Manteision ac Anfanteision Ymgyrch E-bost Optio Mewn Dwbl

tanysgrifiadau optio dwbl

Nid oes gan gwsmeriaid yr amynedd i ddidoli trwy flychau anniben. Maent yn cael eu boddi gan negeseuon marchnata yn ddyddiol, llawer ohonynt na wnaethant gofrestru ar eu cyfer yn y lle cyntaf.

Yn ôl yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol, 80 y cant o draffig e-bost byd-eang gellir eu dosbarthu fel sbam. Yn ogystal, y gyfradd agored e-bost ar gyfartaledd ymhlith yr holl ddiwydiannau yn cwympo rhwng 19 i 25 y cant, sy'n golygu nad yw canran fawr o danysgrifwyr hyd yn oed yn trafferthu clicio'r llinellau pwnc.

Y gwir yw, fodd bynnag, mai marchnata e-bost yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o dargedu cwsmeriaid. Marchnata e-bost yw'r dull gorau ar gyfer cynyddu ROI, ac mae'n caniatáu i farchnatwyr gyrraedd defnyddwyr mewn ffordd uniongyrchol.

Mae marchnatwyr eisiau trosi eu harweinwyr trwy e-bost, ond nid ydyn nhw am fentro eu cythruddo â'u negeseuon neu eu colli fel tanysgrifwyr. Un o'r ffyrdd o atal hyn yw gofyn am a dyblu dwbl. Mae hyn yn golygu, ar ôl i danysgrifwyr gofrestru eu negeseuon e-bost gyda chi, yna mae'n rhaid iddynt gadarnhau eu tanysgrifiad trwy e-bost, fel y gwelir isod:

Cadarnhad Tanysgrifiad

Gadewch i ni edrych ar fanteision ac anfanteision optio-i-mewn dwbl, fel y gallwch chi benderfynu ai dyna'r peth gorau i chi a'ch anghenion busnes.

Bydd gennych lai o danysgrifwyr, ond rhai o ansawdd uwch

Os ydych chi'n dechrau gydag e-bost yn unig, efallai yr hoffech chi ganolbwyntio ar nodau tymor byr a thyfu'ch rhestr yn syml. Efallai mai dewis sengl i mewn fyddai'r opsiwn gorau oherwydd bod marchnatwyr yn profi a Twf cyflymach 20 i 30 y cant ar eu rhestrau os mai dim ond optio i mewn sengl sydd ei angen arnynt.

Anfantais y rhestr optio-i-mewn fawr hon yw'r ffaith nad yw'r rhain yn danysgrifwyr o ansawdd. Ni fyddant mor debygol o agor eich e-bost na chlicio drwodd i brynu'ch cynhyrchion. Mae optio i mewn dwbl yn sicrhau bod gan eich tanysgrifwyr ddiddordeb gwirioneddol yn eich busnes a'r hyn sydd gennych i'w gynnig.

Byddwch yn dileu tanysgrifwyr ffug neu ddiffygiol

Mae rhywun yn ymweld â'ch gwefan ac mae ganddo ddiddordeb mewn tanysgrifio i'ch rhestr e-bost. Fodd bynnag, nid ef neu hi yw'r teipydd gorau neu nid yw'n talu sylw, a yn y diwedd yn mewnbynnu e-bost anghywir. Os ydych chi'n talu am eich tanysgrifwyr, gallwch chi golli llawer o arian trwy eu negeseuon e-bost gwael.

Os ydych chi am osgoi anfon i gyfeiriadau e-bost anghywir neu wallus, gallwch ddewis optio i mewn, neu gynnwys blwch e-bost cadarnhau wrth gofrestru, fel Old Navy, gwnaeth yma:

Cynnig Tanysgrifio

Er bod blychau cadarnhau e-bost yn ddefnyddiol, nid ydynt mor effeithiol â optio i mewn dwbl o ran chwynnu e-byst gwael. Er ei fod yn brin, efallai y bydd rhywun yn cofrestru ffrind ar gyfer rhestr e-bost, hyd yn oed os na ofynnodd y ffrind am optio i mewn. Byddai optio i mewn dwbl yn caniatáu i'r ffrind ddad-danysgrifio o'r e-byst diangen.

Bydd angen gwell technoleg arnoch chi

Efallai y bydd optio i mewn dwbl yn costio mwy, neu angen mwy o dechnoleg, yn dibynnu ar sut rydych chi'n dewis trin eich marchnata e-bost. Os ydych chi'n adeiladu'r platfform ar eich pen eich hun, bydd angen i chi fuddsoddi amser ac adnoddau ychwanegol yn eich tîm TG fel y gallant lunio'r system orau bosibl. Os oes gennych ddarparwr e-bost, gallant godi tâl arnoch yn seiliedig ar faint o danysgrifwyr sydd gennych neu e-byst a anfonwch.

Mae yna lawer o lwyfannau e-bost allan yna a all eich helpu i weithredu eich ymgyrchoedd. Byddwch chi eisiau dewis un sy'n unol â'ch nodau, sydd â phrofiad gyda chwmnïau eraill yn eich diwydiant, ac sy'n gallu cyfateb â'ch cyllideb.

Cofiwch: Os ydych chi'n fusnes bach, nid oes angen y darparwr marchnata e-bost ffansaf, drutaf arnoch chi. Rydych chi'n ceisio cychwyn arni, a bydd hyd yn oed platfform am ddim yn gwneud am y tro. Fodd bynnag, os ydych chi'n gwmni mawr, a'ch bod am adeiladu perthnasoedd ystyrlon â chwsmeriaid, dylech chi gwanwyn am y darparwr gorau sydd ar gael.

Ydych chi'n defnyddio optio i mewn dwbl neu sengl? Pa opsiwn sy'n gweithio orau i'ch busnes? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.