cyn i rywun hyd yn oed roi gwrthwynebiad inni ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Rwy’n mynd i dreulio llai o amser yn argyhoeddi a mwy o amser yn sicrhau canlyniadau i’r rhai sydd eisoes wedi agor eu llygaid.

 2. 2

  Yn gyntaf, diolch am ddefnyddio'r llun hwnnw. Mae'n un o'r trysorau cudd yn y gladdgell pic. Yn ail, rwyf am ei gwneud yn glir iawn nad wyf yn erbyn cysylltiadau cyhoeddus o gwbl. Credaf fod pr yn dal i chwarae rhan enfawr mewn strategaethau cyfathrebu. Nid wyf ond yn ceisio gwneud y pwynt, os nad yw'ch cwmni cysylltiadau cyhoeddus o leiaf yn ymchwilio i botensial defnyddio cyfryngau cymdeithasol, nid ydynt yn gwneud cyfiawnder llwyr â'u cleientiaid. Mae yna ddigon o gwmnïau allan yna fel Blast Media yn Indianapolis sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn y ffyrdd cywir. Mae'n rhaid i chi gofleidio'r Rhyngrwyd ar gyfer cyfathrebu, mae'r pwynt hwnnw'n hynod bwysig. Rydym yn ceisio cadw pobl yn atebol yn unig.

  Post da, Doug. Ymddiheuraf am unrhyw gamsillafu mae hyn yn cael ei deipio ar fy iPhone.

  • 3

   Roedd angen dadl dda ar y blaen cysylltiadau cyhoeddus, Kyle. Ac mi wnes i adael i Brody ei gael gyda'r post olaf hwnnw felly roeddwn i eisiau adbrynu fy hun ychydig.

   Mae'n llun anhygoel! Fe wnes i ddod o hyd i rai cŵl eraill, hefyd…. yn enwedig yr un gyda chi wedi'i lapio o amgylch coes rhyw ferch ... gwych. Bron i mi ei ddefnyddio! Mae Google Images yn AWESOME!

 3. 4
 4. 5
 5. 6

  Dyma sut mae Cymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus America (PRSA) yn diffinio cysylltiadau cyhoeddus:

  Mae Cysylltiadau Cyhoeddus yn set o swyddogaethau rheoli, goruchwylio a thechnegol sy'n meithrin gallu sefydliad i wrando'n strategol, gwerthfawrogi ac ymateb i'r unigolion hynny y mae eu perthnasoedd sydd o fudd i'r ddwy ochr â'r sefydliad yn angenrheidiol os yw am gyflawni ei genadaethau a'i werthoedd.

  Mae'r diffiniad hwn yn chwerthinllyd o eang. Mae'n awgrymu bod cysylltiadau cyhoeddus wedi'u cynllunio i "feithrin cyfathrebu strategol" gyda phawb sy'n bwysig i sefydliad. Ond ni allwch gyflawni'r nod hwn yn llu. Mae gan bob gweithiwr, pob cwsmer, pob unigolyn y pŵer i siarad am eich cwmni pryd bynnag maen nhw eisiau. Mae cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus wedi cael dylanwad aruthrol ar ganfyddiad y cyhoedd trwy grefftio negeseuon i'r cyfryngau torfol yn ddoeth. Mae cynnydd lleisiau unigol ar ffurf cyfryngau cymdeithasol yn ffenomen na ellir ei hatal. Ni all cwmni o bosibl obeithio cyflogi digon o arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus i gyfathrebu â miliynau o bobl yn unigol.

  Nid yw hynny'n golygu bod PR heb werth. Yn syml, dim ond mewn byd lle mae'r cyfryngau torfol yn dominyddu barn y cyhoedd y mae gan y PR hwnnw fel "swyddogaeth strategol". Rydyn ni'n dal i fyw yn y byd hwnnw, ond mae'n marw'n gyflym. Mae rhwydweithiau teledu, gorsafoedd radio a phapurau newydd yn cwympo ar hyd a lled y lle.

  Yn bwysicaf oll yw bod cysylltiadau cyhoeddus yn gwybod ei fod yn methu. Yn ôl Baromedr Ymddiriedolaeth Edelman 2009 (http://www.edelman.com/trust/), ”Target =” _ gwag ”> www.edelman.com/trust/), mae 77% o Americanwyr yn ymddiried mewn cwmnïau llai na blwyddyn yn ôl. Maent hefyd yn adrodd mai dim ond 26% ohonom sy'n ymddiried mewn datganiadau corfforaethol i'r wasg. A gyda llaw - Edelman yw'r cwmni cysylltiadau cyhoeddus mwyaf yn y byd!

  Os mai dim ond 1/4 ohonom y gall y bobl cysylltiadau cyhoeddus eu cael i ymddiried ynddynt, rhaid iddynt fod yn drychinebus o wael yn eu swyddi. Dychmygwch pe bai dim ond 1/4 o'ch ffrindiau a'ch teulu yn ymddiried ynoch chi mewn gwirionedd. Efallai mai'r ffordd iawn i gwmnïau adeiladu ymddiriedaeth a chyfathrebu ag unigolion yw nid trwy ymadroddion pobl PR sydd wedi'u cydosod yn ofalus, ond trwy annog gweithwyr i siarad â phobl am yr hyn sy'n digwydd. Gallai hynny adeiladu perthynas ddefnyddiol, yn lle un troelli.

 6. 7

  Rwy'n credu bod perthynas gyhoeddus yn chwarae rhan wych ac mae'n anghenus iawn hefyd. mae llawer o sylwadau yma at bwrpas dadl. Rwy'n cytuno'n llwyr â nhw y dylid cael dadl ar y pwnc hwn. efallai y gallwn ddechrau dadl yma yn y swydd hon hefyd trwy sylwadau hefyd. fel y gall fod dadl fer rhwng pob un ohonom ... wel mae'n swydd braf yn ogystal â'r llun .. pob lwc

 7. 8

  Wel, o ystyried nifer y negeseuon marchnata (y mae 90% ohonynt yn sothach) y mae defnyddwyr a busnesau yn cael eu peledu â hwy, mae'n deg disgwyl amheuwyr a yw'r cyfryngau cymdeithasol yn gweithio i'w busnes mewn gwirionedd. Oni bai bod eich cynnyrch wedi'i anelu at y ddemograffig ar y cyfryngau cymdeithasol hynny, mae'n cymryd llawer o ymdrech i dynnu unrhyw beth i mewn, yn enwedig os ydych chi'n ddyn bach gyda brand anhysbys.

 8. 9

  Ychydig yn hwyr i'r parti, ond swydd wych Doug (ac un ostyngedig yn hynny-adfywiol i'w gweld gan un o'r arbenigwyr). Rwy'n cytuno, mae angen neilltuo'r gynnen; mae yna rai cyfleoedd gwych allan yna. Ymddiheuraf ymlaen llaw am fod ychydig yn hunan-wasanaethol, ond rydym ni (RSW / UD) newydd gwblhau arolwg, persbectif Asiantaethau a Chleientiaid ar y dirwedd Gymdeithasol / Ddigidol, sy'n ategu'ch swydd yn dda. Yn benodol, un o'r canfyddiadau:

  O'r ddwy ddisgyblaeth gwasanaeth marchnata sylfaenol a arolygwyd, mae'n ymddangos bod gan Gwmnïau Cysylltiadau Cyhoeddus y goes i fyny o ran eu gallu / profiad wrth reoli mesur cyfryngau cymdeithasol. Mae 60% o Gwmnïau Cysylltiadau Cyhoeddus yn nodi eu bod yn mesur cyfryngau cymdeithasol o gymharu â dim ond 49% o Asiantaethau Ad a 45% o Farchnatwyr.

  Mae sylweddoli bod y darn hwn o ddata ychydig allan o'i gyd-destun, ond gallwch lawrlwytho'r arolwg yma: http://www.rswus.com/main/indexsurvey.php Edrych ymlaen at ddilyn eich blog.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.