Poblogrwydd Ieithoedd Rhaglennu

rhaglennu poblogrwydd iaith

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Rackspace ffeithlun ar esblygiad ieithoedd rhaglennu. Gallwch glicio drwodd i Rackspace i weld yr ffeithlun cyfan - yr adran fwy cymwys, yn fy marn i, yw'r poblogrwydd cyffredinol ar hyn o bryd.

Pan fyddaf yn siarad â chwmnïau mawr, mae'n ymddangos i rywfaint o gwestiwn gan y timau TG a datblygu ynghylch hygrededd ieithoedd ffynhonnell agored. Tra eu bod yn cymryd .NET a Java o ddifrif, maent yn tueddu i ddiswyddo ieithoedd fel Ruby on Rails a PHP. Er hynny, does dim rhaid ichi edrych yn llawer pellach na gwefannau fel Facebook. Mae Facebook i raddau helaeth wedi'i adeiladu ar PHP.

rhaglennu poblogrwydd iaith