3 Rheolau Seicoleg mewn Gwerthu a Marchnata

gwerthiant seicoleg marchnata meddwl dynol

Roedd grŵp o fy ffrindiau a chydweithwyr a oedd wedi dod at ei gilydd yn ddiweddar i opine ynghylch yr hyn sydd o'i le ar y diwydiant asiantaeth. Ar y cyfan, bod yr asiantaethau sy'n gweithredu'n dda yn aml yn cael mwy o drafferth ac yn codi llai. Mae'r asiantaethau sy'n gwerthu'n dda yn codi mwy ac yn cael llai o drafferth. Dyna feddwl gwallgof, dwi'n gwybod, ond ei weld drosodd a throsodd.

Mae hyn yn ffeithlun o Salesforce Canada yn cyffwrdd â seicoleg gwerthu a marchnata ac yn cyflwyno 3 rheol a allai eich helpu chi (a ninnau) i wneud gwaith gwell o farchnata a gwerthu:

  1. Mae emosiynau'n chwarae rhan enfawr mewn penderfyniadau prynu - mae ymddiriedaeth yn hanfodol felly gall eich cydnabyddiaeth brand, presenoldeb ar y we, awdurdod ar-lein, adolygiadau a hyd yn oed eich prisio (gall rhy rhad olygu nad ydych chi'n ddibynadwy) effeithio ar y penderfyniad prynu.
  2. Mae gogwydd gwybyddol yn dylanwadu ar benderfyniadau prynu - bydd ofn methu, anghyfforddusrwydd â newid, perthyn a rhagolygon cadarnhaol yn dod â phobl i ben yn ddramatig. Mae astudiaethau achos yn enghraifft wych o hyn - gan dynnu sylw at y cleientiaid sy'n perfformio orau sydd gennych chi.
  3. Mae gosod a rhagori ar ddisgwyliadau yn allweddol i lwyddiant - mae gonestrwydd, paramedrau llinell sylfaen, boddhad ar unwaith, gwerthoedd a rennir, a ffactor waw yn allweddol i gadw ac uwchraddio cleientiaid. Nid yw'n ddigon i godi isafswm am gynnyrch neu wasanaeth, mae angen i chi gael lle i wneud rhywbeth ychwanegol!

Gall emosiynau a thueddiadau ddylanwadu ar ein penderfyniadau prynu (p'un a ydym yn ei sylweddoli ai peidio). Gall enw brand, cynnig arbennig, a boddhad ar unwaith wneud bargen yn llawer melysach. Mae wyth o bob 10 penderfyniad prynu a wnawn yn seiliedig ar emosiwn. Felly gyda dim ond 20 y cant o'r penderfyniadau hyn wedi'u neilltuo i resymeg bur, nid yw ond yn gwneud synnwyr i farchnatwyr wybod y ffactorau seicolegol sy'n ein dylanwadu tuag at frand neu gynnyrch penodol.

Seicoleg Gwerthu a Marchnata

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.