Prosiectau Marchnata yn erbyn Prosesau

nod tân parod

Mae angen ychydig o ail-addysg ar lawer o'n cleientiaid pan fyddwn yn eu llongio. Maen nhw wedi arfer gweithio gyda'u gwerthwyr marchnata fel maen nhw'n siopa am nwyddau. Maent am restru, prisio a til. Rydyn ni wedi gwneud marchnata prosiectau yn y gorffennol ac rydyn ni wir yn cilio oddi wrthyn nhw nawr. Oni bai y gallwn brisio prosiect i ddarparu ar gyfer sawl iteriad, byddwn fel arfer yn cerdded i ffwrdd o'r fargen. Yn lle hynny, rydyn ni'n gweithio gyda'n cleientiaid yn barhaus i greu prosesau marchnata.

Y broblem yw bod gweithrediadau marchnata yn wahanol iawn, iawn. Nid ydych chi'n prynu gweinydd, rydych chi'n mowldio strategaeth yn seiliedig ar adnoddau a chanlyniadau. Mae marchnata yn a parod, tân, nod strategaeth. Er mwyn cael dealltwriaeth o effaith y prosiect marchnata, mae'n rhaid i chi weithredu a dechrau gweld y canlyniadau. Nid wyf yn poeni am hynny yw ailgynllunio gwefan, rhaglen farchnata e-bost, neu dim ond rhaglen ydyw dyluniad infograffig.

Er enghraifft, pan fyddwn yn dylunio ffeithluniau, rydym yn cynnig dyluniad gyda drafft gwirioneddol i ddangos i'r cleient y gwaith celf a'i gynllun. Os ydyn nhw wrth eu boddau, rydyn ni'n mynd trwy sawl iteriad gyda'r cynnwys i sicrhau ei fod yn dweud y neges gywir. Dim ond pan fydd gennym dderbyniad llawn a bod ein ffeithiau'n cael eu gwirio a'u dogfennu y byddwn yn rhyddhau'r ffeithlun. Nid ydym ychwaith yn ei slamio ar draws pob gwefan ... byddwn yn lansio'n lleol, yn sicrhau bod gennym fodd i fesur yr effaith, gwylio'r canlyniadau, ac yna dechrau ei hyrwyddo. Yn barod, tân, nod.

Pan fyddwn yn gweithio gyda chleient ar ei optimeiddio peiriannau chwilio, byddem yn gwneud hynny byth gofynnwch iddynt lofnodi contract ar gyfer geiriau allweddol penodol. Rydym yn gwneud y gorau o'r platfform a'r cynnwys (barod), yna rydym yn gweithredu'r strategaeth trwy lansio'r wefan (tān), ac yna rydym yn arsylwi sut mae'r wefan wedi'i mynegeio a pha eiriau allweddol sy'n trosi orau ... ac rydym yn ail-optimeiddio ar eu cyfer (nod).

Rydyn ni'n caru dyddiadau targed, ond yn eu gweld nhw'n mynd a dod gyda bron pob cleient. Mae'r rhan fwyaf o gleientiaid yn cydnabod y bydd newidiadau ac addasiadau ychwanegol yn digwydd felly nid yw'r dyddiad targed yn llinell derfyn, mae'n fwy o gyflymder. Mae rhai cleientiaid, serch hynny, yn hoffi pwyso'r dyddiad ... er nad ydyn nhw ar amser gydag adnoddau neu maen nhw'n gofyn am newidiadau ychwanegol ... NEU mae'r farchnad yn newid ac mae angen ailgynllunio'r ymgyrch. Mae cleientiaid eraill yn dal i ildio i'r 'ol "Gadewch i ni guro'r crap allan o'r gwerthwr i geisio gwasgu mwy o arian allan o'r berthynas hon" ... rydym wedi dysgu tanio'r cleientiaid hynny.

Yr allwedd i ddatblygu proses farchnata dda yn llwyddiannus yw bod yn ystwyth a symud cyn gynted â phosibl. Yn barod, tân, nod. Yn barod, tân, nod. Yn barod, tân, nod. Cydnabod bod yr holl ddarnau'n symud ac mae angen cydbwysedd cain i gael strategaeth farchnata sy'n ennill. Os byddwch chi'n datblygu strategaeth o'r blaen i'r cefn, buddsoddwch eich holl amser ac arian ynddo, heb allu addasu'r allbwn pan fydd pethau yn y anghywir uniongyrchol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.