Amddiffyn Meddalwedd a Chwsmeriaid rhag Ffugwyr?

CopEithaf peth o'r troelli gwaethaf i mi ei ddarllen erioed ar Fôr-ladrad Meddalwedd!

Darllenwch yr erthygl: Llwyfan Diogelu Meddalwedd Microsoft. Mae hyn cynddrwg â'r Ddeddf Gwladgarwr! (AKA: Mae angen i ni amddiffyn eich rhyddid, a byddwch chi'n wladgarwr os byddwch chi'n ildio rhai o'ch rhyddid er mwyn i ni allu amddiffyn eich rhyddid .... Hu?). Dylai Microsoft fod wedi gwneud hwn yn femo mewnol:

Llwyfan Diogelu Elw Microsoft: Cadw Meddalwedd yn Drud ac Elw trwy'r To!

Rwy'n credu'n gryf mai dim ond pan fydd yn rhaid iddyn nhw ddwyn y rhan fwyaf o bobl. Cadarn, mae yna lawer o bobl a fydd yn dwyn am y peth - ond nid wyf yn credu ei fod yn fwyafrif. Rwy'n credu fy mod i'n siarad dros lawer o bobl pan ddywedaf fod Microsoft Software IS drud. Yn ogystal, does gen i erioed unrhyw ddisgwyliad o erioed cael cefnogaeth. A - gwn fod yn rhaid i mi ddibynnu ar ddiweddariadau i gadw'r feddalwedd i redeg. A - gwn fod yn rhaid i mi brynu a gosod meddalwedd arall i amddiffyn fy meddalwedd Microsoft rhag ymosodiadau maleisus.

Nid yw'r gair 'ffugio' yn derm cywir. Nid yw'r feddalwedd yn ffug ... gallai'r blychau a'r CDs fod ... ond y feddalwedd yw'r meddalwedd Microsoft go iawn. Mae ymladd meddalwedd sydd wedi'i gopïo a'i osod yn anghyfreithlon yn ei wneud NI amddiffyn meddalwedd nac ychwaith yn amddiffyn cwsmeriaid. Bydd cwsmeriaid sy'n caru'ch cynnyrch bob amser yn barod i dalu am y cynnyrch hwnnw. (Fe wnes i dalu am XP ac Office XP)

Mae hynny'n sbin anhygoel o anwybodus a gutsy i Microsoft roi nodyn crap fel 'na. A oes unrhyw un sy'n credu bod hon yn neges onest? Dyma'r broblem gyda Marchnata heddiw, nid yw pobl yn ei gredu oherwydd ei fod yn anghredadwy.

4 Sylwadau

 1. 1

  “Dwi’n credu’n gryf mai dim ond pan fydd yn rhaid iddyn nhw ddwyn y bydd y mwyafrif o bobl yn dwyn.”

  Rwy'n sooooo eisiau eich credu. Rydw i gymaint eisiau credu bod y torthau o fara sy'n cael eu dwyn dim ond yn mynd i fwydo teulu llwglyd y lleidr. Rydw i gymaint eisiau i hynny fod yn wir ...

  Ond, yn yr oes sydd ohoni, credaf fod meddalwedd, meddalwedd unrhyw un, yn cael ei weld trwy sbectol gwydr mwg blynyddoedd cynnar Windows 3.something Microsoft ... NID oedd ei gopïo yn iawn (!!!) ond yn hytrach na wnaeth Microsoft nid yw'n ymddangos bod y copïo yn meddwl. (Ddim yn hollol wir ond dyna oedd y canfyddiad.)

  Nid wyf yn credu bod Joe Average yn gallu gwahaniaethu'n glir rhwng gwaith caled rhaglenwyr dethol, ceisio byw allan bywoliaeth, a'r mega-fusnes-monolithau sydd ond yn ceisio union bris teg am eu cynnyrch. O'r herwydd, nid oes llawer o bryder ar ran Joe pa feddalwedd y mae ef neu hi'n ei "ddefnyddio" ym mha bynnag ffordd gyfreithiol neu anghyfreithlon.

  Mae hwn yn fater o ganfyddiad ac yn un diffygiol yn hynny o beth. Fe ddylen ni dalu am bob rhaglen rydyn ni'n ei defnyddio. Nid wyf yn credu bod Joe Average yn cynnal yr un canfyddiad.

  sori ... dim ond fy $ 0.02

 2. 2

  Nid oes angen ymddiheuro, William! Rwy'n credu ein bod ni'n agosach at gytundeb nag y byddech chi'n ei feddwl.

  Rwy'n credu bod y ddadl yn werth ei thrafod. A yw môr-ladrad yn helpu cwmni meddalwedd trwy ddosbarthu meddalwedd yn effeithlon? Rwy'n siŵr ei fod yn gwneud i rai.

  Efallai fy mod i'n naïf wrth feddwl y byddai Folks yn talu oherwydd fy mod i'n talu am feddalwedd. Rhaid imi gyfaddef fy mod wedi defnyddio meddalwedd môr-ladron ac yna talu amdano yn nes ymlaen hefyd. Weithiau mae'r treial yn gyfyngedig iawn ac nid oeddwn yn siŵr o hyd a oedd yn werth yr arian.

  Yn fy nghalon i, credaf fod prisio rheoli cyflenwad a galw. Trwy osgoi a chyfyngu hynny gyda rheolaethau sy'n gorfodi person i brynu, credaf eich bod yn gofyn i bobl ei ddwyn yn lle.

  Faint yw gwerth Windows? $ 400? $ 100? $ 10 / mo? Pam ei bod yn werth mwy o arian ar gyfrifiadur newydd (OEM) yn hytrach na chyfrifiadur wedi'i uwchraddio? Rwy'n credu bod y strwythur prisio yn ddiffygiol yn ei hanfod, ac mae Microsoft yn dirwyn i ben wario LOT o arian ar Fôr-ladrad yn hytrach na gwneud eu meddalwedd yn fwy fforddiadwy yn unig.

  Diolch am wneud sylwadau!
  Doug

 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.