Rhagolygon Cyfuno Technoleg Blockchain A Rhyngrwyd Pethau

IOT

Mae'r dechnoleg y tu ôl i bitcoin yn caniatáu i drafodion gael eu cynnal yn ddibynadwy ac yn ddiogel, heb yr angen am gyfryngwr. Mae'r technolegau hyn wedi mynd o gael eu hanwybyddu'n ymarferol i ddod yn ganolbwynt arloesedd y banciau mawr. Mae arbenigwyr yn amcangyfrif y gall defnyddio technolegau blockchain olygu arbediad o 20,000 miliwn o ddoleri i'r sector erbyn 2022. Ac mae rhai'n mynd ymhellach ac yn meiddio cymharu'r ddyfais hon â dyfais yr injan stêm neu'r injan hylosgi.

Beth all defnydd cyffredin y ddau duedd boethaf yn y byd technoleg ei roi i ddynolryw? Rydym yn siarad am y blockchain a'r Rhyngrwyd pethau (IoT). Mae gan y ddwy dechnoleg botensial enfawr ac mae eu cyfuniadau'n addo cymaint.

Sut mae'r IoT yn esblygu?

Ar yr olwg gyntaf, nid oes gan y ddwy dechnoleg lawer yn gyffredin. Ond ym maes technoleg uchel, nid oes unrhyw beth yn amhosibl. Mae cryn dipyn o bobl uchelgeisiol, ddeallus mewn meysydd sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n barod i weithio goramser ac o amgylch y cloc er mwyn dod o hyd i atebion diddorol ar gyffordd dau arloesedd.

Y peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw diogelwch. Mae llawer o arbenigwyr a chwmnïau yn credu y gall blockchain warantu diogelwch dyfeisiau IoT trwy ymuno â nhw i amgylchedd datganoledig, graddadwy.

Yn ddiweddar, dechreuodd IBM ymddiddori mewn defnyddio'r blockchain ar gyfer Rhyngrwyd pethau. Bydd cyfuno technolegau yn caniatáu ichi olrhain a chofnodi hanes newid elfennau rhwydwaith unigol a'u grwpiau yn ddibynadwy, gan greu llwybrau archwilio a'ch galluogi i ddiffinio system o gontractau craff.

Gallai'r dechnoleg blockchain ddarparu seilwaith syml i ddau ddyfais drosglwyddo rhan o'r eiddo yn uniongyrchol, fel arian neu ddata, trwy amrywiad trafodiad diogel a dibynadwy gyda stamp amser.

Mae IBM wedi cynnal ymchwil lle gofynnwyd i brynwyr ac arbenigwyr werthuso buddion y blockchain fel technoleg ymreolaethol, ddatganoledig a chyhoeddus. Gall fod yn elfen sylfaenol o gefnogi atebion yn seiliedig ar IoT.

Barn gweithwyr proffesiynol

Galwodd un o gyfranogwyr yr arolwg, ymgynghorydd Menter Arian Digidol MIT, partner Agentic Group Michael Casey fod y blockchain yn “beiriant gwirionedd”. Siaradodd yr economegydd yn MIT a'r Athro Christian Catalini yn fwy cyfyngedig, gan ddweud bod y blockchain yn caniatáu i ecosystem Rhyngrwyd Pethau leihau comisiynau ar gyfer gwirio trafodion a defnyddio'r rhwydwaith.

Mae hyn yn berthnasol i bob math o drafodion, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig ag IoT. Ar ben hynny, gellir llacio'r lefel reoli dros bob dyfais IoT. Gall y cyfuniad o IoT a blockchain leihau risgiau ymosodiadau gan hacwyr.

Mae gweithiwr Dell, Jason Compton, yn ystyried blockchain fel system ddiogelwch gonfensiynol IoT “amgen diddorol”. Mae'n awgrymu y bydd mynd i'r afael â materion diogelwch mewn rhwydweithiau IoT yn dod yn broblem anoddach nag, er enghraifft, rhwydwaith Bitcoin. Mae gan y cyfuniad o dechnoleg blockchain ac IoT botensial mawr y byddwch efallai am fanteisio arno yn eich busnes.

Mae Blockchain nid yn unig yn ymwneud â diogelwch

Mae deall blockchain a pham ei fod yn cael ei ystyried mor arbennig yn bwysig iawn. Dyma dechnoleg sylfaenol bitcoin, y cryptocurrency ffasiynol. Mae'r bitcoin, ynddo'i hun, yn ddiddorol ond nid yw'n wrthryfel mawr i fodel busnes sefydliad ariannol. Nid yw'r un peth yn wir am y dechnoleg y tu ôl i drafodion bitcoin.

Mae defnyddio technolegau cofrestrfa ddosbarthedig ar gyfer dyfeisiau IoT yn caniatáu nid yn unig datrys materion diogelwch ond hefyd ychwanegu swyddogaethau newydd a lleihau costau ar gyfer eu gweithrediad. Mae Blockchain yn dechnoleg sy'n gweithio gyda thrafodion ac yn darparu rhyngweithio yn y rhwydwaith. Mae'n wych ar gyfer prosesau monitro yn IoT.

Er enghraifft, ar sail y blockchain, mae'n bosibl cefnogi adnabod dyfeisiau a gwneud y rhyngweithio rhyngddynt yn llawer cyflymach. Mae gan y cyfuniad o dechnoleg blockchain ac IoT botensial mawr y byddwch efallai am fanteisio arno yn eich busnes.

Ffyrdd o ddefnyddio'r blockchain ar y Rhyngrwyd o bethau

Mewn gwirionedd, mae gwerthwyr wedi bod yn gweithio ers amser i adeiladu cysylltiadau rhwng dyfeisiau ar y rhwydwaith IoT sy'n seiliedig ar blockchain. Mae 4 cyfeiriad sydd o ddiddordeb mwy iddynt nag eraill:

• Creu amgylchedd dibynadwy.
• Lleihau costau.
• Cyflymu cyfnewid data.
• Sgorio diogelwch.

Gall y dechnoleg blockchain ddarparu seilwaith syml ar gyfer dau ddyfais fel y gallwch drosglwyddo rhan o'r eiddo (gwybodaeth, arian) yn uniongyrchol yn ddiogel.

Enghreifftiau o ddefnyddio'r blockchain yn rhwydwaith IoT

Mae cawr diwydiannol Corea, Hyundai, yn cefnogi cychwyn IoT wedi'i seilio ar blockchain o'r enw HDAC (Hyundai Digital Asset Currency). O fewn y cwmni, mae technoleg wedi'i haddasu'n benodol ar gyfer yr IoT.

Cyhoeddodd y cwmni arloesol Filament y dylid datblygu sglodyn ar gyfer dyfeisiau IoT diwydiannol.

Mae hyn er mwyn sicrhau data pwysig na ellir ond ei rannu rhwng dyfeisiau ar y dechnoleg blockchain.

Wrth gwrs, mae llawer o ddatblygiadau yn gynnar. Mae nifer o faterion diogelwch heb eu datrys o hyd. Yn benodol, mae angen gweithio allan y sail gyfreithiol ar gyfer arloesiadau o'r fath. Ond os ystyriwch pa mor gyflym y mae'r ddwy farchnad yn datblygu, pa botensial yn eu synergedd sy'n bodoli, gallwn ddisgwyl bod yr IoT, a adeiladwyd ar sail y blockchain, yn fater o'r dyfodol agos. Mae gan y cyfuniad o dechnoleg blockchain ac IoT botensial mawr y byddwch efallai am fanteisio arno yn eich busnes. Fe ddylech chi gwrdd â cwmnïau datblygu apiau i logi datblygwyr blockchain. Dylech integreiddio'r technolegau hyn i'ch busnes heddiw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.