Cyfrinachau Cynhyrchedd: Nid yw Technoleg bob amser yn Dechnegol

gwybyddiaeth technoleg

Mae'n rhaid i mi gyfaddef, mae'r pedwar llythyr TECH yn rhoi'r shifftiau i mi. Mae'r term “technoleg” yn ymarferol yn air dychryn. Pryd bynnag y byddwn yn ei glywed, rydym i fod i fod naill ai'n ofni, yn creu argraff neu'n gyffrous. Anaml ydyn ni'n canolbwyntio ar bwrpas technoleg: cael cymhlethdodau allan o'r ffordd fel y gallwn wneud mwy a chael mwy o hwyl.

Technoleg Gwybodaeth yn Unig

Er bod y gair daw technoleg o'r gair Groeg téchnē, sy'n golygu “crefft,” y dyddiau hyn rydyn ni bron bob amser yn cyfeirio atynt Technoleg Gwybodaeth. Darllenwyr The Martech Zone wedi eu trwytho yn nifer o ecsentrigrwydd y maes hwn. Rydyn ni'n taflu o amgylch acronymau fel URL, SEO, VoIP a PPC. Rydym yn gwneud cymariaethau eang rhwng gwahanol gynhyrchion, gwasanaethau a diwydiannau sy'n ymddangos fel arall heb gysylltiad. Mae byd technoleg yn llawn cymaint o jargon nes ei bod bron yn amhosibl deall yr hyn y mae pobl yn ei ddweud mewn cynadleddau. Gall dweud eich bod chi mewn i “dechnoleg” ddychryn rhai pobl i ffwrdd.

Rhwng Technoleg a Thechnegol

Mae byd o wahaniaeth rhwng technoleg a thechnegol. Technoleg yw cymhwyso cysyniadau gwyddonol yn ymarferol i gynhyrchu canlyniadau defnyddiol neu ddiddorol. Y pethau technegol yw'r nifer fawr o fanylion sy'n gwneud i'r dechnoleg weithio. I egluro: Mae'n bwysig bod rhywun yn gwybod sut i wneud diagnosis o broblemau injan yn eich car, ond er mwyn mwynhau technoleg ceir nid oes angen i chi fod yn fecanig.

Felly beth sy'n digwydd? Dyma fy theori:

siart gwybyddiaeth technoleg

Blissfully Anwybodus

Yn y dechrau, nid oes gan yr un ohonom unrhyw syniad beth fydd yn ymddangos nesaf. Ac yna un diwrnod, BAM, rydych chi'n clywed bod Google, y Rhwydwaith Bwyd a'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol yn ymuno i greu rhwydwaith cymdeithasol ar-lein ar gyfer ffermio arugula cystadleuol.

Amheuaeth

Nid yw'n syndod nad ydym yn prynu i mewn i bethau ar unwaith. Really? Beth rydw i'n mynd i'w wneud gyda dyfais nad oes ganddo fysellfwrdd? Gofynnwn i ni'n hunain, pam mae angen peiriant arnaf sy'n defnyddio iaith y corff i anfon negeseuon testun ar fy rhan?

Fodd bynnag, mae'r cwestiynau hyn yn gofyn am ychydig o ddealltwriaeth dechnegol. Mae'n rhaid i ni o leiaf ddelweddu ein hunain gan ddefnyddio'r dechnoleg newydd, a chael rhywfaint o synnwyr o sut y gallai weithio yn ein bywydau ein hunain.

Darganfod neu Ofn

Wrth i dechnoleg ddod yn fwy cyffredin, rydyn ni'n dod ar draws fforc yn y ffordd. Naill ai gallwn ei gael mewn fflach o ddarganfod (O! Gallaf gadw i fyny gyda hen ffrindiau ar Facebook. Cwl!) neu nid yw byth yn clicio yn ein meddyliau mewn gwirionedd. Mae'r dechnoleg yn dechrau ein pasio heibio, ac rydyn ni'n dod yn ofni ein bod ni “ddim yn ddigon craff” ar gyfer y byd o'n cwmpas.

(Ddim yn y llun: technoleg rydyn ni'n ei gael ond ddim yn poeni amdano. Er enghraifft, cymwysiadau iPhone sy'n gwneud synau corfforol annifyr.)

Mabwysiadu i Arbenigwr

Weithiau rydyn ni'n dod yn rhugl ym manylion technegol technoleg newydd, ac rydyn ni am ei chymryd ar wahân a dangos ein gallu. Wrth i mi ysgrifennu'r swydd hon ar gyfer The Martech Zone, Rwy'n cael gwneud hynny mewn HTML amrwd ac ychwanegu fy tagiau marcio fy hun. Mae'r rhuglder technegol yn hwyl, oherwydd fy mod i'n ddigon arbenigol mewn gwneud hynny.

Tuag at Gymhwysedd

Weithiau rydyn ni'n dod yn ddigon cymwys mewn technoleg, gan ddeall dim ond digon i wybod sut i fynd heibio. Efallai nad ydych chi'n deall mewn gwirionedd sut mae sgrin gyffwrdd yn gweithio, ond gydag ychydig o ymarfer a chysur gallwch chi ddod ymlaen gan ei ddefnyddio yn iawn.

Tuag at Drechu

Weithiau mae technoleg yn ymddangos yn anobeithiol o gymhleth ac yn ein pasio heibio. Dyma'r mwyaf cythryblus o'r holl swyddi, oherwydd mae'n anodd helpu rhywun i gydnabod pe byddent ond yn deall ychydig bach o'r manylion technegol yn unig (fel y gwahaniaeth rhwng y blwch chwilio a'r bar cyfeiriadau), byddent yn llawer gwell.

Yr hyn y gallwch ei wneud

  1. Cydnabod bod pawb rydych chi'n cwrdd â nhw mewn rhyw le ar hyd y Siart Gwybyddiaeth Technoleg ar gyfer unrhyw gizmo, system neu declyn newydd penodol.
  2. Helpwch nhw i symud i'r cyfeiriad maen nhw am symud (tuag at gymhwysedd neu arbenigedd), Nodyn yr un rydych chi ei eisiau.
  3. Dylunio ymgyrchoedd technoleg a marchnata gyda phob rôl mewn golwg. Marchnata pobl lle maen nhw, nid lle rydych chi'n meddwl y dylen nhw fod!

Beth yw eich barn chi? A yw pobl sy'n byw'r llwybrau a ddangosir ar y Siart Gwybyddiaeth Technoleg?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.