Beth sy'n eich cymell i rannu ar-lein? Seicoleg Rhannu

rhannu seicoleg

Rydyn ni'n rhannu'n ddyddiol trwy ein postiadau blog a'n presenoldeb cymdeithasol. Mae ein cymhelliant yn eithaf syml - pan rydyn ni'n dod o hyd i gynnwys gwych neu'n darganfod rhywbeth ein hunain, rydyn ni am adael i chi wybod amdano. Mae hynny'n ein gwneud ni'n gysylltydd gwybodaeth wych ac yn darparu gwerth i chi, ein darllenydd. Trwy wneud hynny, rydyn ni'n dal ati i ymgysylltu ac yn gobeithio dyfnhau ein perthynas â chi. Wrth i chi ddechrau ymddiried ynom am wybodaeth ac adnoddau gwych, gallwn wedyn wneud rhai argymhellion i chi i'n noddwyr a'n hysbysebwyr. Dyna'r refeniw sy'n angenrheidiol i gadw ein blog i dyfu!

Ar ochr bersonol, rwy'n rhannu popeth - o hiwmor, i wleidyddiaeth a chymhelliant. Mae bod yn berchennog busnes yn waith anodd felly rydw i eisiau addysgu pobl nad ydyn nhw'n berchnogion yn ogystal â chysylltu ag eraill yn emosiynol i adael iddyn nhw wybod am y cynnydd a'r anfanteision a'r hyn a ddysgais ganddyn nhw. Mae'r cyfranddaliadau hynny'n tynnu tunnell o sylw oherwydd eu cysylltiad emosiynol.

Mae rhannu ar-lein wedi dod yn rhan o'n bywydau bob dydd ac mae'n dod yn fwy a mwy pwysig i fusnesau. Infograffig Statpro Seicoleg Rhannu yn dangos sut y gall pob un ohonom gael ein nodweddu fel mathau penodol o 'rannwyr' a sut mae'r nodweddion hynny, ynghyd â thwf cyfryngau cymdeithasol, yn siapio ein gweithgaredd ar-lein ... boed hynny'n bersonol; mewn busnes, neu hyd yn oed sut mae ein Prif Weithredwyr yn rhannu.

Rydyn ni'n adnabod cryn dipyn o gwmnïau nad ydyn nhw'n rhannu y tu allan i'w cynnwys eu hunain. Rwy'n credu'n onest fod honno'n neges wael i'w hanfon at ddarllenwyr. Mae'n dweud nad oes gennych ddiddordeb mewn eu gwerthu yn unig ac nad ydych am eu peryglu i unrhyw adnodd arall i'w helpu. Yuck ... nid dyna'r math o bobl yr hoffwn wneud busnes â nhw. Os dewch chi o hyd i erthygl, cyhoeddiad, neu adnodd anhygoel - rhannwch hi! Byddech chi'n synnu at y parch a'r awdurdod y gallwch chi ei dynnu trwy ddarparu gwerth heb ddisgwyl cael eich talu amdano.

Rhannu Seicoleg

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.