Beth yw Hysbysebu a Marchnata Rhaglennol?

rhaglennu cyfryngau cymdeithasol

Mae'r dechnoleg farchnata yn dod yn ei blaen ar hyn o bryd ac efallai na fydd llawer o bobl hyd yn oed yn ei sylweddoli. Dechreuodd cyfryngau digidol gyda chyfathrebu a marchnata cyfryngau-ganolog. Enghraifft o bosibl fyddai y byddai cwmni'n creu ei amserlen o gynnwys, gwerthiannau, hysbysebu a phost. Efallai y byddant yn eu tweakio a'u optimeiddio ar gyfer eu cyflwyno a'r gyfradd clicio drwodd orau, ond cyflwynwyd y cynnwys fwy neu lai ar amserlen y busnes - nid yr arweinydd neu'r cwsmer.

Daeth awtomeiddio marchnata â'r cyfle i rannu'ch cwsmeriaid yn bersonas unigryw, datblygu cynnwys yn benodol ar eu cyfer - hyd yn oed wedi'i bersonoli, a'i gyflwyno iddynt ar amserlen reoledig lle byddai sbardunau yn eu hymddygiad yn pennu'r drefn nesaf. Hynny yw, roedd y proffil a'r cylch bywyd yn dal i ddibynnu i raddau helaeth ar y marchnatwr. Cadarn, roedd yn seiliedig ar lawer o ymchwil a dadansoddi ... ond nid oedd y cwsmer yn dal i fod â gofal am ei lwybr trosi ei hun.

Rhowch data mawr. Mae'r gallu i gymhwyso dysgu peiriannau a dadansoddi data mewn amser real yn caniatáu i atebion technoleg marchnata ddatblygu arferion rhagfynegol gyda chywirdeb uchel. Nawr gall y cwsmer ailadrodd trwy ei gylch bywyd personol ei hun lle gall newidiadau cynnil mewn ymddygiad ar draws ymgysylltu all-lein, ymgysylltu ar-lein, symudol a chymdeithasol eu symud i lawr y llwybr trosi. Datblygiadau eithaf cyffrous a fydd, heb os, yn trawsnewid marchnata, yn sicrhau'r enillion mwyaf ar fuddsoddiad, ac yn lleihau'r tensiwn gwthio a thynnu yr ydym yn tueddu i'w gymhwyso ar ein rhagolygon a'n cwsmeriaid.

Beth yw Marchnata Rhaglennol

Mae'r term Cyfryngau rhaglennol (A elwir hefyd yn marchnata rhaglennol or hysbysebu rhaglennol) yn cwmpasu amrywiaeth o dechnolegau sy'n awtomeiddio prynu, lleoli ac optimeiddio rhestr eiddo cyfryngau, yn ei dro yn disodli dulliau dynol. Yn y broses hon, mae partneriaid cyflenwi a galw yn defnyddio systemau awtomataidd a rheolau busnes i osod hysbysebion mewn rhestr cyfryngau a dargedir yn electronig. Awgrymwyd bod cyfryngau rhaglennol yn ffenomen sy'n tyfu'n gyflym yn y diwydiant cyfryngau a hysbysebu byd-eang. Wicipedia.

Mae hysbysebu bellach ar gael ar draws pob platfform cyfryngau cymdeithasol. Mae gan bob datrysiad ei opsiynau targedu hynod addasadwy ei hun yn dibynnu ar broffil, ymddygiad, lleoliad daearyddol, neu ddyfais hyd yn oed. Mae hyn yn rhoi cyfle i farchnatwyr ddatblygu hysbysebu sy'n symud gyda'r gobaith hyd at drawsnewidiad. Mae hwn yn gyfle cynnig ac amseru llawer mwy soffistigedig na syml ail-argraffu cynlluniau.

Marchnata rhaglenni yn caniatáu i farchnatwr ddefnyddio defnyddio'r platfform i wneud y gorau o'r targedu, y cynnig a'r gweithredu er mwyn sicrhau'r enillion mwyaf ar fuddsoddiad. Gellir cynyddu nifer y gwifrau tra gellir parhau i optimeiddio'r gost fesul plwm ar gyfer y gwariant lleiaf. Yieldr yn un platfform o'r fath.

Mae systemau bidio a reolir wedi bod o gwmpas ers cryn amser, ond roeddent yn aml yn drwsgl ac yn annibynadwy. Erbyn i chi gyfrifo beth oedd yn bod ar eich gosodiadau, efallai eich bod wedi chwythu'ch cyllideb. Mae datblygiadau mewn technoleg data yn ogystal â llu o ddata ffynhonnell yn galluogi cenhedlaeth newydd o lwyfannau marchnata rhaglennol sy'n lleihau'r risg o hysbysebu rhaglennol yn gysylltiedig â systemau ddoe. Mae llwyfannau hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn ffafriol i farchnata rhaglennu i raddau helaeth oherwydd eu hyblygrwydd a maint ac amrywiaeth y data sydd ar gael.

Yieldr's ffeithlun diweddaraf yn tynnu sylw at bump o'r rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol mwyaf a'r buddion o'u cyfuno â llwyfan rhaglennu.

Rhaglennol-Cymdeithasol-Cyfryngau-Infograffig

2 Sylwadau

  1. 1
    • 2

      Peter, mae'n gyfuniad o ddata ymddygiadol ar dudalen sy'n cael ei ddal gan lwyfannau trydydd parti, data demograffig a firmagraffig oddi ar y safle, ciwiau cymdeithasol, hanes chwilio, hanes prynu a bron unrhyw ffynhonnell arall. Mae'r llwyfannau rhaglennu mwyaf bellach yn rhyng-gysylltu ac yn gallu adnabod defnyddwyr ar draws safle a hyd yn oed traws-ddyfais!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.