Pam mae gweithwyr gwych yn gadael? Pam mae'n rhaid i gwmnïau gwych recriwtio o hyd?

Depositphotos 50948397 s

Dros y degawd diwethaf, rwyf wedi cael y pleser o weithio i sawl cwmni. Y cwmni rydw i'n mesur fwyaf iddo yw Landmark Communications. Roedd y Staff Corfforaethol yn Landmark yn grymuso gweithwyr i ddatblygu eu hunain cymaint neu gyn lleied ag yr hoffent. Gwnaeth y cwmni hynny heb ofni'r buddsoddiad y byddent yn ei wneud mewn gweithwyr a allai gael eu colli. Roedd arweinwyr y cwmni o'r farn ei bod yn fwy o risg NID datblygu eu gweithwyr na'u datblygu a chael iddynt adael.

Roedd y canlyniadau yn yr Adran Gynhyrchu yn anhygoel dros y 7 mlynedd y bûm yn gweithio yno. Tra bod rhywfaint o'r cwmni'n ei chael hi'n anodd, fe wnaeth ein hadran dorri costau, cynyddu cyflogau, gwella cynhyrchiant, a lleihau gwastraff bob blwyddyn roeddwn i'n gweithio yno. Gweithiais i gwmni cyfryngau mawr arall nad oedd yn credu mewn nac yn gwobrwyo datblygiad proffesiynol. Mae'r cwmni mewn traed moch ar hyn o bryd, gyda gweithwyr yn gadael i'r chwith ac i'r dde. Gweithiais hefyd i rai cwmnïau ifanc gyda thwf a photensial mawr.

Sylw rydw i wedi'i wneud dros y blynyddoedd yw'r her anodd iawn o gadw cynnwys gweithwyr gwych a dod â thalent newydd i mewn pan fo angen. Mae bylchau yn esblygu dros amser yn setiau sgiliau gweithwyr gwych, y sgiliau sydd eu hangen ar y cwmni, a sgiliau'r gweithiwr cyffredin.

Y diagram isod yw fy ffordd i o ddarlunio hyn. Mae gweithwyr gwych yn aml yn datblygu ar gyflymder y cwmni ac yna maen nhw'n dechrau mynd y tu hwnt i'r cwmni. Daw hyn â bwlch (A) yn anghenion y gweithiwr a'r hyn y gall y cwmni ei ddarparu. Yn aml, mae hyn yn arwain gweithiwr at benderfyniad, “A ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd?”. Mae'n gadael bwlch i'r cwmni i'w lenwi, a cholled fawr. Cofiwch, dyma archfarchnadoedd y cwmni.

Bylchau Datblygiad Proffesiynol Gweithwyr

Ond mae yna fwlch arall (B) hefyd, anghenion y cwmni yn erbyn yr hyn y gall y gweithiwr cyffredin ei gyflenwi. Mae cwmnïau sydd â thwf llwyddiannus yn aml yn cyflymu setiau sgiliau eu gweithwyr. Yn aml nid y gweithwyr a oedd yn hanfodol wrth gychwyn cwmni gwych yw'r gweithwyr sydd eu hangen i gynnal y twf hwnnw neu ei arallgyfeirio. O ganlyniad, mae yna fwlch mewn talent. O'i gyfuno ag ecsodus gweithwyr gwych, gall hyn achosi diffyg enfawr mewn talent.

Dyma pam y mae'n rhaid i gwmnïau fentro parhau i ddatblygu gweithwyr a fydd yn agored iddo, yn ogystal â recriwtio gwell gweithwyr. Rhaid iddyn nhw lenwi'r bylchau. Ni all gweithwyr cyffredin wneud hyn. Rhaid i'r cwmni edrych mewn man arall am dalent ar bob lefel. Mae hyn, yn ei dro, yn dod â drwgdeimlad. Mae gweithwyr cyfartalog yn digio recriwtio gwell gweithwyr.

Damcaniaeth yn unig ydyw, ond credaf po hiraf y mae pobl yn gweithio gyda'i gilydd, mae'r rheolwr cyffredin yn tueddu i ganolbwyntio mwy ar wendidau eu gweithwyr na'u cryfderau. Mae hyd yn oed y gweithiwr gwych yn ei gael ei hun o dan y microsgop ar gyfer y sgiliau sydd, yn ôl y sôn, angen eu gwella. Y camgymeriad gwaethaf y gall cwmni ei wneud yw recriwtio talent pan fydd ganddyn nhw, yn ddiarwybod, dalent fawr o dan eu trwyn. Bydd canolbwyntio ar wendidau gweithwyr gwych yn bendant yn cynorthwyo gyda'r penderfyniad personol y mae'n rhaid iddynt ei wneud i aros neu fynd.

Felly, mae cyfrifoldeb arweinydd gwych yn anhygoel o anodd, ond yn hylaw. Rhaid i chi ganolbwyntio ar gryfderau gweithwyr, nid gwendidau, i wir fesur potensial gweithiwr. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn gwobrwyo ac yn hyrwyddo gweithwyr gwych. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn recriwtio talent gwych yn y sefydliad i lenwi'r bylchau. Rhaid i chi fentro wrth ddatblygu gweithwyr gwych - er y gallech eu colli. Y dewis arall yw eich bod yn sicrhau y byddant yn mynd.

Mae'n sefydliad anhygoel ac yn arweinydd anhygoel sy'n gallu cydbwyso'r bylchau hyn yn ofalus a'u rheoli'n effeithiol. Nid wyf erioed wedi ei weld yn cael ei wneud yn berffaith, ond rwyf wedi ei weld yn cael ei wneud yn dda. Rwy'n hyderus ei fod yn nodwedd o sefydliadau gwych gydag arweinwyr gwych.

3 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n credu eich bod wedi gwneud rhai arsylwadau gwych a byddaf yn ychwanegu bod y gweithwyr mwyaf yn aml yn cael mantais mewn llawer o gwmnïau tra bod y gweithwyr lleiaf yn cael sglefrio yn unig sy'n arwain at losgi allan ac anfodlonrwydd llwyr â'r hyn yr oeddent unwaith yn ei gredu. i fod yn swydd wych.

  2. 2
  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.