Productsup: Syndiceiddio Cynnwys Cynnyrch a Rheoli Bwyd Anifeiliaid

Gwreiddio HTML ddim ar gael.

Mewn cyfres o Cyfweliadau Martech y mis diwethaf, cawsom noddwr - Cynhyrchionup, platfform rheoli porthiant data. Mae llwyfannau e-fasnach yn gymhleth iawn y dyddiau hyn, gyda phwyslais ar gyflymder, profiad y defnyddiwr, diogelwch a sefydlogrwydd. Nid yw hynny bob amser yn darparu llawer o le i addasu. I lawer o gwmnïau e-fasnach, mae llawer o'r gwerthiannau'n digwydd oddi ar y safle. Amazon ac Walmarter enghraifft, yn safleoedd lle mae llawer o werthwyr e-fasnach yn gwerthu mwy o gynhyrchion na hyd yn oed ar eu platfform eu hunain.

I restru ar siopa Google, neu werthu yn Amazon neu Walmart, bydd angen porthiant personol ar eich gwefan e-fasnach. Mae pob platfform yn cynnig ei borthiant strwythuredig ei hun ac yn caniatáu llawer o welliannau i werthwyr wella gwelededd eu cynhyrchion. Fodd bynnag, gall adeiladu'r porthwyr hynny fod yn anhygoel o gymhleth - yn aml yn gofyn am ddatblygiad drud trydydd parti.

Mapio Data e-fasnach Productsup

Dyna lle mae a platfform rheoli porthiant data yn dod i mewn 'n hylaw. Mae Productsup yn cynnig bron unrhyw addasiad o borthwyr - o ail-fapio caeau, addasu enwau caeau, ymgorffori data trydydd parti, i allbynnu fformatau ar gyfer unrhyw blatfform. Dyma lun o'u mapio data:

Mapio Data Productsup

Mae mapio data yn caniatáu ichi weld ac ailstrwythuro cysylltiadau o'ch porthiant cynnyrch wedi'i fewnforio (colofn chwith) i'ch porthiant canolradd neu feistr (colofn ganolfan) ac o'ch prif borthiant i'ch porthiant allforio sy'n benodol i sianel (colofn dde). Pan fyddwch yn mewnforio eich porthiant data, mae priodoleddau'r cynnyrch yn cael eu mapio'n awtomatig i'w cyfwerth yn y ddwy golofn arall (ee mae "enw'r cynnyrch" wedi'i fapio i "Teitl"). Mae ymarferoldeb llusgo a gollwng yn caniatáu ichi olygu ac addasu'r mapio mewn unrhyw ffordd yr ydych yn dymuno.

Gweld Data e-fasnach Productsup

Mae Gweld Data Productsup yn caniatáu ichi chwilio, lleoli a gweld cynhyrchion penodol neu segmentau cynnyrch yn hawdd.

Gweld Data Productsup

Mae gan “porwr data mawr” Productsup set o hidlwyr sy'n eich galluogi i ddidoli a gweld eich gwybodaeth am gynnyrch mewn amser real, ni waeth a ydych chi'n gweithio gydag ychydig gannoedd, neu ychydig filiynau o gynhyrchion. Gallwch ddewis naill ai weld y data cynnyrch yn eich mewnforio-, eich canolradd- neu'ch porthiant allforio. Dyluniwyd Productsup yn y fath fodd i ddangos y priodoleddau cynnyrch amrywiol mewn ffordd glir a syml fel bod dealltwriaeth gyflym o'ch data ar un olwg.

Dadansoddiad Data E-Fasnach Cynhyrchion

Mae modiwl dadansoddi data Productsup yn eich galluogi i ddatgelu’r holl wallau a’r potensial cudd yn eich data cynnyrch o fewn eiliadau.

Dadansoddiad Data Productsup

Mae Productsup wedi integreiddio gofynion unigol y gwahanol sianeli allforio i'r system. Mae eu nodwedd dadansoddi soffistigedig yn sganio pob cynnyrch yn eich bwyd anifeiliaid am wallau, megis gofynion bwyd anifeiliaid heb eu llenwi, priodoleddau coll, fformatau anghywir a gwybodaeth sydd wedi dyddio. Mae'n nodi materion hanfodol ac yn awgrymu blychau golygu addas yn awtomatig.

Golygydd Data E-Fasnach Productsup

Mae modiwl Golygydd Data Productsup yn eich galluogi i gywiro, glanhau a chyfoethogi eich data cynnyrch i greu porthwyr data wedi'u teilwra, wedi'u optimeiddio.

Golygydd Data Productsup

Mae'r platfform yn cynnig llu o flychau golygu a ddatblygwyd yn arbenigol, y gallwch eu defnyddio gyda gweithred llusgo a gollwng syml. Mae'r rhain yn eich helpu i newid unrhyw briodoleddau anghywir, gwella a rhannu eich data, yn ogystal â nodi pa gynhyrchion y dylid eu heithrio mewn allforio. Gallwch gael gwared ar fannau gwyn dwbl, dadgodio HTML, disodli gwerthoedd, ychwanegu priodoleddau, a llawer mwy. Mae gan Productsup ragolwg byw o ddata, felly mae unrhyw olygiadau rydych chi'n eu perfformio i'w gweld ar unwaith.

Gan ddefnyddio eu nodwedd profi A / B gallwch baratoi amrywiadau gwahanol o'r un porthiant ar gyfer yr un sianel allforio, er mwyn nodi'r newidiadau sy'n cynyddu neu'n cynyddu perfformiad. Mae Productsup yn cynnig ystod o nodweddion rhestr, o restrau du, i restrau gwyn a rhestrau normaleiddio, i helpu i symleiddio a chyflymu eich prosesau. A chyda'r rhestr Mapio Categori gallwch chi fapio'ch data yn hawdd i dacsonomeg cynnyrch eich partner.

Allforio Data e-fasnach Productsup

Mae modiwl Golygydd Data Productsup yn eich galluogi i ddosbarthu'r wybodaeth gywir i'r sianel gywir.

Allforio Data Productsup

Gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u harbenigedd yn y diwydiant, mae Productsup wedi creu templedi wedi'u teilwra ar gyfer yr holl sianeli allforio mwyaf poblogaidd. Dewiswch o nifer anghyfyngedig o gyrchfannau siopa a marchnata ar-lein, gan gynnwys Peiriannau Siopa Cymharu, Peiriannau Cyswllt, Marchnadoedd, Peiriannau Chwilio, Peiriannau Ail -getio a llwyfannau RTB, a Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol. Os oes sianel rydych chi am ei defnyddio ond nad ydych chi'n ei gweld wedi'i rhestru ar y platfform, rhowch wybod iddyn nhw a byddan nhw'n ei hychwanegu ar eich rhan. Gallwch hyd yn oed sefydlu allforio gwag, y gellir ei addasu'n gyfan gwbl yn ôl eich anghenion eich hun.

Olrhain E-Fasnach Cynhyrchion a Rheoli ROI

Manteisiwch i'r eithaf ar eich ymgyrchoedd sy'n cael eu gyrru gan ddata cynnyrch gyda modiwl Olrhain E-Fasnach Productsup.
Olrhain Bwydydd e-Fasnach Cynhyrchion

Traciwch berfformiad pob un o'ch cynhyrchion ar draws y gwahanol sianeli rydych chi'n allforio iddynt gyda'r nodwedd Olrhain Productsup a Rheoli ROI. Gallwch hefyd ddewis mewnforio data olrhain trydydd parti i fonitro perfformiad eich hysbysebion cynnyrch. Gweld pa gynhyrchion neu sianeli sy'n tanberfformio a diffinio gweithredoedd awtomatig i reoli'ch ROI.

Trefnwch arddangosiad o'r Llwyfan Productsup

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.