Faint mae eich cwmni'n ei godi?

arianDim ond un Wal-mart sydd yna. Mae Wal-mart yn gwmni sydd ag un cynnig gwerth yn unig: prisiau rhad. Mae'n gweithio gyda Wal-mart oherwydd gallant werthu'r un cynnyrch yn rhatach na'r siop adwerthu nesaf.

Nid Wal-mart ydych chi. Ni allwch fynd i'r gwaith i ddarganfod sut i ostwng prisiau bob dydd. Ni ddylech chwaith. Mae eich cwmni'n unigryw ac nid oes ganddo unrhyw gwmni arall i'w gynnig.

Dylai eich nod marchnata fod i gwahaniaethu eich hun ymhlith y gystadleuaeth. Peidiwch â chystadlu! Darganfyddwch beth sy'n wahanol amdanoch chi a sut mae'n cyd-fynd ag anghenion eich darpar. Rhowch dystlythyrau a chyfrifon person cyntaf i'ch rhagolygon o sut rydych chi wedi cyflawni i'ch cleientiaid.

Mae yna dri math o gwmni:

 1. Cwmnïau sy'n tan-gyflawni = gordaliad
 2. Cwmnïau sy'n cyflawni
 3. Cwmnïau sy'n cyflawni = tan-dâl

IMHO, dyma'r yn unig mathau o fusnesau. Cwmnïau sy'n cyflawni Ni all gordaliad, mae'r pris rydych chi'n ei dalu yn rhan o'r cludo. Mae'r ddau derm yn gyfystyr â'i gilydd.

Mae cwmnïau sy'n danfon yn codi'r swm cywir neu'n is na gwerth yr hyn maen nhw'n ei ddarparu. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn tan-godi. Mae'n debyg eich bod chi'n un ohonyn nhw.

Rwyf wedi gweld gwerthwyr sydd wedi costio cannoedd o filoedd o ddoleri, ond wedi cyflawni dim ond ffracsiwn o hynny mewn gwerth. Mae gen i ffrindiau i mi sydd wedi cyflawni'n esbonyddol mwy gwerth ond maen nhw'n ei chael hi'n anodd aros ar y dŵr.

Nid Wal-mart ydych chi, stopiwch brisio'ch hun fel hyn. Rydych chi'n haeddu mwy.

3 Sylwadau

 1. 1

  Amen Doug! Allwn i ddim cytuno mwy. Rwy'n credu ei bod yn drist ein bod ni fel cymdeithas wedi dod mor obsesiwn â PRICE. Mae'n ei gwneud mor anodd dangos GWERTH go iawn! Yr unig leinin arian yw, os ydych chi'n darparu'n wirioneddol i'ch cwsmeriaid (oherwydd nad yw llawer o gwmnïau) byddant yn gwerthfawrogi'ch gwasanaeth a (gobeithio) yn ei awgrymu i eraill. Y gwahaniaethydd allweddol rhwng pris a gwerth yw marchnata mewn gwirionedd.

  • 2

   Yr eironi yw bod obsesiwn pobl â phris fel arfer yn eu harwain at wario gormod - yn enwedig pan fo'r strategaethau y gwnaethon nhw dalu amdanynt yn methu ac mae'n rhaid iddyn nhw wario mwy i oresgyn y methiant.

 2. 3

  Post da Doug a sylwi arno. Rwyf bob amser yn ceisio gwahaniaethu yn erbyn fy nghystadleuwyr a cheisio gwneud hynny mewn ychydig o ffyrdd hwyliog, yn ogystal â'r rhai difrifol. Mae'n ymddangos ei fod yn gweithio.

  Rwyf wedi cyflwyno ar gyfer prosiect yn ddiweddar, ac rwy'n 100% hyderus y byddaf yn gwneud gwaith gwell, mwy medrus na'r bobl eraill yn y ffrâm. Bydd yn mynd i lawr i £££ a hefyd a ydyn nhw eisiau “ymgynghorydd” neu asiantaeth fawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.