Awdur? 7 Ffyrdd Pwerus i Wneud Eich Llyfr yn Bestseller Rhyngwladol

Llyfr Gwerthu Gorau

Yn ddiau, os ydych chi'n awdur uchelgeisiol yna ar ryw adeg o'ch gyrfa mae'n rhaid eich bod chi wedi gofyn y cwestiwn, Sut i wneud fy llyfr yn llyfrwerthwr gorau? i'r cyhoeddwr neu unrhyw awdur gwerthu gorau. Reit? Wel, a bod yn awdur, os ydych chi am werthu eich llyfrau i'r nifer mwyaf posibl o ddarllenwyr a chael eu gwerthfawrogi ganddyn nhw yna mae'n gwneud synnwyr llwyr! Mae'n eithaf amlwg y byddai tro o'r fath yn eich gyrfa yn gadael ichi adeiladu eich enw da fel erioed o'r blaen.

Felly, os ydych chi am i'ch llais gael ei glywed yna mae angen i chi gymryd camau breision effeithiol. Yn sicr ni allwch droi nofel yn 'bestseller' os nad yw wedi'i hysgrifennu'n dda. Ond, ar wahân i ddim ond ystyried y ffaith o ysgrifennu mewn steil gwych, dylech ofalu am rai gwirioneddau eraill i wneud eich llyfr yn llyfrwerthwr gorau.

Am wybod cyfrinachau gwneud hynny? Yna, dyma'r chwe dull y byddech chi'n gallu gwneud eich llyfr yn sgwrs fwyaf y dref. Darllenwch ymlaen llaw a chredaf yn wirioneddol y byddai'r awgrymiadau hyn yn gweithio i chi!

  1. Ewch am rywbeth rydych chi'n ei gredu - Os ydych chi'n dwyn syniad yn eich ymennydd y byddai pwnc a fyddai'n apelio digon i'r dorf yn gwneud eich llyfr yn llyfr poblogaidd, yna rydych chi'n hollol anghywir. Yn lle hynny, ysgrifennwch ar bynciau o'r fath sy'n ddiddorol i chi ac eisiau darllen am yr un peth. Fel y dywedodd Carol Shields yn gywir, 'Ysgrifennwch y llyfr rydych chi am ei ddarllen, yr un na allwch chi ddod o hyd iddo'. Felly, er gwaethaf ysgrifennu llyfr undonog mewn arddull gonfensiynol os ydych chi'n ysgrifennu stori sy'n bwysig i chi, mae mwy o siawns iddo ddod yn werthwr llyfrau.
  2. Dewiswch y thema gywir - Un o'r ffactorau gorau a all adael i nofel sefyll allan o'r gweddill yw ei thema. Byddai'ch darllenwyr yn argymell eich llyfr i eraill dim ond pan allant gysylltu â'r un peth. Hefyd, maen nhw'n cyfeirio llyfr at rywun pan maen nhw'n darganfod bod y llyfr yn cyfleu neges y mae angen i eraill ei darllen. Felly, dylech fuddsoddi'ch amser a'ch egni gwerthfawr i ddarganfod y thema gywir ar gyfer eich nofel.
  3. Gadewch i'r tôn fod yn niwtral - Os mai'ch arwyddair yw gwneud eich llyfr yn un y gellir ei adnabod ledled y byd, dylech ysgrifennu mewn ffordd a all gysylltu â darllenwyr o bob math. Ond, aros! Yn ôl y datganiad hwn gennyf i, nid wyf yn golygu y dylai eich stori fod yn seiliedig ar ddiwylliant byd-eang yn unig. Gallwch chi ysgrifennu stori am rywbeth sy'n agos at eich calon, fel eich cenedl, diwylliant neu beth bynnag! Gwnewch yn siŵr bod y deialogau, y naratif, yr arddull ysgrifennu ac ati yn ddealladwy gan gynulleidfaoedd sy'n bresennol ledled y byd. Ydych chi'n cofio Enillydd Gwobr Booker yn 2015- Hanes Byr o Saith Lladd? Wel, rwy'n siarad am y fath dôn.
  4. Dyluniwch eich 'Clawr Llyfr' yn unigryw - Efallai ein bod wedi credu mewn datganiad fel 'Peidiwch â barnu llyfr wrth ei glawr' ers blynyddoedd. Ond, yn ymarferol, mae edrychiad allanol y llyfr fel arfer yn cyfleu'r stori gyfan mewn ffordd symlach sydd wedi'i hysgrifennu y tu mewn. Felly, er mwyn rhoi golwg un-fath i'ch llyfr, mae'n bwriadu bod yn rhywbeth eithaf arwyddocaol. Ond, peidiwch â meddwl bod angen i chi grebachu swm enfawr o arian ar gyfer gwneud hyn! Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dylunydd creadigol sy'n arbenigo mewn gwneud y syniadau'n fyw o ran clawr llyfr clasurol.
  5. Dewiswch y cyhoeddwr perffaith - Wel, o ran troi llyfr yn llyfr poblogaidd yna mae'r cyhoeddwr yn chwarae un o rolau 'Y Pwysicaf'. Byddai hygrededd brand y cyhoeddwr rydych chi'n dewis amdano yn effeithio ar hygrededd eich llyfr mewn ffordd aruthrol. Felly, peidiwch ag anghofio dewis cyhoeddwr o'r fath a all adael i'r graff o werthiannau eich llyfr fynd yn uwch !!
  6. Creu tudalen awdur a phroffil llyfr yn 'Goodreads' - O ran pobl sy'n hoff o lyfrau yna mae Goodreads yn enw gwefreiddiol !! Felly, os ydych chi am adael i'ch llyfrau gael eu gwerthu'n dda yna dylech eu gwneud yn weladwy i'r gynulleidfa sy'n bresennol ledled y byd. A, Goodreads yw'r opsiwn gorau i wneud hynny! Ar ôl i chi wneud cyfrif yn 'Goodreads', gofynnwch i'ch ffrindiau, dilynwyr a darllenwyr adael adolygiad ar y wefan ac yn olaf ond nid y lleiaf ei argymell i ddefnyddwyr eraill y wefan hon.
  7. Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol i hysbysebu - Y dyddiau hyn, mae pobl yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser rhydd wrth fod ar-lein ar amrywiol rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Instagram ac ati. Felly, os ydych chi am adael argraff gadarn o'ch llyfr i'r byd yna defnyddiwch y llwyfannau hyn i farchnata'ch llyfr a fyddai'n gwella eich ymwybyddiaeth a'ch cyhoeddusrwydd. Am wybod sut? Wel, mae'n eithaf syml a hawdd! Byddai creu trelars llyfrau, rhannu dyfyniadau llyfrau, lluniadu dwdlau llyfrau yn sicr yn gwneud rhyfeddodau i chi.

Yn dod i ben…

Ar wahân i'r ffeithiau pwysig uchod, dylech gadw amryw o bethau eraill yn eich meddwl os ydych chi am wneud eich llyfr yn werthwr llyfrau. Fel, golygu ac ail-olygu eich llyfr am sawl gwaith, byddai cyhoeddi cyfieithiadau hyd yn oed, cael gwefan awdur, anfon e-byst at eich tanysgrifwyr, ysgrifennu broliant llyfr cymhellol ac ati yn sicr yn eich helpu i feddwl am ddim byd ond llyfrwerthwr gorau. Felly, peidiwch ag aros mwyach! Cymerwch yr awgrymiadau hyn i ystyriaeth, ewch ymlaen, ysgrifennwch a chyhoeddwch eich llyfrwerthwr rhyngwladol yn fuan.