Cynhyrchedd: Y Rubrik “Cyflym, Rhad, Da”

ansawdd cyflymder pris

Cyn belled â bod rheolwyr prosiect wedi bod, bu tric cyflym a budr wrth ddisgrifio unrhyw brosiect. Fe'i gelwir yn rheol “Cyflym-Rhad-Da”, a bydd yn cymryd tua phum eiliad i chi ddeall.

Dyma'r rheol:

Cyflym, rhad neu dda: Dewiswch unrhyw ddau.

Pwrpas y rheol hon yw ein hatgoffa bod angen pob ymdrech gymhleth cyfaddawdau. Pryd bynnag y byddwn yn ennill mewn un maes, heb os, bydd colled yn rhywle arall. Felly beth mae cyflym-rhad-da yn ei olygu i ddarllenwyr Martech? Awn gyda popeth.

Ystyr Cyflym, Rhad a Da

Mae gan bob un ohonom ymdeimlad o gyflymder. Mae'n benwythnos y ras yma yn Indianapolis, a'r car cyflymaf yn ennill. Ni waeth pa brosiect rydych chi'n ceisio'i gyflawni, p'un a yw'n torri'r lawnt neu'n teithio i'r lleuad, rydyn ni i gyd eisiau iddo gael ei wneud cyn gynted â phosib. Wrth gwrs, weithiau nid cyflymder yw popeth. Rhai o'r gwyliau gorau yw'r rhai lle rydyn ni'n aros. Rhai o'r cynhyrchion mwyaf llwyddiannus yw'r rhai lle nad oedd y dylunwyr yn poeni am gyrraedd y farchnad yn gyntaf ond gwneud gwaith gwell. Ac yn aml, mae rhuthro yn wastraffus o adnoddau. Wedi'r cyfan, dim ond ceir Indy sy'n cael 1.8 CCM.

Ac yn sicr, mae'n wych arbed arian. Gallwch alw ar fyddin o wirfoddolwyr ac interniaid i geisio cynhyrchu rhywbeth, ac yn aml derbyn canlyniadau rhyfeddol. Ac eto, trwy leihau costau, rydym hefyd mewn perygl o aberthu ansawdd. Mae chwilio am yr holl leoedd hynny i arbed yn cymryd amser. Yn y pen draw, y ffordd i gael y canlyniad gorau posibl yw sicrhau nad yw amser ac arian yn wrthrych. Mae'r gwaith o'r ansawdd uchaf ar gael bob amser pan fydd adnoddau anfeidrol ar gael inni.

Cyflym, Rhad, Da a Chynhyrchiant

Mae'r rheol fawd hon weithiau'n ymddangos ychydig yn amlwg. Rydym i gyd yn gwybod bod cyfaddawdau mewn unrhyw brosiect. Ac eto, fel Doug Karr newydd nodi, mae amcangyfrif prosiect yn boenus. Mae hynny oherwydd y bydd cleientiaid yn gyson yn ein rhoi yn y fagl o geisio cyflwyno rhywbeth sy'n gyflym, yn rhad ac yn dda i gyd ar yr un pryd.

Mae hyn yn amhosibl. Dyma'r rheswm bod terfynau amser yn llithro, mae prosiectau'n mynd dros y gyllideb ac mae ansawdd yn dioddef. Mae'n rhaid i chi wneud cyfaddawdau.

Waeth beth yw maint y prosiect, mae'r rheol cyflym-rhad yn werthfawr. Os ydych chi'n ddylunydd graffig sy'n gweithio yn Photoshop, gallwch arbed amser trwy beidio â chadw'ch haenau ar wahân ac yn drefnus. Os ydych chi'n ceisio torri costau ar eich marchnata e-bost, gallwch aberthu ansawdd trwy geisio ei wneud yn fewnol (neu aberthu brys trwy ddefnyddio darparwr marchnata e-bost ar gontract allanol.) Os nad oes ots gennych am ychydig o typos yn eich erthygl, byddwch yn elwa trwy ei gynhyrchu'n gyflymach ac yn rhad. Mae'n hawdd gweld y cyfaddawdau.

Yn eich swyddfa eich hun, gallwch ddefnyddio'r rheol cyflym-rhad-da ar gyfer mwy na gwneud penderfyniadau yn unig. Gallwch hefyd ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid. Pan fydd pobl yn gofyn am wneud gwaith ar unwaith, gallwch ofyn iddynt a fyddai’n well ganddynt aberthu ansawdd neu dalu am gostau uwch. Os yw rhywun eisiau gwybod am opsiynau llai costus, gofynnwch iddynt a fyddai'n well ganddynt weld opsiynau sy'n cysylltu arbedion â llai o nodweddion neu â chylch datblygu hirach.

Rydych chi'n cael y syniad. Defnyddiwch gyflym-rhad-da! Mae'n ffordd bwerus o ddeall natur rheoli prosiect, cynhyrchiant a rhyngweithio â rhanddeiliaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.