Hysbysebu Brodorol: Ffordd Newydd o Hyrwyddo Eich Cynhyrchion

Hysbysebu Brodorol

Os ydych chi wedi bod yn marchnata'ch cynhyrchion ers amser maith heb fawr ddim canlyniadau cadarnhaol, yna efallai ei bod hi'n bryd ichi ystyried hysbysebu brodorol fel ateb parhaol i'ch problemau. Bydd hysbysebion brodorol yn eich helpu chi, yn enwedig o ran rhoi hwb i'ch hysbysebion cyfryngau cymdeithasol presennol yn ogystal â gyrru defnyddwyr sydd wedi'u targedu'n uchel i'ch cynnwys. Ond yn gyntaf, gadewch i ni blymio i mewn y beth o hysbysebion brodorol cyn i ni feddwl y sut.

Beth yw hysbysebu brodorol?

Y diffiniad a ddefnyddir fwyaf o hysbyseb frodorol yw'r un gan y Sefydliad Marchnata Cynnwys, sy'n disgrifio hysbysebu brodorol fel:

Unrhyw fath o hysbysebu â thâl sy'n cyflwyno gwybodaeth sydd wedi'i thargedu'n fawr, sy'n ddiddorol ac yn ddefnyddiol i'ch cynulleidfa fel ei bod yn wahanol i gynnwys nad yw'n hysbyseb neu frodorol.

Mae'n hysbysebu mewn ffordd nad yw'ch cynulleidfa yn dehongli'r cynnwys fel hysbyseb ar unwaith ond yn ei ystyried yn gynnwys rheolaidd. Yn ogystal, mae'r cynnwys eisoes yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol i'ch cynulleidfa felly ni fydd yn ymddangos yn ymwthiol nac yn annymunol.

Mae hysbysebion brodorol yn dod mewn llawer o wahanol siapiau a meintiau. Fe allech chi ei wneud ar Google ar ffurf canlyniadau chwilio taledig. Gallech hefyd ei wneud ar gyfryngau cymdeithasol ar ffurf swyddi noddedig neu hyrwyddedig ar Facebook, diweddariadau noddedig ar LinkedIn, a hyrwyddo rhestrau ar Twitter. Gallwch hefyd bostio erthyglau ar wefannau awdurdod uchel fel The New York Times, The Huffington Post, BuzzFeed, a Forbes. Gallwch hefyd ddefnyddio peiriannau argymell cynnwys i wneud eich hysbysebion brodorol. Dyma'r rhestrau o erthyglau argymelledig o bob rhan o'r rhyngrwyd sy'n ymddangos ar waelod yr erthyglau rydych chi'n eu darllen ar rai gwefannau.

Felly sut mae integreiddio hysbysebion brodorol yn eich ymgyrch farchnata?

Cael Nod Clir

Mae nifer o fuddion i hysbysebion brodorol ni waeth pa ffurf sydd arnyn nhw. Gallant eich helpu i godi ymwybyddiaeth ac ymddiriedaeth am eich brand yn ogystal â'ch helpu i ennill mwy o danysgrifwyr ar gyfer eich cynnwys. Un fantais sylweddol yw nad oes rhaid i chi ddal i gorddi cynnwys newydd bob amser. Gallwch ddenu cynulleidfaoedd newydd gan ddefnyddio swyddi yr oeddech eisoes wedi'u cyhoeddi o'r blaen. Mae yna fuddion eraill rydych chi'n eu cael gyda hysbysebion brodorol, fel prawf cymdeithasol a SEO effeithiol i'ch brand. Mae hysbysebion brodorol yn casglu prawf cymdeithasol ar ffurf hoff bethau a sylwadau, yn wahanol i hysbysebion baner mwy traddodiadol. Pan fyddwch chi'n hyrwyddo'ch swyddi ar blatfform cyfryngau cymdeithasol, mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch neges i gynulleidfa fwy, sy'n golygu eich bod chi'n cael mwy o draffig ar gyfer eich blog neu'ch gwefan. Mae hysbysebu brodorol yn arbennig o ddefnyddiol pan rydych chi newydd ddechrau a heb gael eich SEO mewn trefn eto.

Gyda'r math o brawf cymdeithasol a gewch o hysbysebion brodorol, mae'n ymddangos bod eich neges yn fwy credadwy ac felly'n fwy tebygol o fynd yn firaol. Pan fydd mwy o bobl yn ymwybodol o'ch brand, gall drosi i awdurdod uwch ar gyfer eich brand ar ffurf signalau cymdeithasol a dolenni, a all helpu i gael eich gwefan yn uwch.

Gyda hysbysebu brodorol, gallwch hefyd dyfu'ch cynulleidfa yn aruthrol ar gyfryngau cymdeithasol. Gall eich swyddi noddedig ar Facebook a Twitter ddod â dilynwyr a hoff bethau newydd i mewn, ond dim ond os yw'r cynnwys yn atseinio gyda'r gwylwyr.

Ansawdd cyn Meintiau

I gael y gorau o'ch hysbysebion negyddol, bydd yn rhaid i chi greu cynnwys sy'n darparu gwerth i'ch darllenwyr, sy'n ddiddorol, ac sydd hefyd yn denu sylw. Dywed Erin Schneider, golygydd mewn gwasanaeth ysgrifennu traethodau rhad ar-lein,

Beth bynnag a wnewch, peidiwch â chreu cynnwys sy'n edrych fel eich bod yn cyflwyno'ch cynnyrch. Nid yw pobl yn hoffi cael eu gwerthu yn agored i.

I ddechrau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyhoeddi'r cynnwys yn yr hysbyseb frodorol ar eich gwefan. Dylech hefyd sicrhau bod ansawdd y cynnwys yn uchel, ei fod yn cynnwys galwad i weithredu, a'i fod wedi'i dargedu'n dda at y gynulleidfa gywir na fydd yn ei chael hi'n rhy aflonyddgar.

Gwneud Defnydd Da o Dargedu

Ewch am ddefnyddwyr sydd eisoes naill ai'n gwsmeriaid neu'n debyg iawn i'ch cwsmeriaid. Dylech hefyd ddefnyddio retargetio er mantais i chi, gan fynd i bobl sydd eisoes wedi ymweld â'ch gwefan o'r blaen i weld unrhyw un o'ch cynhyrchion neu wasanaethau.

Mae Hysbysebion Brodorol yn gweithio allan o'r Cyfryngau Cymdeithasol, Rhy

Fel y soniasom ar y dechrau, mae hysbysebu brodorol yn cynnwys mwy na swyddi wedi'u hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol yn unig. Gallwch hefyd ysgrifennu erthyglau noddedig ar wefannau cyfryngau gorau fel Forbes a Buzz Feed. Bydd y swyddi hyn yn denu sylw at eich brand a gallant hyd yn oed newid canfyddiadau negyddol sy'n bodoli am eich brand.

Yn dibynnu ar ba mor dynn yw'ch cyllideb, bydd gwasanaethau argymell cynnwys yn ddefnyddiol i chi hefyd. Gallant gynyddu nifer y safbwyntiau a gewch ar eich cynnwys yn ddramatig trwy ei roi ar wefan cyhoeddwr mwy.

Casgliad

Sut bynnag yr edrychwch arno, mae hysbysebu brodorol yn eithaf defnyddiol, gyda mwyafrif o farchnatwyr bellach yn ei ddefnyddio. Mae'n ffordd wych o ddal cynulleidfaoedd newydd a chael eich brand allan yna.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.