Pam y bydd Cysylltiad Emosiynol yn Allweddol yn Llwyddiant Gwerthu’r Tymor Gwyliau hwn

Ymddygiad Prynu Emosiynol Tymor Gwyliau

Am ymhell dros flwyddyn, mae manwerthwyr wedi bod yn delio ag effaith y pandemig ar werthiannau ac mae'n edrych yn debyg y bydd y farchnad yn wynebu tymor siopa gwyliau heriol arall yn 2021. Mae tarfu ar weithgynhyrchu a chadwyn gyflenwi yn parhau i ddifetha llanast ar y gallu i gadw rhestr eiddo. mewn stoc yn ddibynadwy. Mae protocolau diogelwch yn parhau i rwystro cwsmeriaid rhag ymweld â'r siop. Ac mae prinder llafur yn gadael siopau'n sgrialu o ran gwasanaethu defnyddwyr sy'n croesi'r trawslath. Nid oes dim o hyn yn newyddion llawen na disglair ar gyfer rhagolygon gwerthu tymor gwyliau.

Er gwaethaf y rhagolwg tywyll, bu sawl gwelliant i'r profiad siopa manwerthu. Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr wedi mwynhau amwynderau a anwyd yn bandemig fel codi ymyl palmant, taliadau digyswllt, a danfon yr un diwrnod. Mae'r nodweddion hyn yn gweithio'n dda oherwydd bod cwsmeriaid yn ymateb yn gadarnhaol iddynt. Pan fydd manwerthwr yn barod i weithredu newidiadau a gweithio gyda defnyddwyr i wneud y profiad manwerthu ansicr yn well ac yn haws ei reoli, mae pawb yn ennill. Yn yr amgylchedd gwerthu hwn, mae'r math hwnnw o hyblygrwydd yn awgrymu mai empathi defnyddwyr, nid y prisiau isaf o reidrwydd, a all yn y pen draw lanio gwerthiant manwerthu.

Nid yw empathi cwsmeriaid yn ddim byd newydd. Mewn gwirionedd, mae 80 y cant o ddefnyddwyr yn seilio eu penderfyniadau prynu manwerthu ar emosiynau.

Deloitte, Yn archwilio gwerth ymgysylltu â emosiwn

Sut maen nhw'n teimlo am y cynnyrch neu'r gwasanaeth, sut mae'n cael ei gyflwyno iddyn nhw, a'u teimladau tuag at y manwerthwr sy'n ei gynnig. Mae gwneud cysylltiadau â chwsmeriaid bob amser wedi bod yn gynhwysyn pwysig mewn gwerthiant, ond yn ystod amseroedd arbennig o heriol fel y rhain, gall empathi a meithrin cysylltiadau emosiynol cadarnhaol â chwsmeriaid roi'r fantais gystadleuol sydd ei hangen ar eich siop.

Rydym eisoes wedi gweld Nesaf gen mae empathi yn mynd i mewn i'r gymysgedd gydag ymddangosiad chatbots ar-lein, rhestrau argymhellion, a chynorthwywyr siopa rhithwir. Mae deallusrwydd artiffisial ac awtomeiddio swyddogaethau gwasanaeth cwsmeriaid ailadroddus wedi gwella'r profiad ar-lein yn sicr, ond mae cwmpas eu heffeithiolrwydd yn gyfyngedig yn gyffredinol i faterion cyffredin, hawdd mynd i'r afael â hwy. Ychydig yn unig fu eu gallu i annog a chau gwerthiannau. Mae'n ymddangos bod chatbots yn wych am ddarllen sgriptiau ond nid ydyn nhw'n meddu ar y dilys eto persona byddai hynny'n eu gwneud yn fwy trosglwyddadwy - ar lefel emosiynol, o leiaf.

Wedi dweud hynny, mae un maes lle mae'n ymddangos bod empathi'n gweithio'n dda ynddo masnach fyw, profiad siopa lle mae gwybodaeth am gynnyrch a chyfeillgarwch y cwmni gwerthu traddodiadol yn cwrdd â chyfleustra siopa ar-lein. Y cwmni wnes i ei sefydlu, CaelBEE, yn grymuso brandiau i ddarparu gwasanaethau concierge siopa, byw, siopa i ymwelwyr e-fasnach - gydag arbenigwr brand go iawn. Ac, oherwydd y rhyngweithio dynoledig hwn, rydym yn gweld brandiau yn profi cyfradd trosi gwerthiant o 25% ar gyfartaledd. Mae hynny'n hynod effeithiol o'i gymharu â'r cyfraddau nodweddiadol 1 a 2% sy'n cael eu gwireddu ar y mwyafrif o safleoedd e-fasnach.

Er bod ciosgau siopa un clic a hunan-ddesg dalu yn cynnig cyfleustra awtomeiddio, mae defnyddwyr yn dal i golli'r cyngor a'r cwnsler a ddaw gyda chwmni cyswllt gwybodus. Mae'r cyffyrddiad dynol hwnnw wedi bod ar goll o'r profiad siopa ar-lein, ond diolch i 5G a lled band estynedig, mae bellach yn bosibl cynnal ymgynghoriadau fideo byw ar ddyfais symudol cwsmer a'u cerdded trwy nodweddion cynnyrch.

Mae'r cymdeithion gwerthu ar-lein, ar-lein hyn yn adeiladu cysylltiadau emosiynol â siopwyr ar-lein. Maent yn trosi rhagolygon yn werthiannau a hyd yn oed yn defnyddio tactegau upsell cryf. Yn fwy na chynhyrchion neu brisio yn unig, ymgysylltiad un i un y mae llawer o gwsmeriaid yn ei ddarganfod yw'r gwerth ychwanegol newydd i'w profiad siopa. Mae hyn yn gofyn y cwestiwn, os yw'ch cystadleuydd yn gallu cynnig y math hwn o siwrnai gwerthu emosiynol, a ydyn nhw'n debygol o ddewis nifer o'ch cwsmeriaid y tymor gwyliau hwn?

Profiadau Siopa â Chymorth GetBEE

'Dyma'r tymor i ddyneiddio'r profiad siopa i'ch cwsmeriaid. Mae cysur ac emosiynau yn rhan fawr o lwyddiant gwerthu, gan gysgodi prif gynheiliaid blaenorol megis prisio a theyrngarwch brand. Yn eironig, mae cymdeithion manwerthu bob amser wedi bod yn ofni y byddai technoleg yn eu disodli. Y gwir amdani yw, mae technoleg wedi helpu i lunio hunaniaeth a gwerth newydd i'r cyswllt gwerthu, a bydd yn ddiddorol gweld sut mae'r rôl yn trawsnewid wrth i fasnach fyw dyfu mewn poblogrwydd yn y newydd hwn economi berthynol.

Archebwch Demo GetBee

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.