Bob Prosen Yn Lansio Cyflymydd Busnesau Bach

cyflymydd bysiau bach1

Ychydig flynyddoedd yn ôl, darllenais a mwynheais yn fawr Hwyl Fawr Theori Cusan, llyfr gan Bob Prosen sy'n darparu cyngor cadarn i fusnesau. Mae rhaglenni hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth busnes Bob wedi cynyddu perfformiad a phroffidioldeb yn ddramatig ac wedi newid y diwylliant yn Saber, Hitachi, Sprint, AT&T a channoedd o fusnesau bach ledled y wlad.

Mae galw mawr am ymgynghori a hyfforddi Bob erbyn hyn - dyma segment diweddar gan MSNBC:

Mae pawb bob amser yn gofyn sut i gynyddu perfformiad ac elw yn eu busnesau yn gyflym. Mae'n ymddangos bod pawb eisiau gwybod yr union strategaethau y mae'n eu cymryd i dyfu eich gwerthiant, lleihau trosiant gweithwyr a chynyddu eich elw waeth beth fo'r amodau economaidd. Rwyf wedi defnyddio llawer o'r cyngor y mae Bob wedi'i ddarparu ers lansio fy musnes ac mae'r busnes yn ffynnu.

Mae Bob a minnau wedi cadw mewn cysylltiad â'n gilydd ac fe gyrhaeddodd allan i hyrwyddo'r gyfres hyfforddi arbennig hon (Mae fel arfer yn codi $ 10,000 am y math hwn o beth, ond mae eisiau rhywfaint o adborth ar y rhaglen.)

Yn y gweminar am ddim Bydd Bob yn bersonol yn eich dysgu chi:

  1. Gosod yr amcanion “cywir” ar gyfer tair rhan bwysicaf eich busnes.
  2. Y metrigau busnes pwysicaf a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich amcanion.
  3. Sut i werthuso eich effeithiolrwydd arweinyddiaeth bersonol. A oes gennych yr hyn sydd ei angen i arwain eich sefydliad i sicrhau proffidioldeb anghyffredin?

Unwaith eto, ewch i'r wefan i gweld yr hyfforddiant fideo. Ar ôl gwylio'r hyfforddiant gwnewch yn siŵr eich bod ar restr flaenoriaeth Bob i gael gwybod pan ddaw'r rhaglen arloesol hon ar gael. Dyna ni, gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r hyfforddiant!

PS: O dan y fideo gallwch lawrlwytho rhai taliadau bonws arbennig iawn a rhoi sylwadau ar yr hyfforddiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.